Hướng dẫn đăng bài viết mới

 

Nội dung chính của bài chia xẻ, có nhiều điều muốn nói. Nhưng những phần chính yếu mở đầu bài viết chỉ có hạn. Vì vậy cho nên khi đăng bài viết phải nhớ đánh dấu ngắt để chia bài viết ra thành từng phần cho dễ đọc. Phần đầu tiên là phần nhập đề, sau đó sẽ là phần thân bài. Phần nhập đề được chia bởi dấu ngắt "Đọc thêm"

Còn tiếp theo là phần thân bài, ở đây là nội dung chính. Chúng tôi xử dụng một trình soạn thảo với nhiều tính năng, cho phép bạn có thể trang trí bài viết mình thật dễ đọc và đẹp mắt. Phần trên là dãy nút, sau đó đến phần ô đăng nội dung bài viết, còn phần dưới cùng là những thông số lựa chọn khi đăng bài.

 

dangbaimoi1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nên trang trí bố cục bài viết làm sao cho dễ đọc - để làm điều này phải xử dụng đến những nút chỉnh bố cục phía trên. Mỗi nút đều có một tính năng đặc biệt của nó, nếu bạn muốn trang trí cho đẹp bài viết của mình phải cố gắng tự tìm hiểu và thực tập áp dụng chúng.

 

Thí dụ: hàng trên cùng là dãy nút để chỉnh phông và đoạn văn,các hàng dưới đó là các nút thêm những tính năng để trình bày một bài viết phức tạp.

 

Còn hàng dưới cùng có những nút rất đắc dụng để chèn hình ảnh vào trong bài viết (bạn có thể upload ảnh của mình lên trước rồi chèn sau, hoặc chèn những ảnh mình đã đăng lên trước tại các địa chỉ lưu trữ ảnh khác, thí dụ flickr), để thêm dấu ngắt "đọc thêm", để thêm dấu ngắt trang - chia bài viết dài ra thành nhiều trang dễ đọc hơn, và còn có nút chèn mã HTML - để chèn các đối tượng nhúng, chẳng hạn videos từ những địa chỉ lưu trữ chia xẻ video kiểu Youtube...

 

Bên dưới phần nội dung, là phần lựa chọn chủ đề (Mục lớn), và chủ đề con (mục nhỏ) nào trong site mà bạn thấy nên đăng bài viết của mình.

 

dangbaimoi2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để đăng bài của rmình, phải để nó ở chế độ chọn "Đã bật", nhưng không nên chọn đăng nó ở trang chủ. Những bài viết có giá trị chúng tôi sẽ sắp xếp để lên đó.

 

Để bài viết của mình dễ tìm hơn cho người đọc sau này, nhất định bạn phải điền một hoặc vài từ khóa thể hiện tóm tắt chủ đề của bài viết mình. Từ khóa nên dùng tiếng Việt không bỏ dấu, để dễ hơn cho việc lập trình quản lý site sau này thêm những tính năng mới.

 

Sau cùng, hãy nhấn nút "Lưu" để lưu và đăng bài của mình. Sau khi đã lưu một lần, bạn có thể mở nó ra sửa lại, và có thể gửi thêm file đính kèm (Attachment) - và báo cho chúng tôi, nếu thấy nội dung tốt, chúng tôi sẽ mở attachment cho mọi người download.

 

Nguyện xin Chúa soi dẫn khi chúng ta chia xẻ về vinh hiển Ngài!

 

BDH Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru