Chiếc bút chì trong tay Chúa

but-veBạn thân mến,
Chúa không chỉ tha tội, giải cứu chúng ta khỏi sự chết. Ngài còn tái sanh lại tâm linh chúng ta thành một con người mới hoàn toàn, và đặt trước mặt chúng ta một cuộc sống mới với những mục đích và ý nghĩa mới. Để bắt đầu sống cuộc đời mới thành công,  chúng ta chỉ cần nhận thức và trao đời sống với mọi ước mơ khao khát của mình vào trong tay Chúa.
Tôi muốn qua một câu chuyện ngụ ngôn mà chia xẻ nhắn nhủ với anh chị em về cách sống một cuộc đời mới như thế nào, để không ai trong số chúng ta lại bị dỗ dành hoặc lầm lạc để ngựa quen đường cũ.


Ngụ ngôn về cây bút chì

Người Làm Bút chì lấy cây bút chì ra một bên, trước khi cho nó vào trong hộp. Có năm điều ngươi cần phải biết, ông nói vậy với cây bút chì, trước khi ta cho ngươi bước chân vào đời. Hãy luôn ghi nhớ chúng và đừng bao giờ quên, thì ngươi sẽ thành cây bút chì tốt nhất trong khả năng của mình.
Điều thứ nhất: Ngươi sẽ có thể làm được những điều vĩ đại, chỉ khi nào ngươi chịu để mình trong tay Người xử dụng.
Điều thứ hai: Ngươi sẽ phải chịu đau đớn mỗi khi gọt giũa cho lại sắc nhọn, nhưng điều đó là cần thiết để trở thành bút chì tốt hơn.
Thứ ba: Ngươi sẽ có khả năng sửa lại những sai lầm mình sẽ phạm.
Thứ tư: Phần quan trọng nhất của ngươi bao giờ cũng là lõi bên trong.
Và Thứ năm: Trên bất cứ một mặt phẳng nào, ngươi cần phải để lại dấu ấn của mình. Cho dù hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa, ngươi vẫn phải tiếp tục viết.
Cây bút chì hiểu ra và hứa sẽ ghi nhớ, nó vào nằm trong hộp với mục đích được ghi trong lòng mình.

Bây giờ bạn hãy thử tự thay mình vào vị trí của cây bút chì trong câu chuyện trên, rồi hãy ghi nhớ luôn và đừng bao giờ quên, và bạn sẽ trở thành con người tốt nhất trong khả năng của mình.

Thứ nhất: Bạn sẽ có thể làm nhiều điều vĩ đại, nhưng chỉ khi nào bạn để chính mình vào trong bàn tay Chúa. Và cho phép những con người khác được đến với bạn mà tiếp nhận những ân tứ mà bạn có.
Chúng ta rất dễ đi lạc, khi chúng ta ai đi theo đường riêng theo mắt mình. Nhiều khi đó chính là cội rễ dẫn đến sự phạm tội.

Ê-sai 53:6  Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.

Cho nên, chúng ta phải phó thác đường lối mình vào trong tay Chúa. Trong cuộc sống riêng của mình, đó là hết lòng trông cậy Chúa, và làm theo lời Chúa.

Thi thiên 37
3  Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.
4  Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.
5  Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.
6  Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng, Và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ.


Đỉnh cao nhất đó là sự tin cậy đến mức vâng phục trọn vẹn. Chính Chúa Jê-sus đã bày tỏ cho chúng ta một tấm gương vâng phục, khi Ngài cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê trước giờ lên thập tự giá:

Ma-thi-ơ 26:39  Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.

Thứ hai: Bạn sẽ phải chịu đau đớn mỗi khi gọt giũa, khi bạn trải qua những nan đề khác nhau, nhưng bạn cần đến chúng để có thể trở thành một cá nhân mạnh mẽ hơn.

Đôi lúc, nhất là sau khi phạm sai lầm buộc chúng ta phải sửa lại bản thân mình, thì điều này không dễ chịu chút nào. Nhưng đó là cần thiết để chúng ta lại được tốt hơn. Chúng ta nhờ Lời Chúa mà sửa mình. Lời Chúa sẽ soi xét đến cả các tư tưởng và ý định trong lòng chúng ta nữa.

