Điều chỉnh niềm tin

Lời chứng cá nhân của Charies Chiniquy một linh mục trở lại với Tin Lành

Tôi chào đời và đã chịu phép rửa tội trong Công Giáo La Mã năm 1809 và tôi đã được phong chức Linh mục vào năm 1833 ở CANADA. Qua 25 năm làm Linh mục trong giáo hội .tôi thành thật nói cho bạn biết là tôi yêu giáo hội La mã, và Giáo hội yêu thương tôi. Tôi đã từng đỗ những giọt máu ra vì Giáo hội của tôi và tôi đã dâng cả ngàn lần cuộc đời tôi để mở rộng uy quyền và sự thiêng liêng cuả Giáo hội trên lục địa Châu Mỹ, và trên khắp thế giới. Tham vọng lớn lao của tôi là phải cải đạo những người Tin Lành và đưa họ về lại Giáo hội của tôi, vì tôi đã giãng dạy "Ngoài Giáo hội Lamã không có sự cứu rỗi nào hết", và tôi lấy làm buồn khổ khi nghỉ rằng vô số người Tin Lành đã bị hư mất.

Trong Giáo hội Lamã Kinh Thánh là một quyển sách đã bị niêm phong, nhưng điều đó không phải đối với tôi. Tôi thấy Kinh Thánh thật là quí giá cho lòng tôi khi tôi còn là một đứa trẻ nhỏ, và khi tôi trở thành một Linh mục Lamã, tôi đã đọc Kinh Thánh để khiến tôi trở thành một con người mạnh mẽ, và để giúp tôi có thể tranh luận cho Giáo hội.

Đề tài quan trọng của tôi xáo trộn các Mục sư Tin lành ở Châu mỹ. Tôi có quyển "Các giáo phụ thánh", tôi đã nghiên cứu quyển sách ấy ngày đêm cùng với Kinh Thánh để tự chuẩn bị cho trận đánh lớn mà tôi mong muốn chiến đấu chống lại với những người Tin Lành. Tôi chuyên học như thế để làm cho đức tin vửng mạnh trong Giáo hội La mã.

Nhưng thánh thay Đức Chuá Trời, cứ mỗi lần tôi đọc Kinh Thánh thì có một tiếng nói mầu nhiệm phán cùng tôi "Bộ ngươi không thấy trong Gíao hội La mã, ngươi không làm theo những điều dạy dỗ cuả lời Đức Chúa Trời mà chỉ làm theo những lời truyền khẩu cuả con người hay sao ?" Trong những đêm yên tĩnh lúc tôi nghe những tiếng phán ấy phán tôi đã khóc và kêu la nhưng tiếng nói ấy đã lặp lại với sức mạnh như sấm sét. Tôi muốn được sống chết cho Giáo hội Công Giáo La mã, và tôi đã cầu xin Đức Chuá Trời bắt tiếng nói đó im lặng đi, nhưng tôi nghe tiếng phán ấy càng lớn hơn. Khi tôi đọc lời Chúa, Ngài đang cố gắng phá vở mọi xiềng xích tôi, còn tôi thì không để cho một mắc xích nào bị gãy vỡ cả. Ngài đến đem ánh sáng cứu rỗi đến cho tôi, nhưng tôi lại không nhận sự sáng đó.

Tôi không có một ác cảm nào chống lại các Linh mục Công Giáo la mã. Một số trong các bạn nghĩ là tôi có ác cảm. Bạn đã lầm rồi đấy. Đôi lúc tôi đã khóc cho họ vì tôi biết những người cùng khổ ấy cũng như tôi đây đang chiến đấu chống lại Chuá, và họ đáng thương giống như tôi vậy. Nếu tôi kể cho bạn nghe một trong những tranh chiến của điều tôi đang nói, bạn sẽ hiểu là một Linh mục Công Giáo La mã thì phải sống như thế nào, rồi bạn cầu thay cho họ.

