Sự kêu gọi lớn nhất và quí hơn hết

Golden Live StreamBạn thân mến,

Nếu ngày hôm nay được gặp Chúa, bạn sẽ hỏi Chúa điều gì? Nhiều người chắc chỉ sẽ cầu hỏi cho các nhu cầu hiện tại. Còn ai đó sẽ hỏi Chúa về tương lai mình. Nhưng Kinh thánh cho biết rằng Chúa đã sắm sẵn mọi sự tốt lành cho mỗi chúng ta trong Đấng Christ. Vấn đề là chúng ta không thể hiểu được đường lối Chúa đã sắp đặt để ban mọi sự đó cho ta, nếu không muốn hiểu lòng Ngài.

Thi thiên 139 hé mở cho nhiều người một bí mật, rằng những ý tưởng tốt lành Chúa muốn sắp đặt cho tương lai của mỗi một con người thật quí báu thay và số những ý tưởng đó thì nhiều hằng hà vô số.

Người đã khám phá ra bí mật đó là vua Đa-vít đã được ơn Chúa nâng đỡ trọn cả đời ông và cả dòng dõi sau này của ông nữa. Và con người đó không chỉ mong gặp Chúa mà cầu xin phước lành, điều ông khát khao hơn cả là được gần gũi để nhận biết Chúa của mình (Thi thiên 63).

Môi-se đã nhiều ngày mặt đối mặt trò chuyện với Đức Chúa Trời, là điều chẳng có người thường nào được. Không biết trong bốn mươi ngày bốn mươi đêm trên đỉnh núi Si-nai, ông với Chúa đã nói chuyện gì? Nếu nói về mười điều răn – chắc chỉ cần một vài tiếng? Làm sao mà phải cần đến 40 ngày đêm?

Chỉ biết rằng sau cuộc tương giao, mặt ông sáng lòa (vì được phản chiếu sự sáng Chúa) đến nỗi cả dân sự phải kính sợ che mặt không dám nhìn, đến nỗi ông phải lấy tấm vải che mặt mình lại. Vậy thì sự biến đổi sáng láng từ thời gian tương giao với Đức Chúa Trời đó hình như là cần cho ông hơn là cần cho dân sự. Và cứ mỗi lần sau đó cần quyết định để dẫn dắt dân sự trong đồng vắng, điều đầu tiên Môi-se làm là cầu nguyện xin ý chỉ của Đức Chúa Trời, sấp mặt xuống mà tìm kiếm Ngài trong những bước quan trọng của đời sống mình.

Sứ đồ Phao-lô cũng đã từng được đưa lên tầng trời thứ ba để thăm viếng thiên đàng, và trên đó ông được bày tỏ những điều mà ngôn ngữ loài người chẳng thể nào đủ để diễn tả và kể lại được cho chúng ta (xem 2 Cô-rinh-tô 12). Vậy thì những điều bày tỏ đó có lẽ là dành cho bản thân ông nhiều hơn, để có sức mạnh tinh thần siêu nhiên mà vượt qua mọi thử thách, hoàn thành chức vụ sứ đồ mà đạt đến được đích vinh quang.

Cơ-đốc nhân chúng ta thường nói nhiều về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cho mỗi cá nhân, nhưng đừng quên rằng mỗi cuộc đời con người đều có mục đích và khát vọng sống thật khác nhau, và đều đã được chính Chúa đặt để từ khi Ngài nắn chúng ta lên trong lòng mẹ (xem Thi thiên 139). Nhưng bất kỳ ai cũng được Đức Chúa Trời kêu gọi đến sự tương giao với Ngài. Mỗi một trải nghiệm được gần và hiểu Chúa hơn sẽ trang bị cho chúng ta sức mạnh tinh thần và ân điển Chúa, để làm thành được những ước mơ dù nhỏ bé hoặc to lớn đến đâu chăng nữa.

1 Cô-rinh-tô 1:9 Ðức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

Mối tương giao với Đức Chúa Trời vốn có từ ban đầu tại vườn Ê-đen, nhưng tổ phụ loài người đã đánh mất sau khi sa ngã phạm tội. Đọc câu chuyện Sáng thế, ngẫm về phản ứng của A-đam và Ê-va khi nghe Chúa gọi, chúng ta có thể hiểu ra rằng từ đó trở đi con người có thói quen tự cô lập và xa lánh Chúa.

