Những dấu lạ có đi cùng bạn không?

thumb healing the sickBài học cho ngày 07-07

Những dấu lạ có đi cùng bạn không? (Sách NVNHL)

 

Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy... Mác 16:17

 

Trước khi thăng thiên, Chúa Jê-sus đã phán với các môn đồ: "17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành" (Mác 16:17-18). Theo như lời Chúa Jê-sus, những dấu lạ này sẽ đi cùng những người tin, tức là những tín đồ. Vì tôi với bạn chúng ta là tín đồ, nghĩa là những dấu lạ này cũng phải đi kèm với chúng ta. Hãy cùng xem xét kỹ những câu này mà hiểu được Chúa Jê-sus có ý nói điều gì ở đây.

Từ tiếng Hy-lạp semeion – "dấu lạ", thường có ý liên quan đến một văn bản được ký chính thức, thông cáo về quyết định cuối cùng của tòa án, bản phán xét. Những ý khác của từ này là: chữ ký và dấu ấn trên văn bản, chứng thực nguồn gốc trung thực của nó; một dấu hiệu để đánh dấu những công trình quan trọng trong thành phố.

Chúa Jê-sus sai môn đồ đi truyền giảng Tin lành, và nói rằng công vụ của họ sẽ có những dấu hiệu siêu nhiên đi kèm. Những dấu hiệu này sẽ phải là "chữ ký" của Đức Chúa Trời, mà qua đó Ngài khẳng định những lời họ nói đó là chân lý. Đối với những người chưa có lòng tin, những dấu hiệu này cần chứng minh rằng lời giảng không phải là điều hoang tưởng, mà là lời Chúa phán. Giống như những dấu hiệu chỉ đường dẫn cho đi đúng hướng, thì những dấu hiệu này cần phải chỉ cho người chưa tin thấy con đường đến với Đức Chúa Trời, nếu họ muốn thấy. Những dấu hiệu đó là:

Những dấu lạ như vậy sẽ đi kèm với những tín đồ. Từ parakoloutheo - "đi kèm" có cấu thành như sau: para được dịch là ở bên cạnh, ngay sát bên. Từ akoloutheo có nghĩa là theo sau ai đó, đi cùng một hướng, cùng đi trên đường. Cả từ parakoloutheo được dịch ra là cùng đi theo không rời, luôn luôn đi kèm, luôn ở sát bên cạnh, là bạn đồng hành trung tín.

healing the sickTừ parakoloutheo có nghĩa ngầm định là người môn đệ, một học trò luôn theo thầy mình không xao nhãng dù thầy đi bất cứ chỗ nào, không rời xa thầy dù chỉ một bước và luôn thi hành đúng những chỉ thị của thầy. Vậy là những "dấu lạ" sẽ luôn theo cùng chúng ta luôn luôn, để minh chứng lời giảng Tin lành. Chúng sẽ không rời xa chúng ta dù chỉ một bước. Nếu lời giảng của chúng ta không có những dấu lạ và phép lạ đi kèm, thì phải khiến chúng ta cảnh giác, vì Chúa đã hứa rằng phép lạ và dấu lạ sẽ luôn đi cùng chúng ta dù đi bất cứ nơi đâu. Bằng những dấu lạ này, Chúa chứng thực rằng lời giảng là chân lý. Mỗi lần bạn giảng, dù là ở Hội thánh, trong chuyến đi truyền giáo, trong buổi truyền giảng, trên xe buýt, trong tàu điện ngầm, tại cửa hàng, ở chỗ làm việc, - những lời của bạn cần được ấn chứng bằng những dấu lạ. Những phép lạ cần phải cùng đi với bạn khắp nơi nào bạn đi, vì đó là một phần của trang bị thuộc linh, chúng là những "bạn đồng hành" trung tín của lời giảng Tin lành. Nhưng thế thì vì sao mà chúng ta không được thường xuyên thấy phép lạ và dấu lạ? "Những kẻ tin sẽ được dấu lạ này..." Những kẻ tin – đấy là lời giải đáp cho câu hỏi. Cách dịch câu này chính xác hơn theo bản gốc là như sau: "Những người kiên định tin sẽ có những dấu lạ này đi kèm..." Những dấu lạ này sẽ không xảy ra chỉ vì người đó đã tiếp nhận Đấng Christ. Chúng sẽ xảy ra khi người đó vững vàng và kiên định tin vào điều này. Nếu cơ-đốc nhân không tin rằng những dấu lạ sẽ đi kèm lời giảng của mình, hay là không trông đợi chúng, thì chúng sẽ chẳng xảy ra. Phép lạ và dấu lạ sẽ xảy ra chỉ khi con người tin là chúng sẽ xảy ra.

