Jê-sus sống vì chúng ta

goodfridayJê-sus Christ là quà tặng cho loài người; Toàn bộ cuộc sống Ngài là dành trọn cho chúng ta. Chúng ta là mối quan tâm duy nhất của Ngài. Cuộc sống Ngài là một tấm gương hoàn hảo về sự hiến dâng mình cho nhân loại. Jê-sus hoàn toàn không nghĩ đến lợi ích cá nhân, và Ngài chỉ có mỗi một mục đích để mà ở đây, đó là chúng ta, những con người.

Ngài đã không phục vụ như một nhà hoạt động nhân đạo, chính trị, hay là xã hội. Ngài chẳng từng cho tiền bất cứ ai, đơn giản vì Ngài chẳng bao giờ giữ chúng trong tay. Một lần khi cần một đồng xu làm minh họa cho lời giảng, người ta phải đưa Ngài mượn. Nhưng Ngài đã ban cho mọi người tất cả gì Mình có, đó là Chính bản thân Ngài, Chính trái tim Ngài.

Từ đôi tay Ngài tuôn chảy sự chữa lành. Khi Ngài không còn gì cả, và Ngài không còn có thể cho thêm gì nữa, Ngài đã cho huyết của Mình, huyết của sự cứu chuộc, cái giá của sự cứu rỗi chúng ta. Điều mà Ngài đã cho còn quí hơn nhiều những thứ vật chất, hơn cả sự chữa lành nữa. Ngài đã cho Chính Mình. Tự bỏ mình đi trọn vẹn, Ngài đã đáp ứng những nhu cầu của nhân loại bằng Chính Mình Ngài.

Khi chúng ta không có người chăn, Ngài trở nên Người chăn chiên Tốt lành. Khi người ta không có bác sĩ, Ngài trở nên Bác sĩ Vĩ đại. Khi người ta không có thầy giáo, Ngài trở thành Chân lý. Khi đám đông bị đói, Ngài trở nên Bánh Sự sống, và trong bóng tối, người ta đã tìm thấy Ngài là ánh sáng cho thế gian.
Món quà của Đấng Christ cho thế gian không phải là một tôn giáo mới, một lý thuyết sống mới, hay một công thức mới để lên được trời. Ngài ban chính Mình Ngài cho chúng ta, "Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời" (1 Phi-e-rơ 3:18). Đức tin Cơ đốc không phải là một tôn giáo. Đó là Jê-sus. chúng ta có thể tạo nên nhiều học thuyết về Ngài, nhưng Jê-sus không đến để mang cho chúng ta một môn thần học. Ngài đến chỉ để đích thân ở đây, sẵn có để người ta đạt đến, không bao giờ từ bỏ hay quên chúng ta.

Một trong những tên của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước là "El Sha-đai". Nó có nghĩa là Đức Chúa Trời - Đấng trọn vẹn đầy đủ. Chính Đức Chúa Trời đó đã đến thế gian trong con người Jê-sus. Ngài đã ban cho mọi sự từ Ngài, và Ngài là tất cả những gì tôi cần. Một tên khác trong Cựu Ước là "Giê-hô-va Sham-ma". Nó chính có nghĩa là "Chúa ở đó". Nếu Ngài ở đó thì đó là tất cả những gì chúng ta muốn. Phi-e-rơ đã nói: "đối với anh em là kẻ đã tin Ngài là quí" (1 Phi-e-rơ 2:7).

Jê-sus đã khước từ sống, để đem Mình thành lợi ích

crown_of_thorns_cannon_lĐộng cơ hành động của Ngài có thể tổng kết bằng một từ, lòng thương xót. Ngài được thúc đẩy bởi tình yêu thương, chứ chẳng bao giờ bởi sợ hãi, lợi ích, hay sự nổi tiếng. Ngài sống tuyệt đối vì chúng ta. Khi Ngài rời khỏi ghế thợ mộc, Ngài đã phải đối diện với những cám dỗ khắc nghiệt trong đồng vắng. Trong mỗi trường hợp Ngài đều bị cám dỗ để suy nghĩ về bản thân Mình. Một thử thách là tự cho mình ăn bằng phép lạ, một thử thách là nhận tất cả các vương quốc trên đất như một món quà, còn cái khác là thi hành một dấu lạ mà sẽ khiến mọi con người tuyên nhận Ngài là Đấng Mê-si.

