Lửa trên mỗi đầu người

lua"Hãy đi khắp thế gian..." (Mác 16:15)

"Hỡi kẻ biếng nhác, hãy đi đến loài kiến..." (Châm ngôn 6:6)

Không bao giờ đánh lừa nổi Đức Chúa Trời. Một ngụ ngôn Châu Phi nói rằng nếu đường bị trộn với cát thì con voi không thể chén nó được, nhưng con kiến thì có thể.

Khi nói về hệ thống quyền lực trong thế gian thì cơ-đốc nhân phải so sánh với những con kiến, chứ không phải với những con voi. Có thể cố gắng chung của chúng ta để hợp nhất nhau lại thành một sức mạnh chính trị sẽ có được tiếng nói có sức nặng, nhưng đó không phải là cách truyền giảng Tin lành.

Những cơ-đốc nhân thời đầu tiên đã xâm nhập vào đế quốc La-mã bằng sự làm chứng các nhân trên khắp mọi nơi, cho đến khi một vị hoàng đế đã phải kêu khóc rằng: "Người Ga-li-lê ơi, ngươi đã thắng!" (người Ga-li-lê là chỉ Chúa Jê-sus - ND)

Khi những tín đồ của thế kỷ cuối cùng thấy chỉ còn 100 năm nữa là đến năm 2000, họ đã kêu khóc với Đức Chúa Trời, vì tin rằng Ngài có bí quyết và năng quyền để truyền giảng TIn lành trọn khắp thế gian. Chúa đã trả lời bằng sự tuôn đổ Đức Thánh Linh trong thế kỷ hai mươi. Như có nói trong sách Công vụ 2:3, có một lưỡi lửa trên mỗi đầu người.

Khải tượng quốc tế này không nảy ra từ một đại hội đức tin toàn cầu, hoặc từ những thành viên lý tưởng của Hội thánh, hoặc từ những nhà tổ chức thiên tài. Nó không phải là chuyện viển vông, vì nó đến từ Chính Chúa Jê-sus chúng ta. "Hãy đi và dạy dỗ muôn dân" (Mathiơ 28:19) Sao cơ? Ai cơ? Mười một sứ đồ đó?

Sự thật là hai mươi năm sau sự kiện đã nhắc đến trong Công vụ chương 2, các sứ đồ đó thậm chí còn chưa rời khỏi Giê-ru-sa-lem! Nhưng Đức Chúa Trời đã thấy trước điều đó. Các sách sử cho chúng ta biết là có làn sóng bắt bớ khủng bố đã làm việc này: các Cơ-đốc nhân đã tản lạc đi và họ truyền giảng bất cứ nơi nào mình đến. Vâng, sự khủng bố đã làm việc này, "quăng lửa xuống đất" như Jê-sus đã nói (Lu-ca 12:49).

Khải tượng của riêng tôi về Châu Phi được rửa sạch bằng huyết Jê-sus không thể hoàn tất được cho dù với những buổi đại truyền giảng lớn nhất mà tôi đã từng thấy - có đến khoảng 500.000 người dự trong một buổi nhóm - nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho tôi Châu Phi được tràn ngập bởi những nhà truyền giảng. Chúng tôi kết nối với hàng nghìn người như vậy để thúc giục, động viên, huấn luyện và tiếp năng quyền Đức Thánh Linh trong các buổi nhóm Đại hội bốc lửa của chúng tôi.

Thời điểm hiện nay chúng ta còn chưa vào được một số đất nước, nhưng "những con kiến" tại đó đang nhân lên nhanh chóng. Sứ mệnh của Đức Chúa Trời có thể được truyền đi tiếp. Ê-li-sê đã làm việc mà Ê-li được giao. Phi-líp và Phao-lô đã làm việc mà Phi-e-rơ được giao. Đại mạng lệnh đã uỷ thác cho chúng ta.

