Gặt hái một thế hệ cho nước Ngài

100  giao si va muc su dau tien tai da nangKỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam

Thế hệ trẻ của vương quốc Đức Chúa Trời – một thế hệ măng non đã trưởng thành, tiếp tục lớn lên, từng lớp lớp người trẻ đã dâng mình hầu việc Chúa trong suốt 100 năm qua đó là kết quả phi thường mà Đức Chúa Trời đã làm cho vương quốc Ngài. Và đó là kết quả của đức tin và công lao của lòng yêu thương những vị anh hùng đã hy sinh, nín chịu, kham khổ để trông mong một thế hệ tiếp nối chức vụ cao quý, thiêng liêng này.

Xin quý anh chị nghe lời Thánh kinh đầy yên ủi,  khích lệ: “Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa.” (Hê-bơ-rơ 6:10)

Và đây lớp lớp thế hệ mới – thế hệ của những Giô-suê, Ca-lép , Ê-li-sê và Ti-mô-thê  mong được nói lên tiếng nói cảm tạ Chúa, biết ơn những vị anh hùng đức tin đã hy sinh, hầu việc Chúa với nhiều nước mắt, nhiều mồ hôi và bằng đầu gối suốt 100 năm qua tại một đất nước nghèo thiếu và thiên tai.

Thế hệ trẻ xin nhớ về các anh chị – cả những anh hùng đức tin đã về nước Chúa mà chúng tôi chưa từng nghe biết. Quý anh chị đã lớn lên, vươn cao vững chắc như những cây tùng, cây bách, bất chấp những gió sương khổ đau, cám dỗ của an nhàn, từ bỏ những ý nghĩ địa vị cao thấp để đồng lòng tôn cao Chúa, hầu việc Ngài. Thật bởi những sự  hy sinh ấy, tình yêu ấy, bởi những kham khổ ấy, bởi những tinh thần chiến thắng ấy mà thế hệ trẻ - măng non  đã mọc, vươn xa-bay cao – ra hoa kết trái cho Đức Chúa Trời, cho Hội Thánh Chúa suốt 100 năm qua.

Có những người trẻ vẫn đang tiếp tục thánh chức còn dang dở trên những vùng cao nguyên -trên những làng quê nghèo khó – trên những đô thị văn minh. Có những tiếng ngợi khen dâng lên Đức Chúa Trời giữa một ngọn đồi cao nguyên đẹp đẽ vào sáng Chúa nhật. Tôi vô cùng kính phục, yêu Chúa vì cách Ngài đã làm thật lạ lùng cho những người cao nguyên, đức tin dâng cao, tình yêu được dâng trào, xúc động trước những người dân tộc tại cao nguyên cất cao bài hát:  Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn - cho những ai tin cậy nơi Chúa, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Chúa lớn lắm thay.

Ôi Chúa! Cảm ơn Cha, Ngài thật tuyệt vời quá, Ngài nhân  từ quá, Ngài thành tín quá! Chúng con kính yêu Ngài lắm! Cảm ơn Cha đã rải mùi thơm  của sự sống - Tin lành Cứu rỗi cho dân tộc chúng con - cảm ơn Cha! Lòng con ngưỡng mộ suy tôn Ngài. A-men.

Sống trong cảnh thái bình tam thời trên đất, thế hệ trẻ chúng tôi biết rằng: Có biết bao anh chị em ta nếm đủ sự khinh khi, nếm đủ chua cay, đứng mũi chịu sào để ngày nay nhắc nhở những  lớp lớp người trẻ đừng xao lãng chức vụ, đừng lo lắng ăn gì, mặc gì, đừng nghi ngờ Chúa để rồi bỏ quên, đánh mất khải tượng, Thiên chức thánh mà Đức Chúa Trời đã vui lòng gọi-chọn-tin dùng.

Nhớ về những ngày tháng ấy - những con người ấy - như Thánh kinh đã nói: “Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thể nào, và học đòi đức tin họ.” (Hê-bơ-rơ 13:7). Chúng tôi sẽ nhớ, lắng nghe, yêu mến, thuận phục - khiêm cung noi gương đức tin anh chị.


100  giao si va muc su dau tien tai da nang

Ngài chưa để ai phải hổ thẹn khi họ trông cậy nơi Ngài – bị hoạn nạn đủ điều nhưng không đến chết - bị bắt bớ họ chúc phước – bị nói vu họ vui lòng nín lặng chờ Chúa xét lẽ công bình. Chẳng thể kể hết được những cay đắng, ngọt bùi mà những tôi tớ thật - chân thành của Chúa đã sống và hầu việc Ngài.