Nhưng điều loài người đã mất thì bây giờ được Chúa Jê-sus đem trả lại qua sự cứu chuộc. Mối tương giao với Đức Chúa Trời là phước hạnh lớn nhất, vì nó là cánh cửa mở cho chúng ta mọi phước hạnh kỳ diệu còn ẩn giấu trong những ý tưởng dự định của Chúa cho chúng ta. Ôi, giá như con cái Chúa ai cũng biết tìm kiếm điều này.

seeking jesus at crossNhận biết (hiểu biết gần gũi) Chúa là điều quí nhất

Hãy xem sứ đồ Phao-lô còn chia sẻ và khuyên dạy chúng ta điều gì

Phi-líp 3

7 Nhưng vì cớ Ðấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. 8 Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Ðức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Ðấng Christ 9 và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Ðấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Ðức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin; 10 cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, 11 mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Vì sự nhận biết Ðức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết!

Như chúng ta thấy tâm sự của Phao-lô, gặp được Đấng Christ đã giúp cho Phao-lô có được thái độ nhu mì, khiêm nhường, để coi mọi thành công và vinh hiển mình đạt được trong đời này chỉ như là điều đáng bỏ - thật tôi xem những điều đó như rơm rác. Và ông chỉ càng khao khát được gần gũi Chúa để mà được nhận biết Ngài hơn nữa - hầu cho được Ðấng Christ và được ở trong Ngài.

Trong những lời ngắn ngủi tiếp theo, sứ đồ Phao-lô cũng bộc lộ những tiềm năng thiêng liêng sẽ mở ra cho mỗi một ai đến được với sự nhận biết Chúa

Người nào khát khao tìm kiếm sự tương giao với Chúa hết lòng, - cho đến nỗi tôi được biết Ngài,

Người đó sẽ kinh nghiệm được cho mình - quyền phép sự sống lại của Ngài, - và hơn nữa sẽ mang theo dấu ấn của quyền năng kỳ diệu vô biên đó trong đời sống mình

Lòng người đó sẽ thực sự cảm nhận được - sự thông công thương khó của Ngài, và sau đó mới chia sẻ được sự thương khó của Chúa vì mọi người với mọi người.

Tâm tình người đó sẽ được biến đổi, để khao khát học theo tấm gương hy sinh của Chúa - làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, - thậm chí dâng cả đời sống mình vì sự kêu gọi của Chúa.

Và người đó sẽ đủ sức mạnh tinh thần để sống hiến dâng, vì đã biết chắc phần thưởng lớn Chúa dành cho đức tin mình, trong ngày sống lại - mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.

Đoạn Kinh thánh tiếp theo là một lời kêu gọi và nhắn nhủ, cho những con cái Chúa đang khao khát vươn tới sự trưởng thành, sự trọn vẹn trong Đức Chúa Trời...

12 Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Ðức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi. 13 Hỡi Anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, 14 nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ.

Bạn thân mến,

Ai trong số chúng ta cũng đang chạy một cuộc đua. Nhưng hãy xem đích của bạn là gì...

Không bàn tới những nhu cầu vật chất và thỏa mãn đời sống thông thường ở đây, vì chúng ta đang nói về sự kêu gọi, một mục đích, một khát vọng say mê đáng để dâng cả cuộc đời mình.

Nếu bạn là người thuộc về Chúa, hãy xem lòng của bạn đã thuộc về Chúa chưa, như cách nói của Phao-lô - bạn đã được Chúa giựt lấy chưa?

Muốn bắt đầu, hãy trở thành người có lòng tôn thờ Chúa, vì Chúa yêu thích những ai lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Ngài (Giăng 4:23).

Khi nhận biết Chúa, chắc chắn là bạn sẽ khám phá ra được sự kêu gọi của Chúa dành cho mình.

15 Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có ý tưởng đó; và nếu anh em tưởng đằng khác, Ðức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. 16 Duy Chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy.

A-men!

Thân mến trong Chúa,

Ms Quốc Hùng. Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va

 

Christianity by frontliner

P.S. Ý nghĩa của những điều ghi bức tranh: Niềm tin Cơ-đốc - Tôn giáo ư? Không, đó là Mối Tương Giao!© 1999-2017 Tinlanh.Ru