Các Hội thánh của chúng ta không phải là các câu lạc bộ độc lập dành cho sự thư giãn thuộc linh, mà phải là một cái gì giống như tổ kiến lan tràn vào mọi nhà hàng xóm. Đức tin Kinh Thánh không phải là cái thay thế cho bóng đá, không là một lối "thoát khỏi mọi sự đó", mà là một đường lối làm ngập tràn mọi cái đó. Tin lành cơ-đốc tạo nên những con người năng động, chủ động và giàu sáng kiến. Mỗi một người là một người chủ công việc.

Khi Phao-lô và Si-la đáp thuyền sang phương Tây và đến bờ biển Phi-líp, họ chỉ là những người tầm thường (nguyên văn - chẳng là ai cả - ND), còn bị bắt bỏ vào tù như những kẻ lang thang. Nhưng Đức Chúa Trời đã sử dụng họ để thay đổi cả lịch sử Châu Âu suốt cả 2000 năm sau! Sau đó ít lâu họ thấy những người được họ cải đạo đã làm tràn ngập Tin lành khắp miền đất rộng lớn, và Phao-lô phải nói: "Tôi không còn việc gì để làm trong những vùng này nữa." Công việc đã được làm hoàn tất!

Đại mạng lệnh đi cùng với lời hứa về quyền năng có "phép lạ kèm theo" dành cho mọi tín đồ. Hãy để cho người hàng xóm đến với người hàng xóm và khi họ vào bất cứ nhà nào cũng "chữa kẻ bệnh ở đó" (Lu-ca 10:8,9). Không phải ai cũng đứng trên bục giảng, nhưng ân tứ chữa bệnh có thể được thể hiện bất cứ nơi nào Tin lành được nói đến hoặc được làm chứng, trên phố, trong cửa hàng, câu lạc bộ, công xưởng, ngoài chợ, cạnh hàng rào, trong tầu điện, xe buýt và tắc-xi, tại nhà.

Nếu có một người nào có tài chiếm được một triệu linh hồn mỗi tuần, thì cần phải mất 6000 tuần, hay là 120 năm, để chiếm được cả thế gian. Nhưng trong khi đó, những người cần phải được cứu sẽ chết hết. Nhưng mục đích của Đức Chúa Trời là kêu gọi và dựng nên một triệu người giảng Tin lành, và sau đó 6 tỉ người sẽ được động chạm đến chỉ trong vòng mười năm. Điều đó là hoàn toàn có thể thực hiện được.

Khi tất cả các loại sơ đồ và chiến lược truyền giảng Tin lành mà được bàn đến không dứt tại các đại hội bắt đầu nói bằng ngôn ngữ thực tiễn, thì chúng đến chung một điều: mỗi mộ cơ-đốc nhân được đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin phải làm công việc mà đang nằm cạnh tay mình cho đến khi nó được hoàn thành! Đấy không phải là việc cho những người được nhiều ân tứ, mà do Đức Chúa Trời ban cho ta bất cứ thứ ân tứ nào ta cần để làm việc gì nằm trước mắt chúng ta. Ân tứ đi cùng công việc, chứ không phải là công việc đi cùng ân tứ.

Tôi rất buồn khi nghe người ta hỏi, "Đức Chúa Trời nói gì với Hội thánh?" Nó nghe như có vẻ Đức Chúa Trời định ban cho chúng ta một quyển Kinh Thánh khác. Đó không phải là sự thật! Nếu Chúa Jê-sus lại đến đứng giữa chúng ta, thì Ngài chắc chắn sẽ lại nói "Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người... Những dấu kỳ phép lạ sẽ đi kèm những kẻ tin." Bây giờ đang có 500 triệu Cơ-đốc nhân ân tứ trên toàn thế giới. Và điều đó có nghĩa là đã có đủ người làm việc với đủ năng quyền. Tất cả những gì chúng ta cần là ra đi mà làm việc đó.

(Christos for All Nation - ND - Q.H. Tinlanh.Ru)


© 1999-2017 Tinlanh.Ru