Chúa đã khước từ mọi lời đề nghị đó. Ngài chịu đói mà đi, Ngài đã bị khổ hình thay vì được vương miện, và Ngài bị báng bổ thay vì tôn sùng. Khi người ta hoan hô Ngài, Ngài than khóc cho họ. Họ muốn dùng sức mạnh để tôn Ngài làm Vua, nhưng Ngài chọn Thập tự giá. Đi đến cái chết của mình, Ngài nói với những phụ nữ Giê-ru-sa-lem hãy than khóc cho mình, đừng khóc cho Ngài, chính họ là những ý nghĩ cuối cùng của Ngài. Đấng Christ hoàn toàn không hề nghĩ về Mình, thậm chí nếu đó là cái chết, Ngài sẽ chịu đựng nó vì chúng ta (1 Tê-sa 5:10). Ngài sẵn sàng cứu chúng ta khỏi địa ngục bằng cách trải qua địa ngục Chính Mình chịu khổ sở hành hạ.

Ngài gặp người đàn bà nơi giếng nước, và xin nước uống. Qua vài câu Ngài trở nên chỉ còn quan tâm đến bà ta thôi. Jê-sus quan tâm đến chuyện cho bà uống nguồn nước của sự sống đời đời, hơn đến chuyện làm dịu cơn khát của Mình. Thật ra, cuối cùng bà ta có cho Chúa uống nước không? Chúng ta không đọc thấy bà có làm điều đó. Mẩu chuyện này làm sáng tỏ cho chúng ta Jê-sus là người thế nào.

Jê-sus đã sống vì chúng ta để là một trong chúng ta

Cơ đốc nhân là một người được liên kết với Đức Chúa Trời, trong gia đình của Đức Chúa Trời. Họ là những người được tái sanh bởi Thần của Đức Chúa Trời (Giăng 3:6). Đấy không phải là trường hợp một kinh nghiệm tôn giáo, một ngày, hay một sự hiện thấy, hay là cảm xúc khoan khoái hay hạnh phúc. Đấy là mối quan hệ, gần gũi, và ràng buộc kiểu gia đình. Đấng Christ đã sống vì chúng ta - để thuộc về chúng ta. Nếu Đấng Christ thuộc về tôi, thì tôi đã được cứu. Ngài đã dâng Mình Vì chúng ta, và dâng Mình CHO chúng ta. Cứu rỗi có nghĩa là được hoà mình với Ngài. Jê-sus không gửi sự cứu rỗi đến. Ngài Là sự cứu rỗi; Ngài không gửi sự tha thứ đến cho chúng ta, Ngài mang nó đến. Ngài tha thứ cho chúng ta và sống cùng chúng ta.

Jê-sus "đã ở giữa chúng ta" (Giăng 1:14). Ngài đã làm ngôi nhà Ngài với chúng ta - đúng hơn là Ngài làm ngôi nhà, còn khi chúng ta tin, chúng ta bước qua ngưỡng cửa để vào. Xa Ngài là chúng ta xa nhà. Đó là vì sao Đấng Christ sống vì chúng ta. Ngài muốn ở cùng chúng ta và chúng ta ở cùng với Ngài - ở nhà. Kinh Thánh toàn nhắc đến "NHà". Đứa con hoang đáng trở về nhà. Jê-sus đến các ngôi nhà. Ngài nói về nhà đời đời. "Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở. Ta đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, để Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó" (Giăng 14:2).

Jê-sus đã sống vì chúng ta để chỉ cho chúng ta phải sống như thế nào

Kinh Thánh nói về Đấng Christ là Đấng không có tội lỗi, Chiên Con không tì vết của Đức Chúa Trời. Ngài đã sống vì chúng ta một cuộc sống hoàn hảo, để lại cho chúng ta một tấm gương noi theo bước Ngài.
Cái gì là sự hoàn hảo của Ngài? Rất đơn giản - sự vâng phục Đức Chúa Trời. Ngài không sống bởi một tập hợp các điều lệ để chi phối mỗi hành động của cuộc sống Ngài. Ngài không phải là một cuốn từ điển bách khoa toàn thư di động về luật pháp, mà dựa theo đó để tra cứu từng giây phút từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ. Đơn giản Ngài làm những việc Ngài biết sẽ đẹp lòng Chúa Cha.

Đó chính là cách sống. Ngài sống vì chúng ta để chỉ cho chúng ta sống như thế nào. Đẹp lòng Đức Chúa Trời - đó là tất cả đòi hỏi. Chúng ta có thể có những nan đề lớn về đạo đức, và chúng ta không biết việc nào là phải để làm. Chỉ có một nguyên nhân tại sao chúng ta lại phải sống tốt, đó là trở nên giống như Jê-sus và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Reinhard Bonnke, Đấng Christ cho mọi dân tộc - ND Q.H. - Tinlanh.Ru


© 1999-2017 Tinlanh.Ru