GƯƠNG MẪU VAI TRÒ

Chúng ta cần sự khôn ngoan của những người luống tuổi. Chúng ta cần những người đàn ông như là những gương mẫu vai trò cho tất cả chúng ta. Chúng ta thảy điều đang được quan sát, đặc biệt bởi những thanh thiếu niên từ những gia đình chỉ có một cha hoặc một mẹ trông coi.

Một người mẹ đơn giá nói với tôi rằng con trai bà muốn để tóc theo kiểu của mấy đứa con ông giáo viên trường chúa nhật. Cậu trai nầy đã lấy ông ấy làm vai trò gương mẫu của mình và muốn giống như ông. Thật là cả một trách nhiệm! Chúng ta phải hành động dễ coi hơn một chút, trở nên coi được hơn một chút, và khôn ngoan hơn một chút. Chúng ta phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói và phải trở nên chân chất thật thà. Dù muốn dù không chúng ta vẫn là gương mẫu vai trò cho con cháu chúng ta.

Một tối nọ tôi đang xem tin tức khi một cầu thủ bóng chày đang được phỏng vấn. Anh ta nói rằng mình chơi bóng chày vì tiền, rằng đối với anh nó chẳng qua là một việc làm. Khi người ta phỏng vấn đề cập điều gì đó về anh như là một anh hùng đối với lứa trẻ, anh đáp rằng anh không màng tới hình ảnh của mình, rằng anh chưa bao giờ yêu cầu trở nên gương mẫu vai trò của bất cứ một ai. Tiếc là ở cái cách mà anh ấy nói, bởi vì thực chất của vấn đề là dù chúng ta có yêu cầu hoặc muốn hay không thì chúng ta vẫn là gương mẫu vai trò.

TiVi đã giúp vào việc hủy hoại gương mẫu vai trò của phái nam. Một chương trình TiVi phổ biến nêu ra ý tưởng rằng các ông bố là những gã khù khờ. Người cha là đối tượng của những trò bông đùa giễu cợt. Bọn trẻ lấy làm thích thú. Đối với chúng thì không hề gì khi tụ tập nhau nói sau lưng cha mình. TiVi hủy hoại hình ảnh đáng tôn trọng của người cha đối với con cái. Tôi không thấy một chương trình TiVi nào mà vai trò của người cha được miêu tả như một người đàn ông cao cả nên noi theo!

Một người đàn ông trong Hội Thánh mà tôi chăn bầy thường gặp hỏi con gái mình về kỳ hạn trước khi cô có thể đi chơi với chúng bạn. Đã có một thời kỳ khi mà việc đó được xem như một quy trình tiêu chuẩn. Sự việc đã thay đổi khi bạn dừng lại để xem xét và thấy rằng lề thói đó rất lạ thường đối với ngày nay. Có lạ thường không khi mà cha mẹ tích cực can dự tới đời sống con cái mình? Chúng ta đã đánh mất một nền tảng quý giá vì cớ những khuôn sáo TiVi về việc thực thi quyền làm cha một cách dễ dãi.

Trong sách Malachi, Đức Chúa Trời phán rằng Ngài đã đánh phạt trái đất bằng sự rủa sả nếu chúng ta không trở nên những người lãnh đạo thích đáng cho mỗi thế hệ. Vẫn còn đó sự kiện rằng con cháu chúng ta đang tìm kiếm những gương mẫu vai trò. Nếu chúng chỉ nhìn về những ban nhạc Rock hoặc những “người hùng” tin thì họ sẽ ra thể nào? Bây giờ là thì giờ để Hội Thánh đứng lên và sản sinh ra những gương mẫu vai trò cho thế giới. Một số người trong chúng ta cần phải có những thay đổi quyết liệt trong đời sống để mà con cái chúng ta có thể bắt chước theo và đem lại điều tốt lành. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời giúp tất cả chúng ta đồng loạt cùng nhau có sự quyết định và lựa chọn đúng. Chúng ta có thể giúp người khác vươn tới tiêu chuẩn sống đúng đắn bởi gưong mẫu của chúng ta. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời cho mỗi lòng chúng ta được mềm mại lắng nghe lời dạy dỗ, và dạy dỗ người khác. Tôi cầu xin chúng ta sẽ không ngả vào sự kiêu ngạo hoặc ngạo mạn. Tôi cầu nguyện cho chúng ta cùng đồng loạt tiến lên với Đức Chúa Trời.

Điều nầy tùy thuộc vào bạn và tôi. Chúng ta giữ chìa khóa tương lai của thế hệ kế tiếp. Chúng ta có thể làm cho họ trở thành một thế hệ tin kính và tốt lành hoặc chúng ta phải chịu trách nhiệm vầ việc đem rủa sả đến trên đất. Quyết định đúng dẫn đến sự vâng phục và cống hiến hoàn toàn cho Đức Chúa Trời và những điều thuộc về Đức Chúa Trời.