Chúng ta cần nhắc nhở nhau – dấn thân hơn - hy sinh hơn - yêu thương hơn - nóng cháy nhiệt thành hơn đối với đời sống ngắn ngủi trên đất này cho nước Ngài, cho danh Ngài và cho nhà Chúa. Phao lô nói: Đừng hổ thẹn về Tin lành, vì Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin.

Suốt 100 năm qua, từ khi Phúc Âm cứu rỗi của Chúa được rao truyền cho người Việt nam – dù trải qua những năm tháng đêm đen của lịch sử - của những định kiến - phong tục – văn hóa. Nhưng Tin lành vẫn sáng choang - chiếu vào những ngôi làng nghèo nhất - xa xôi nhất -đến những con người tội lỗi nhất.

Tin lành của Đức Chúa Trời thay đổi biết bao cuộc đời từ tối tăm qua sáng láng, từ chỗ thù nghịch Đức Chúa Trời nay ăn năn và tuyên bố đức tin cá nhân nơi Đức Chúa Trời như  nàng Ru-tơ một người phụ nữ ngoại bang năm xưa đã tuyên bố: Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Những người đi trước, thế hệ trước họ đã tuyên bố đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời - và họ đã sống thực hành đức tin ấy. Nay thế hệ trẻ chúng ta cũng phải tuyên bố đức tin của chính mình - của thế hệ mình nơi Đức Chúa Trời hằng sống và cần chứng tỏ đức tin ấy là đức tin chân thành.

Hỡi Đức Chúa Trời! Hỡi những người thánh của Đức Chúa Trời, chúng tôi thế hệ trẻ nói tiếng nói đầy quả quyết, cách can đảm rằng: chúng tôi nhờ sức Chúa sẽ tiếp tục dấn thân - tiến bước hầu việc Chúa - khó không lui - trí không nao sờn để sống xứng đáng với sự kêu gọi của Ngài, để xứng với những sự khó nhọc, kiên trì bền bỉ, nhẫn nhục của anh chị em.


100namtinlanhtaisvdthanhlong

Hạt giống mà anh chị đã gieo ra trong nước mắt, anh chị em đã gặt và sẽ tiếp  tục gặt hái cách vui mừng bởi những lớp lớp người trẻ âm thầm đang khao khát, nóng cháy dâng mình hầu việc Chúa, tận hiến cho nước Ngài, Ngài đang huấn luyện và nắn đúc một thế hệ trẻ sẵn lòng cho Ngài. Anh chị có quyền hãnh diện về những gì Chúa đã dùng và làm qua anh chị, hãy cười trong vinh quang, và hãy lớn tiếng cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài thật thành tín lắm: hãy đọc lời Chúa thư Hê-bơ-rơ trong tinh thần cảm tạ Chúa vì sự thành tín của Ngài. Một thế hệ trẻ đã mọc lên, đã trưởng thành, đã sẵn sàng cho mùa gặt mới.

Hê-bơ-rơ 6:10 “Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa.”

Thế hệ trẻ chúng tôi chính là kết quả của công việc và lòng yêu thương của anh chị đã tỏ ra vì cớ danh Ngài, dầu chúng ta chẳng thể biết nhau, sống trong thời điểm khác nhau, môi trường địa danh khác nhau: Nhưng chúng ta có một Đức Chúa Trời vượt không gian, vượt thời gian, vượt tất cả bờ cõi, địa lý để hiệp nhau lại: Bắc Trung Nam thành một dân sẵn lòng cho Chúa trải suốt 100 năm qua.

Thế hệ trẻ chúng tôi không làm lên lịch sử, nhưng tiếp nối lịch sử, Thế hệ trẻ xin một lần nữa nói như Phao lô rằng: “vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đỗ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta” (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:3). Và “nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người” (Giăng 12:26)

Không chỉ chúng tôi thế hệ tiếp nối tôn trọng anh chị-nhưng chính Đức Chúa sẽ tôn trọng anh chị. Xin Chúa bù đắp, ban phước cho công lao của đức tin, lòng yêu thương của các anh chị đã tỏ ra vì cớ danh Ngài, để tiếp tục vun xới cho những thế hệ tiếp nối cho danh Ngài. A-men!

