Ket-rin Kul-man - "Người phụ nữ tin vào phép lạ"

"Tôi muốn về nhà"

Buổi thờ phượng phép lạ cuối cùng Ket-rin Kul-man đã dẫn tại Los-Angeles, bang California, 16/11/1975. Sau buổi nhóm người cộng sự của bà tại văn phòng Hollywood nhìn thấy điều mà không bao giờ quên được.

Khi mọi người đã ra hết khỏi gian phòng, Ket-rin nhẹ nhàng tiến đến rìa sân khấu. Bà ngẩng đầu len và chăm chú nhìn lên ban-công, như soi xét từng ghế ngồi. Việc đó kéo dài lâu như cả sự vĩnh cửu. Sau đó Ket-rin chuyển cái nhìn sang tàng ban-công thứ hai, chăm chú nhìn từng hàng ghế và mối chỗ ngồi. Sau đó bà nhìn xuống hàng ghế bên dưới, nghiên cứu từng chiếc ghế.

Chúng ta chỉ có thể giả định điều gì đang diễn ra trong đầu bà lúc đó. Bà đang chia tay với chức vụ trên đất của mình? Chỉ ba tuần sau đó Ket-rin sẽ chết sau khi mổ tim.

Oral và Evelyn Roberts ở trong số ít những người được phép gặp Ket-rin tại trung tâm y tế Hil-rest. Oral nhớ lại, là khi họ vào phòng và cúi xuống cạnh giường bà để cầu nguyện cho bà lành bệnh, thì một việc kỳ lạ đã xẩy ra. "Khi Ket-rin hiểu ra rằng chúng tôi đến để cầu nguyện cho bà khoẻ lại, bà giơ tay ra cản, và sau đó chỉ lên trời." Evelyn Roberts nhìn sang chồng và nói: "Bà không muốn lời cầu nguyện của chúng ta. Bà muốn về nhà."

Chị của Ket-rin cũng nhận được điều đó từ Ket-rin. Bà nói: "Ket-rin muốn về nhà."

Người phụ nữ tóc vàng tuyệt vời đã giới thiệu Đức Thánh Linh cho thế hệ chúng ta cuối cùng đã nhận được điều lòng mình mong muốn. Người ta kể, là Đức Thánh Linh còn giáng trên bà một lần nữa, và khuôn mặt bà rạng sáng lên. Nữ y tá trong phòng nhạn thấy một vầng hào quang bao quanh giường bà và tạo nên một tâm trạng bình an lạ lùng. Tám giờ rưỡi tối thứ sáu, 20/2/1976, Ket-rin đã về nhà để đến với Chúa Jê-sus. Bà được 68 tuổi.

Ket-rin Kul-man là một của báu đặc biệt. Chức vụ của bà đã mở đường cho chúng ta nhận biết Đức Thánh Linh trong thế hệ chúng ta. Bà đã cố gắng chỉ cho chúng ta biết làm thế nào có được mối thông công với Ngài và yêu mến Ngài. Bà thật sự biết cách tỏ Đức Thánh Linh ra cho chúng ta như một Người Bạn. Chính lời bà đã nói:

"Thế gian gọi tôi là người ngu dại vì tôi đã dâng cả đời mình cho Đấng mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Tôi biết chắc đièu mình sẽ nói khi đến trước sự hiện hiện của Ngài. Nhìn vào khuôn mặt tuyệt vời của Jê-sus, tôi sẽ chỉ nói một điều: "Con đã cố gắng." Tôi đã dâng mình theo như tôi biết.Sự cứu chuộc của tôi sẽ trọn vẹn, khi tôi sẽ sẽ đứng và nhìn thấy Đấng đã làm điều đó trở thành có thể thực hiện được."

(trích dịch từ một chương của sách "Các tướng lĩnh của Đức Chúa Trời" - Roberts Liardon

ND - Q.H. Tinlanh.Ru)© 1999-2017 Tinlanh.Ru