Vào năm 1851, tôi đến ILLINOIS để thành lập một khu vực cho người Pháp. Tôi đem theo với tôi chừng 75.000 người CANADA gốc Pháp, và định cư trên những cánh đồng cỏ rộng lớn của ILLINOIS. Chúng tôi đã chiếm lấy vùng đất nầy nhân danh của Giáo hội La mã. Trong khi tôi khởi sự công cuộc chiếm thuộc điạ lớn lao nầy, tôi đã trở nên một người giàu có. Tôi mua nhiều Kinh Thánh và cho mỗi gia đình một cuốn. Đức Giám mục đã nổi giận với tôi vì việc nầy, nhưng tôi chẳng hề quan tâm đến. Tôi không hề có ý muốn lìa khỏi Giáo hội Lamã, nhưng tôi mong muốn dẩn dắt dân sự như tôi có thể theo đường lối mà Đấng Christ muốn tôi phải lảnh đạo họ.

Giờ đây Đức Giám Mục ở Chiacgo đã làm một việc, lúc bấy giờ chúng tôi là những người gốc Pháp không thể dung chịu. Đó là một tội ác rất lớn, tôi đã viết thư cho Đức Giáo Hoàng biết và xem vị Giám Mục nầy không xứng đáng. Vị Giám Mục khác được gởi đến thay thế cho ông ta, người đại diện của Giáo hoàng đến thăm tôi. Vị đại diện của Giáo hoàng nói : "ông Chiniquy, chúng tôi rất vui sướng khi ông xem vị Giám mục trước đây là không xứng đáng, vì ông ta là một người quá tồi; Nhưng có nhiều chỗ nghi ngờ cho rằng ông không còn ở trong Giáo hội La mã nửa, người ta nghi ngờ rằng ông là một người dị giáo và là một người Tin Lành. sao ông không trao cho chúng tôi một tài liệu để chúng tôi minh chứng cho mọi người thấy rằng ông và người của ông là những người Công giáo tốt ?"

Tôi đáp : "Tôi chẳng bận tâm về điều đó", ông ta nói tiếp : "chính vị Giám mục mới mà Đức Giáo Hoàng đã phái đến cần có một tài liệu như thế do ông cung cấp đấy". Thế rồi tôi rút ra một tờ giấy và dường như đối với tôi đây là một cơ hội bằng vàng đã làm im hơi lặng tiếng giọng nói đang phán cùng tôi cả ngày lẩn đêm và đã làm chao đảo đức tin của tôi. Tôi muốn tự thuyết phục bản thân tôi bằng cách nầy: Ấy là trong Giáo hội Công Giáo La mã, chúng tôi thực sự đang làm theo lời Đức Chuá Trời, chớ không phải chỉ có "Những lời truyền khẩu của con người" đâu. Tôi bèn viết ra mấy lời nầy : "Lạy Chuá tôi, chúng tôi những người CANADA gốc Pháp sống trong khu vực ILLINOIS muốn sống trong Giáo hội các Thánh Tông Đồ Công giáo và Giáo hội La mã. Ngoài Giáo hội ấy không có sự cứu rỗi và để chứng minh cho việc nầy trong điạ vị chủ tể của Ngài. Chúng tôi hứa vâng theo uy quyền của Ngài, theo như lời Đức Chuá Trời mà chúng tôi thấy có trong Phúc âm của Đấng Christ". Tôi ký tên và trao bức thư cho người của tôi đóng dấu vào và họ đã đóng dấu lên bức thư ấy. Kế đó tôi trao bức thư cho vị đại diện của Đức Giáo Hoàng, tôi hỏi ông có ý kiến gì về bức thư ấy không ? Ông đáp: "Đó là những điều mà chúng tôi đang cần đến". Ông bảo đảm với chúng tôi là : "Vị tân Giám mục sẽ nhận lấy bức thư đó và mọi sự sẽ êm xuôi".

Khi vị Giám mục đã đọc thấy sự phục tùng. Ông cũng nhìn thấy điều thuận phục đó là đúng, rồi với hai hàng nước mắt vui mừng ông nói : "Tôi rất vui vì ông đã đưa ra sự tùng phục, vì chúng tôi sợ rằng ông và người của ông sẽ trở thành những người Tin Lành".© 1999-2017 Tinlanh.Ru