 

Quân Nguyễn. Gửi tặng bạn đọc Tinlanh.Ru

Gặt hái một thế hệ cho nước Ngài.

Kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam

Thế hệ trẻ của vương quốc Đức Chúa Trời – một thế hệ măng non đã trưởng thành, tiếp tục lớn lên, từng lớp lớp người trẻ đã dâng mình hầu việc Chúa trong suốt 100 năm qua đó là kết quả phi thường mà Đức Chúa Trời đã làm cho vương quốc Ngài. Và đó là kết quả của đức tin và công lao của lòng yêu thương những vị anh hùng đã hy sinh, nín chịu, kham khổ để trông mong một thế hệ tiếp nối chức vụ cao quý, thiêng liêng này.

Xin quý anh chị nghe lời Thánh kinh đầy yên ủi, khích lệ: “Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa.” (Hê-bơ-rơ 6:10)

Và đây lớp lớp thế hệ mới – thế hệ của những Giô-suê, Ca-lép , Ê-li-sê và Ti-mô-thê mong được nói lên tiếng nói cảm tạ Chúa, biết ơn những vị anh hùng đức tin đã hy sinh, hầu việc Chúa với nhiều nước mắt, nhiều mồ hôi và bằng đầu gối suốt 100 năm qua tại một đất nước nghèo thiếu và thiên tai.

Thế hệ trẻ xin nhớ về các anh chị – cả những anh hùng đức tin đã về nước Chúa mà chúng tôi chưa từng nghe biết. Quý anh chị đã lớn lên, vươn cao vững chắc như những cây tùng, cây bách, bất chấp những gió sương khổ đau, cám dỗ của an nhàn, từ bỏ những ý nghĩ địa vị cao thấp để đồng lòng tôn cao Chúa, hầu việc Ngài. Thật bởi những sự hy sinh ấy, tình yêu ấy, bởi những kham khổ ấy, bởi những tinh thần chiến thắng ấy mà thế hệ trẻ - măng non đã mọc, vươn xa-bay cao – ra hoa kết trái cho Đức Chúa Trời, cho Hội Thánh Chúa suốt 100 năm qua.

Có những người trẻ vẫn đang tiếp tục thánh chức còn dang dở trên những vùng cao nguyên -trên những làng quê nghèo khó – trên những đô thị văn minh. Có những tiếng ngợi khen dâng lên Đức Chúa Trời giữa một ngọn đồi cao nguyên đẹp đẽ vào sáng Chúa nhật. Tôi vô cùng kính phục, yêu Chúa vì cách Ngài đã làm thật lạ lùng cho những người cao nguyên, đức tin dâng cao, tình yêu được dâng trào, xúc động trước những người dân tộc tại cao nguyên cất cao bài hát: Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn - cho những ai tin cậy nơi Chúa, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Chúa lớn lắm thay.

Ôi Chúa! Cảm ơn Cha, Ngài thật tuyệt vời quá, Ngài nhân từ quá, Ngài thành tín quá! Chúng con kính yêu Ngài lắm! Cảm ơn Cha đã rải mùi thơm của sự sống - Tin lành Cứu rỗi cho dân tộc chúng con - cảm ơn Cha! Lòng con ngưỡng mộ suy tôn Ngài. A-men.

Sống trong cảnh thái bình tam thời trên đất, thế hệ trẻ chúng tôi biết rằng: Có biết bao anh chị em ta nếm đủ sự khinh khi, nếm đủ chua cay, đứng mũi chịu sào để ngày nay nhắc nhở những lớp lớp người trẻ đừng xao lãng chức vụ, đừng lo lắng ăn gì, mặc gì, đừng nghi ngờ Chúa để rồi bỏ quên, đánh mất khải tượng, Thiên chức thánh mà Đức Chúa Trời đã vui lòng gọi-chọn-tin dùng.

Nhớ về những ngày tháng ấy - những con người ấy - như Thánh kinh đã nói: “Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thể nào, và học đòi đức tin họ.” (Hê-bơ-rơ 13:7). Chúng tôi sẽ nhớ, lắng nghe, yêu mến, thuận phục - khiêm cung noi gương đức tin anh chị.

Ngài chưa để ai phải hổ thẹn khi họ trông cậy nơi Ngài – bị hoạn nạn đủ điều nhưng không đến chết - bị bắt bớ họ chúc phước – bị nói vu họ vui lòng nín lặng chờ Chúa xét lẽ công bình. Chẳng thể kể hết được những cay đắng, ngọt bùi mà những tôi tớ thật - chân thành của Chúa đã sống và hầu việc Ngài.

