Về những người xây dựng site này

Site này được xây dựng bởi những người được Chúa kêu gọi và tuân theo sự kêu gọi đó.

Sự kêu gọi nào? Bạn có hỏi, thì chúng tôi xin trả lời rằng đó không phải là điều bí mật, chính là lời Chúa đã phán trong sách Tin lành theo Ma-thi-ơ đoạn 28:

19  Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ,
20  và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.

Ai nghe thấy được đó là lời Chúa phán cho mình, thì người đó được kêu gọi. Có nhiều cách để làm công việc Chúa, mạng lưới Internet này cũng là một công cụ để chúng tôi giảng và dạy dỗ về Đức Chúa Trời cho bạn đọc gần xa. Nếu bạn có điều trong lòng muốn chia xẻ, xin mời hãy cùng tham gia.

Nếu cần liên lạc với chúng tôi, xin liên hệ theo hòm thư sau

contact_email

Nguyện ân điển Chúa luôn ở cùng bạn!

T.M. BĐH Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru