Ngẫm về cuộc đời Martin Luther

Những dòng cảm tưởng này được viết khi vừa xem bộ phim "Luther" dựng lại câu chuyện cuộc đời của vị tu sĩ vĩ đại này. Sự vĩ đại của ông có lẽ ngay lúc đó nhiều người không nhận thức ra được, cùng như nhiều tôi tớ khác của Đức Chúa Trời chỉ được nhìn nhận và đánh giá bởi lịch sử chứ không phải là những người đương thời. Cũng như tầm ảnh hưởng của những sự kiện xảy ra thời đó, càng rõ hơn khi chúng ta ngày hôm nay nhìn lại. Và càng suy ngẫm càng thấy để cho những sự biến đổi gốc rễ có thể xảy ra được cần có một sự kiên định trong niềm tin đến như thế nào.

Dĩ nhiên những người làm phim không đặt mục đích truyền đạt lại những gì xảy ra trong thế giới thuộc linh, mà trong thế giới thuộc linh thì thực sự đó là một phép lạ của Đức Chúa Trời – sự mặc khải cho Luther về niềm tin cứu rỗi đã biến đổi hoàn toàn thế giới thời Trung đại cho đến ngày nay. Họ chỉ tìm cách dựng lại, hay nói đúng hơn là thử hình dung lại những gì đã xảy ra khi đó trong thế giới con người giữa tất cả những sự đối đầu, âm mưu, nổi loạn, sự tàn nhẫn của xác thịt trộn với sự thiếu hiểu biết nữa. Và điều đã xảy ra, đó là một tia sáng chân lý từ Trời đã soi rọi, và lòng người đã nắm bắt được nó. Đến nỗi họ sẵn sàng vì nó mà chiến đấu và hy sinh tất cả những gì mình có.

 

Người ta có thể hy sinh thậm chí cả vì những gì mình không hiểu biết hết, nhưng sự hy sinh, hay nói đúng hơn là tinh thần sẵn sàng hy sinh có lẽ giá trị hơn khi con người nhận thức rõ ràng và đầy đủ về những gì mình sẽ phải trả giá, và khi con người có cái để mà mất. Và trong thời khắc có thể nói là sinh tử đối với mỗi con người như vậy chỉ có niềm tin mãnh liệt trong lòng mới đủ tiếp sức cho họ làm được quyết định đúng đắn. Và quyết định không chỉ một lần, mà giữ được lòng kiên định suốt cả nhiều năm sau đó, trong khi mắt mình vẫn phải chứng kiến những lệch lạc sai lầm của những người xung quanh.

 

Vì để một chân lý được tái khát hiện ra và phổ biến rộng rãi cho loài người, có biết bao nhiêu điều không đáng phải xảy ra cũng đã xảy ra. Những kẻ trục lợi mượn gió bẻ măng, những người thiếu hiểu biết không phải là theo Luther vì đã nhận thức thật sự được gì trong những điều ông chia xẻ, mà chỉ vì muốn dựa vào ảnh hưởng của ông để kiếm được quyền lợi cho bản thân. Và cũng rất nhiều những kẻ chống đối vì muốn giữ nguyên những trật tự và ảnh hưởng sẵn có của mình. Nhưng, thật kỳ lạ thay, Đức Chúa Trời vẫn hành động được trong bối cảnh đó. Giữa những âm mưu và cố gắng của nhiều con người khác nhau, thậm chí cả những kẻ chống đối, Chúa vẫn khéo léo làm nên lịch sử.

 

Có thể chúng ta không được kêu gọi để cải tạo hoàn toàn môi trường xung quanh, mà cũng có thể có, dù sao đi nữa, ai cũng phải dối đầu với những áp lực của bóng đêm, thường xuyên là qua những con người. Mỗi người có một nhiệm vụ, và cũng đã được ban cho một lượng đức tin hay là ta-lâng phù hợp với nhiệm vụ của mình. Vấn đề còn lại là ý chí của mỗi chúng ta, khi nhìn vào tấm gương của những người đi trước như Martin Luther, có lẽ chúng ta cũng học được điều gì đó cho mình.© 1999-2017 Tinlanh.Ru