Chúng ta cần nhắc nhở nhau – dấn thân hơn - hy sinh hơn - yêu thương hơn - nóng cháy nhiệt thành hơn đối với đời sống ngắn ngủi trên đất này cho nước Ngài, cho danh Ngài và cho nhà Chúa. Phao lô nói: Đừng hổ thẹn về Tin lành, vì Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin.

Suốt 100 năm qua, từ khi Phúc Âm cứu rỗi của Chúa được rao truyền cho người Việt nam – dù trải qua những năm tháng đêm đen của lịch sử - của những định kiến - phong tục – văn hóa. Nhưng Tin lành vẫn sáng choang - chiếu vào những ngôi làng nghèo nhất - xa xôi nhất -đến những con người tội lỗi nhất.

Tin lành của Đức Chúa Trời thay đổi biết bao cuộc đời từ tối tăm qua sáng láng, từ chỗ thù nghịch Đức Chúa Trời nay ăn năn và tuyên bố đức tin cá nhân nơi Đức Chúa Trời như nàng Ru-tơ một người phụ nữ ngoại bang năm xưa đã tuyên bố: Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Những người đi trước, thế hệ trước họ đã tuyên bố đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời - và họ đã sống thực hành đức tin ấy. Nay thế hệ trẻ chúng ta cũng phải tuyên bố đức tin của chính mình - của thế hệ mình nơi Đức Chúa Trời hằng sống và cần chứng tỏ đức tin ấy là đức tin chân thành.

Hỡi Đức Chúa Trời! Hỡi những người thánh của Đức Chúa Trời, chúng tôi thế hệ trẻ nói tiếng nói đầy quả quyết, cách can đảm rằng: chúng tôi nhờ sức Chúa sẽ tiếp tục dấn thân - tiến bước hầu việc Chúa - khó không lui - trí không nao sờn để sống xứng đáng với sự kêu gọi của Ngài, để xứng với những sự khó nhọc, kiên trì bền bỉ, nhẫn nhục của anh chị em.

Hạt giống mà anh chị đã gieo ra trong nước mắt, anh chị em đã gặt và sẽ tiếp tục gặt hái cách vui mừng bởi những lớp lớp người trẻ âm thầm đang khao khát, nóng cháy dâng mình hầu việc Chúa, tận hiến cho nước Ngài, Ngài đang huấn luyện và nắn đúc một thế hệ trẻ sẵn lòng cho Ngài. Anh chị có quyền hãnh diện về những gì Chúa đã dùng và làm qua anh chị, hãy cười trong vinh quang, và hãy lớn tiếng cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài thật thành tín lắm: hãy đọc lời Chúa thư Hê-bơ-rơ trong tinh thần cảm tạ Chúa vì sự thành tín của Ngài. Một thế hệ trẻ đã mọc lên, đã trưởng thành, đã sẵn sàng cho mùa gặt mới.

Hê-bơ-rơ 6:10 “Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa.”

Thế hệ trẻ chúng tôi chính là kết quả của công việc và lòng yêu thương của anh chị đã tỏ ra vì cớ danh Ngài, dầu chúng ta chẳng thể biết nhau, sống trong thời điểm khác nhau, môi trường địa danh khác nhau: Nhưng chúng ta có một Đức Chúa Trời vượt không gian, vượt thời gian, vượt tất cả bờ cõi, địa lý để hiệp nhau lại: Bắc Trung Nam thành một dân sẵn lòng cho Chúa trải suốt 100 năm qua.

Thế hệ trẻ chúng tôi không làm lên lịch sử, nhưng tiếp nối lịch sử, Thế hệ trẻ xin một lần nữa nói như Phao lô rằng: “vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đỗ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta” (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:3). Và “nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người” (Giăng 12:26)

Không chỉ chúng tôi thế hệ tiếp nối tôn trọng anh chị-nhưng chính Đức Chúa sẽ tôn trọng anh chị. Xin Chúa bù đắp, ban phước cho công lao của đức tin, lòng yêu thương của các anh chị đã tỏ ra vì cớ danh Ngài, để tiếp tục vun xới cho những thế hệ tiếp nối cho danh Ngài. A-men!

Quân Nguyễn.© 1999-2017 Tinlanh.Ru