Heb 4:12  Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.

Khi Kinh thánh chỉ ra chúng ta phải thay đổi, đó là để cho chúng ta sẵn sàng hơn, có ích hơn.

2Ti 3:16-17  Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, 17  hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.

Chúng ta nhờ Chúa, nhờ sự xức dầu của Ngài mà lấy lại sức lực để hầu việc Ngài, và phục vụ những con người. Giống như đèn chúng ta lại có thể cháy tỏa sáng nhờ dầu mà không chỉ ra khói vì cháy bằng bấc đèn. Sự gọt giũa của Đức Chúa Trời khiến chúng ta sắc bén trong chức vụ mình.

Giăng 15:5  Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.

Chức vụ hầu việc Chúa của chúng ta thực ra rất đơn giản (dù học làm được không dễ). Đó là một tay nắm tay Chúa và tay kia chìa cho mọi người.

Thứ ba: Bạn sẽ có khả năng sửa lại những sai lầm mình sẽ phạm và trưởng thành lên qua những sai lầm đó.

Đầu tiên, tội lỗi chúng ta được tha thứ và tẩy sạch, chỉ bởi huyết báu của Chúa Jê-sus.

Ê-phê-sô 1:7  Ay là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,

1 Giăng 1
7  Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.
8 .  Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.
9  Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.

Qua sai lầm chúng ta lớn lên. Phản ứng đúng nhất là chạy đến với Chúa. Lúc đó những định luật thuộc linh của sự cứu chuộc sẽ hoạt động cho bạn, và những sai lầm sẽ được Chúa chuộc lại.

Thứ tư: Phần quan trọng nhất của bạn bao giờ cũng là con người bên trong.

Đó là con người tâm linh, đã được tái sanh bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Đấy mới là con người được lên thiên đàng, chứ không phải cái xác bề ngoài của chúng ta. Con người bên trong chúng ta còn khác với cái lõi của bút chì ngày càng đổi mới trưởng thành và trở nên giống Chúa hơn.

2 Cô-rinh-tô 4:16  Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.

Và con người bên trong đó đó mới là người được hưởng phước thiên đàng

1 Cô-rinh-tô 15:50  Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được.

Vì vậy, chúng ta hầu việc cũng là nhờ Thánh linh mà hầu việc. Và cũng học cách đánh giá mọi người theo con người tâm linh của họ.

2 Cô-rinh-tô 5:16  Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa; và, dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu.

Ga-la-ti 6:8  Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.

 

but-ve-trai-datVà Thứ năm: Trên bất cứ một bình diện nào trong đời sống, trong xã hội, trong quan hệ với những con người, bạn cần phải để lại dấu ấn của mình. Cho dù hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn phải tiếp tục là công cụ của tình yêu thương trong tay Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã nói rằng cơ-đốc nhân giống như một bức thơ mà Đức Chúa Trời viết gửi đến cho thế gian (những người xung quanh chúng ta). Hãy cố gắng đừng để người ta không nhận ra Chúa trong đời sống bạn.

2Co 3:3  Vả, rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em.
Ga 2:20  Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.


Làm sao để mọi người nhận ra nét chữ của Chúa trong đời sống và chức vụ của bạn. Mà nét chữ đó là tình yêu thương. Và cũng không quá quan trọng việc bạn là ai, làm gì, chỉ với một cây bút chì nhỏ trong tay họa sĩ thiên tài, thì bạn cũng có thể cùng với Chúa làm ra những tuyệt tác.
Có nhiều chức vụ khác nhau, nhiều sự kêu gọi khác nhau. Nhưng chúng ta là các chi thể để cùng một mục đích chung – rao giảng Chúa Jê-sus cứu người và dạy họ lớn lên trong Chúa như chúng ta đã học được.

Ê-phê-sô 4:16  Ay nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương.

Và khi chúng ta đã hiểu và ghi nhớ những điều nói trên, nguyện chúng ta sống đời sống mình trên đất này luôn đầy ý nghĩa trong tâm mình với sự tương giao mật thiết với Chúa hàng ngày.

Chúc các bạn thành công trong việc hoàn thành mục đích Chúa ban cho cuộc sống.

Ms Quốc Hùng
Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va. Tinlanh.Ru


© 1999-2017 Tinlanh.Ru