GƯƠNG MẪU VAI TRÒ

Tình trạng nầy vẫn tiếp tục. Satan đã đặt gót chân của hắn trước cửa và đây mới chỉ là bước đầu của những gì có thể xảy ra nếu nó được cho phép diễn biến mà không gặp phản bác. Cảm tạ Đức Chúa Trời chúng ta có Jesus! Chúng ta có quyền năng trong danh đó để chấm dứt tình trạng vô luân nầy.

Chúng ta có thể làm đảo ngược những tác dụng của những tội ác nầy trên nhiều nạn nhân. Đức Chúa Trời là Đấng phục hồi mọi điều mà ma quỷ đã phá hủy. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Lời của Ngài để đóng sầm cửa ngay dưới chân ma quỷ và ngay trước mặt hắn.

Malachi 4: 4-6 nói:

“Các ngươi khá nhớ lại luật pháp của đầy tớ ta là Môi-se, mà ta đã truyền cho nó tại Hôrép, tức là những luật lệ và mạng lịnh cho cả Ysơraên.”

Nầy ta sẽ sai Đấng tiên tri Êli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.”

Trong hai câu cuối Đức Chúa Trời phán: Ngài sẽ xoay lòng cha trở lại cùng con cái, và một sự thay đổi sẽ đến trên đất, bằng không trái đất sẽ chịu dưới sự rủa-sả. Bởi vì nếu gia đình suy thoái, Hội Thánh suy thoái. Nếu chúng ta thất trận ngay trong gia đình thì tất cả sẽ chấm hết.

Nếu chúng ta không cẩn thận, cái cách mà chúng ta đối xử với tuổi trẻ, trong cái cách mà chúng ta chăm sóc con cái, để cung cấp cho chúng một gương mẫu tốt về sự tin kính để noi theo, chúng ta sẽ hủy hoại thế hệ kế tục. Đức Chúa Trời thấy điều gì sắp đến và cung cấp cho chúng ta câu trả lời.

THAY ĐỔI TẤM LÒNG

Khi giảng ở nơi đâu hoặc khi viết một quyển sách, tôi thích kết thúc với điều gì đó đầy quyền năng và có tác động nâng cao đời sống thuộc linh. Vẫn là qui luật muôn thuở về lời cuối là lời được nhớ dai nhất. Chúng ta mới vừa đọc những câu kết thúc quyển sách cuối Cựu Ước và Đức Chúa Trời phán: Ngài sẽ thay đổi lòng cha về với con và lòng con về với cha. Rõ ràng Ngài nghĩ đó là việc rất quan trọng. Quan trọng đủ để chấm dứt một thời đại với những lời của khôn ngoan và sự sống âm vang mãi trong tai.

Có vài điều rất quan trọng chúng ta cần phải thấy ở những câu nầy trong sách Malachi. Đức Chúa Trời nói Ngài sẽ thay đổi lòng cha về với con. Con cái luôn vươn ra nếu không có đáp ứng các em sẽ rắn lòng lại và lạc loài. Đức Chúa Trời phán người cha được xem như cái đích đầu tiên mà trẻ vươn tới. Chú ý Kinh Thánh không nói đi câu và chơi bóng với “con trai”. Đức Chúa Trời nói “con cái”, muốn nói cả con gái nữa.

Đức Chúa Trời không nói Ngài sẽ thay đổi lòng mẹ về với con cái. Mẹ luôn luôn có trái tim hướng về con cái. Chính đàn ông là những người cần phải tính tới. Đàn ông được xem như những gương mẫu vai trò cho con cái. Không phải là bổn phận của con cái phải lớn lên theo hướng đúng.

Người cha có một trách nhiệm vô cùng lớn trong gia đình. Y như Jesus là vật che phủ cho Hội Thánh, đàn ông chúng ta là vật che phủ cho gia đình. Nếu chúng ta cho phép ma quỷ đi vào nhà, hắn sẽ vào! Nếu chúng ta để cho ý kiến, hoặc quan niệm của con cái chúng ta được định hình bởi những ngôi sao TiVi và những nhân vật hoạt hình thì không lạ gì khi chúng ta sẽ có đứa con với những ý nghĩ và tư tưởng thế tục về cuộc sống. Nếu chúng ta nuôi dạy con cái theo sự khôn ngoan của những diễn giả khách mời trên các chương trình TiVi hoặc những người “được-gọi-là” chuyên gia thiếu nhi, chúng ta đang gặp rắc rối: phúc âm của Chúa Jesus Christ không có chỗ đứng trong thế hệ kế tục. Đó là trách nhiệm của người cha để bảo vệ và làm một gương mẫu vai trò tốt cho các con của mình. Người cha phải dành thì giờ để xem Kinh Thánh và tìm kiếm những đường lối hướng dẫn trong việc nuôi dạy một đứa trẻ theo hướng đúng.

Kinh Thánh có một vài thí dụ điển hình về việc gì xảy ra trong một gia đình khi có một gương mẫu vai trò yếu hèn để noi theo.© 1999-2017 Tinlanh.Ru