Để mang phước hạnh đến trên chính mình và cả nhà, chúng ta cần lắng nghe và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Trong Phục-truyền-luật-lệ-ký chương 6 Đức Chúa Trời đối xử với dân sự Ngài về việc làm theo thừa hưởng phước hạnh và lời hứa của Đức Chúa Trời. Trong câu 6 và 7 Ngài phán:

“Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở lại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy.”

“Cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình, hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất.” (Phục 11: 20-21)

Bởi dạy dỗ con cái chúng ta đường lối của Đức Chúa Trời và huấn luyện chúng trong đường lối mà chúng phải đi, chúng ta sẽ đem phước hạnh đến trên chính chúng ta và con cái mình. Kinh Thánh kể lại cho chúng ta nhiều điều về những niềm vui về con cái ngay lành, nhưng tất cả điều được tóm tắc trong câu, “những ngày của cuộc sống chúng ta và của con cái chúng ta sẽ như những ngày của thiên đàng trên đất.”

Một lần kia Đức Chúa Trời phán với Ysơraên, “Ngày nay ta đặt trước các ngươi phước hạnh hay sự rủa sả, sự sống và cái chết.” Ngài đang ban cho Ysơraên một sự lựa chọn. Để cho họ không quyết định sai lầm, Ngài phán tiếp, “vậy nên hãy chọn SỰ SỐNG,”


Quyển sách nầy đã nói nhiều về gương mẫu vai trò. Tất cả chúng ta điều cần chúng. Thật ra, chúng ta điều là những gương mẫu vai trò cần một gương mẫu vai trò.

Tôi cần những người xung quanh tôi sống cuộc sống tin kính, tốt lành va bạn cũng vậy. Chúng ta điều cần người khác góp công góp sức với mình và dẫn dắt mình.

Chưa hề có một gương mẫu vai trò nào hoàn hảo hơn Chúa Jesus Christ. Ngài đã đến và sống trong chính cái thế giới hằng ngày mà chúng ta đang sống. Ngài đã đối diện những thử thách và cám dỗ giống như chúng ta để bước đi và làm việc của riêng Ngài, để trở nên “con người đàn ông” riêng Ngài. Kinh Thánh chép Ngài bị thử thách trong mọi cách nhưng Ngài vẫn giữ cuộc sống ngay thẳng trước Đức Chúa Trời.

Jesus có một gương mẫu vai trò. Ngài có Cha Ngài. Ngài nói và làm cái gì Ngài thấy Cha Ngài làm. Ngài sống để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và mang đến sự vinh hiển và tôn trọng cho Đức Chúa Trời.

Bạn và tôi có thể có một cuộc sống như Chúa Jesus đã sống. Chúng ta có thể noi theo gương mẫu của Ngài. Nhưng không ai có thể làm như vậy mà không có chính cái quyền năng mà Ngài đã có. Để có được quyền năng đó chúng ta phải được sanh lại.

Nếu bạn muốn được tái sanh bạn có thể thực hiện ngay bây giờ. Chỉ cần cầu nguyện như sau với tất cả tấm lòng của mình.

Lạy Cha Thiên Thượng,

Con đến với Ngài trong danh của Chúa Jesus. Lời của Ngài chép rằng, “Ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu” (Rôma 10: 13) Con đang kêu cầu danh của Ngài do vậy con biết con được cứu. Lời của Ngài cũng chép, “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jesus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” Con tin trong lòng con rằng Chúa Jesus là con Đức Chúa Trời. Con tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, vậy bây giờ con xưng nhận Ngài là Chúa của con. Con cảm ơn Ngài, Lạy Chúa, vì con ĐƯỢC CỨU!

AMEN.

 Tác giả: AL JANDL

AL JANDL là một người quản lý cửa hàng cho một dãy hàng khô lớn trong nhiều năm. Một buổi sáng sớm có một tên cướp cửa hàng và ông bị bắn vào đầu với một khẩu tự động 38. Trong những giây phút theo sau ông kêu la cùng Đức Chúa Trời cho ông còn có cơ hội và hai năm sau Al hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời.

Al hiện nay là mục sư của Hội Thánh Living Stones ở Alvin, Texas. Hội Thánh nầy đã trở nên Hội Thánh lớn nhất trong thành phố và những cộng đồng chung quanh. Cơ ngơi của Hội Thánh cũng bao gồm một trường học Cơ đốc lớn.

Al là một người có khải thị và ông đạt đến khải thị ấy bằng hành động đức tin.

---------
gửi tặng bạn đọc Tinlanh.Ru


© 1999-2017 Tinlanh.Ru