Qua-ban-ron

Lu-ca 10
38 Khi Ðức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đường, đến một làng kia, có người đờn bà, tên là Ma-thê, rước Ngài vào nhà mình. 39 Người có một em gái, tên là Ma-ri, ngồi dưới chơn Chúa mà nghe lời Ngài. 40 Vả, Ma-thê mảng lo việc vặt, đến thưa Ðức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi.
41 Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc; 42 nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.

Thiếu nhận thức Lời Chúa, dù thật lòng sốt sắng chúng ta vẫn rất dễ bị lôi cuốn vào sự bận rộn với những việc vặt. Có nhiều việc mà chúng ta coi là quan trọng lắm, và chịu khó bối rối đủ cách, nhưng bạn nghĩ sao nếu Chúa đánh giá chúng chỉ là việc vặt mà thôi? Đó là khi chúng ta bỏ mất phần tốt, và cũng là việc cần nhất.


Flower-tet
Cảm tạ Chúa một năm mới tốt lành

Anh chị em yêu quí! Vậy là một năm mới đã đến, mặc dù những tháng cuối năm vừa qua không thiếu những áp lực nặng nề, nhưng không thể ngăn cản được chúng ta chào đón năm mới và ơn phước mới.

Điều ý nghĩa đặc biệt mỗi lần đón năm mới, đó là một chu kỳ mới lại bắt đầu với những hy vọng tươi mới.

Điều đó đến từ Ai? – Đến từ Đấng Tạo hóa, Đức Chúa Trời chí cao và Cứu Chúa chúng ta! Ấy là Ngài đã tạo dựng nên ngày và năm, mọi thì tiết trong năm, và mỗi một chu kỳ của thời gian đều đã có ơn phước Chúa sắp sẵn.

Sáng thế ký 1

14 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm; 15 lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy. 16 Ðức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao. 17 Ðức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất, 18 đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.


100  giao si va muc su dau tien tai da nangKỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam

Thế hệ trẻ của vương quốc Đức Chúa Trời – một thế hệ măng non đã trưởng thành, tiếp tục lớn lên, từng lớp lớp người trẻ đã dâng mình hầu việc Chúa trong suốt 100 năm qua đó là kết quả phi thường mà Đức Chúa Trời đã làm cho vương quốc Ngài. Và đó là kết quả của đức tin và công lao của lòng yêu thương những vị anh hùng đã hy sinh, nín chịu, kham khổ để trông mong một thế hệ tiếp nối chức vụ cao quý, thiêng liêng này.

Xin quý anh chị nghe lời Thánh kinh đầy yên ủi,  khích lệ: “Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa.” (Hê-bơ-rơ 6:10)


Lời chứng và lời cảm tạ Chúa về những điều tốt lành NGÀI đã làm trên đời sống anh chị em con cái Chúa.

 

Sự nhân từ và thành tín

 

Tháng Tư vừa rồi đi nhóm tại xưởng may, có một em gái dâng nhu cầu nhờ cầu nguyện cho người em gái mình tên là Hạnh ở Sơn Tây (Hà nội 2), cũng đã là con cái Chúa, lúc đó đã có mang đến tháng thứ chín nhưng mãi không sanh nở, khi đi soi thì bác sĩ báo là bị hung thai, có sanh ra cũng không làm người được.

Nhóm chúng tôi cầu nguyện và dâng nan đề vào trong tay Chúa, chỉ biết tin rằng mạng sống mỗi con người ở trong tay Chúa, Ngài đã biết và sẽ giái cứu người em gái này.

Mới đây khi chia sẻ trong nhóm, khi được hỏi thăm về người em gái, người chị đã kể câu chuyện kỳ lạ xảy ra.


bruisedreed“Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn,
Cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng.”
(Mathiơ 12:20)

Đây là lời tiên tri chỉ về Đấng Mê-si, chức vụ của Ngài trên đất, và hoàn toàn được ứng nghiệm cho Chúa Giê-xu suốt 33 năm trên đất. Chẳng ai nghe thấy tiếng Ngài kêu la, cãi lẫy ngoài đường. Ngài như chiên câm đứng trước mặt kẻ hớt lông. Ngài như chiên con đi giữa bầy muông sói. Ngài nín lặng để cho kẻ thù hiếp đáp, chẳng ai bênh vực Ngài, nhưng Ngài cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình là Cha Ngài. Ngài vui lòng chịu tất cả cốt để cứu chuộc chúng ta, vì Ngài yêu chúng ta, cốt để làm xong công việc Cha, và làm toàn vẹn ý Đức Chúa Cha trên đất.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru