Chào mừng!

Chào mừng bạn đến với Tinlanh.Ru!

 

Đây là địa chỉ niềm tin, để chúng ta tìm hiểu và chia xẻ với mọi người về Chúa Jê-sus và phước hạnh của đời sống của một người tin Chúa. Tại đây chúng ta cùng nhau học để biết Chúa, để trưởng thành, để giúp được người thân với cộng đồng và xã hội mình biến đổi tốt hơn, nhờ có được niềm tin kết nối với Chúa Trời và phước hạnh của sự sống đời đời.

Rất mong bạn sẽ tìm được những nhận thức sâu sắc hơn của một niềm tin cơ-đốc, ý nghĩa cho cuộc sống mình, và sẽ thành công hơn trong việc làm chứng về tình yêu và quyền năng Chúa cho mọi người.

Đặc biệt nếu bạn cũng có cùng một tâm tình như chúng tôi, mong muốn chia xẻ niềm tin và phước hạnh của một đời sống có Chúa Jê-sus, thì chúng tôi cũng rất mong được cùng hợp tác trên cánh đồng truyền giáo và dạy dỗ chăm sóc này.

 

Nếu cần liên lạc hoặc muốn chia xẻ riêng với chúng tôi, bạn có thể liên lạc qua địa chỉ hòm thư sau:

contact_email


© 1999-2019 Tinlanh.Ru