Suốt thời gian nhiều năm hầu việc Chúa tôi đã thấy rằng phép lạ thường xuyên xảy ra, nếu như con người trông đợi chúng, khao khát được thấy chúng trong cuộc sống và công vụ của mình. Người được thấy phép lạ là người khao khát được thấy chúng và tin rằng chúng sẽ xảy ra. Người đó tin vào phép lạ, và vì vậy mà chúng xảy ra trong đời sống anh ta.

Số lượng phép lạ và dấu lạ phụ thuộc vào mức độ mạnh mẽ và kiên định mà bạn tin rằng chúng sẽ xảy ra. Để chúng xảy ra được, và thường xuyên nữa, cần phải có đức tin. Nếu bạn không tin vào phép lạ, chúng sẽ chẳng có trong đời sống bạn. Nhưng nếu bạn mong muốn phép lạ và dấu lạ đi cùng mình thường xuyên, thì bạn cũng cần phải thường xuyên tin vào điều đó. Vậy nên khi bạn giảng, làm chứng cho ai đó về Đấng Christ, hãy trông đợi là Đức Chúa Trời sẽ ấn chứng những lời của bạn. Điều đó sẽ xảy ra khi:

Nếu trong đời sống bạn không xảy ra điều siêu nhiên nào cả, nghĩa là bạn chưa tin vào điều đó. Hãy nhớ rằng bất cứ nơi nào bạn giảng Tin lành, sứ điệp đó sẽ được ấn chứng bởi phép lạ và dấu lạ, nếu bạn tin vào điều đó. Chúa Jê-sus đã hứa điều này. Ngài đã nói sẽ luôn xác thực những lời giảng Tin lành, nếu như chính con người tin vào phép lạ.

Hãy cầu xin Đức Thánh Linh đốt cháy trong lòng bạn mong muốn, và đổ đầy đức tin để thấy phép lạ và dấu lạ trong đời sống, Hội thánh, sự phục vụ Chúa của mình. Đức Chúa Trời muốn thể hiện Mình khi bạn giảng. Ngài muốn khẳng định tính chân thực của những lời bạn giảng. Nhưng để thi hành phép lạ, Ngài cần đến đức tin của bạn, đức tin kiên định và vững chắc, bởi vì chính đức tin bạn khơi mào cho điều siêu nhiên hành động.

 

Lời cầu nguyện của tôi cho ngày hôm nay

Lạy Chúa, con thừa nhận là đã không trông đợi phép lạ và dấu lạ, mà lẽ ra con phải trông đợi chúng. Bây giờ con tin rằng khi con sẽ giảng cho người chưa tin về Đấng Christ, sẽ có phép lạ xảy ra.

Xin Chúa hãy bày tỏ quyền năng Ngài, ấn chứng lời giảng Tin lành bằng cách siêu nhiên. Con không hề nghi ngờ việc các phép lạ sẽ xảy ra, dù con có giảng ở bất cứ đâu, cho nên con trông đợi là người bệnh sẽ được lành, người mù – sẽ được sáng, và những ai bị quỉ ám sẽ được giải phóng.

Nhân danh Chúa Jê-sus. A-men!

 

Lời tuyên xưng của tôi cho ngày hôm nay

Tôi tin rằng những phép lạ sẽ đi cùng tôi. Tôi khao khát được chứng kiến phép lạ, và tin rằng chúng sẽ xảy ra. Mọi lời hứa trong Lời Chúa chỉ hành động nhờ đức tin, cho nên tôi tin vào phép lạ. Tôi không hề nghi ngờ việc phép lạ và dấu lạ sẽ chứng thực lời giảng của tôi và đáp ứng một cách siêu nhiêu cho nhu cầu của những người sẽ nghe tôi giảng.

Tôi tuyên xưng điều này với đức tin trong danh Chúa Jê-sus.

 

Hãy suy ngẫm những câu hỏi sau đây


Kết luận:

Dù bạn giảng Tin lành ở đâu, lời giảng đó cũng sẽ được ấn chứng bằng phép lạ và dấu lạ, nếu bạn tin vào chúng. Chúa Jê-sus đã hứa vậy. Ngài đã nói là sẽ luôn luôn chứng thực một cách siêu nhiên sứ điệp Tin lành, nếu chính con người tin vào phép lạ.

 

 


 

Chương mục dành cho ngày 07-07 từ quyển sách "Những viên ngọc từ tiếng Hy-lạp" do Mục sư Rick Renner là tác giả.

Dịch ra tiếng Việt bởi Quốc Hùng. Tinlanh.Ru

Trong thời gian tới, Tinlanh.Ru sẽ xin tiếp tục giới thiệu với các bạn những chương trích dẫn từ quyển sách đặc biệt này.

Xin thêm lời cầu nguyện và động viên cho công tác dịch thuật được tiến hành tốt đẹp.

Xin lưu ý tôn trọng bản quyền của tác giả và người dịch, tuyệt đối không sao chép.