Đón sứ giả của CHÚA

Duong loi Chua cao hon duong loi con nguoi 800Bạn thân mến,

Khi lòng hướng lên Chúa Trời, hoặc trong những khoảnh khắc đời thường, hoặc trong nhóm thờ phượng tại Hội thánh, bạn thường trông đợi những món quà nào từ Ngài? Sự đáp lời cầu nguyện cho những nhu cầu vật chất, hay là cả những món quà tâm linh nữa? Người có kinh nghiệm theo Chúa biết rằng gốc rễ của phước hạnh mọi mặt trong đời sống là ở những tri thức tâm linh của một linh hồn thịnh vượng, đã được ân tứ thiêng liêng bồi bổ khiến cho lòng bình an, đức tin tươi mới, hy vọng được khích lệ, và yêu thương được đổ tràn đầy...

Nhưng, vì những món quà phước hạnh tâm linh đó là vô hình, nên nhiều người vẫn chưa biết cách tiếp nhận. Cũng nên nhớ chúng ta có kẻ thù là ma quỉ, luôn tìm mọi cách lừa dối và cản trở không cho con cái Chúa thấy được và nhận được. Kinh nghiệm chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn vượt qua những vật cản đó, để đón nhận những ơn phước tâm linh từ Cha thiên thượng.

Bây giờ, hãy thử hình dung, nếu được tiếp đón thiên sứ, bạn sẽ chuẩn bị thế nào? Đây sẽ thật là một cơ hội được phước hạnh lớn vô cùng, chúng ta ai cũng muốn nắm lấy được, phải không? Thiên sứ, tức là sứ giả của Đức Chúa Trời. Được sai đến giúp chúng ta với một sứ mệnh đặc biệt, có thể thay đổi hoàn toàn đời sống chúng ta.

Vậy, biết thiên sứ sắp đến nơi, đang chuẩn bị gõ cửa, bạn sẽ làm những gì?

Sẽ dọn nhà gọn gàng, tắm rửa và ăn mặc sạch sẽ. Sẽ tỉnh thức chờ đợi. Sẽ chuẩn bị một chỗ trang trọng để tiếp đón. Sẽ mở lòng lắng nghe sứ điệp, và nếu được phán bảo đi đâu, làm gì, chắc là chúng ta sẽ nghe theo? Nếu đến giờ sắp được tiếp đón thiên sứ, bạn có tìm cách lánh xa khỏi những người hay làm phiền, để gặp riêng được sứ giả của Chúa?

Nhưng, theo bạn thì tại sao Đức Chúa Trời không thường xuyên sai thiên sứ đến để dẫn dắt và chỉ bảo dân sự? Thậm chí dường như thời Cựu Ước còn được thiên sứ đến thăm viếng thường xuyên hơn so với con cái Chúa thời nay, là những người tin Chúa Jê-sus? Ngài hết muốn cứu giúp loài người một cách siêu nhiên rồi hay sao? Không, thực tế là Đức Chúa Trời đã có những sứ giả khác tốt hơn.

Vậy, ai là sứ giả tốt hơn? Chắc chắn là chúng ta nhớ ngay đến Chúa Jê-sus. Và Kinh thánh cũng khẳng định rằng Đức Chúa Trời phán dạy chúng ta qua Con Ngài.

Hê-bơ-rơ 1
1 Ðời xưa, Ðức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, 2 rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian;

Thật đúng là chúng ta đã có Chúa Jê-sus. Mà Chúa Jê-sus thì lớn hơn tất cả các thiên sứ. Nhưng, thực tế là hiện nay Chúa Jê-sus đâu có hiện diện bằng xương bằng thịt trên quả đất này để ở cùng dân sự. Tất nhiên, chúng ta lại nhớ thêm, là Chúa Jê-sus đã sai Đức Thánh Linh đến - thần Lẽ thật để ở cùng với mỗi chúng ta đời đời.

Vấn đề là Thánh Linh cũng là Đấng vô hình, trong khi con người trước tiên cần một sứ giả nào có thể cảm nhận được. Hơn nữa, theo nguyên tắc của Đức Chúa Trời, cần phải có hai người làm chứng thì chân lý mới được khẳng định.

Sứ giả khác nữa của Đức Chúa Trời, mà thực tế đã được sai đến trước, chính là Lời Chúa, một kênh dẫn thật tốt lành, siêu nhiên nhưng lại hữu hình, mà tất cả mọi con người trên đất đều có thể tiếp cận và cảm nhận được. Đấy chính là Kinh thánh mà mọi người đều có thể tìm đọc! Chính trong Kinh thánh có một đoạn tuyệt vời nói về vai trò sứ giả này:

Ê-sai 55
8 Ðức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. 9 Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. 10 Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, 11 thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.

Chúa đã sai khiến Lời Ngài đến với nhân loại! Lời Chúa là sứ giả của Đức Chúa Trời cho mỗi chúng ta!

Chúng ta biết, Lời Chúa có quyền phép siêu phàm, có thể tạo dựng muôn vật từ chỗ không có gì. Bởi lời phán, Chúa làm nên sự sáng, dựng nên thế giới vật chất, sáng tạo nên mọi định luật của vũ trụ để muôn loài vạn vật sống theo đó. Và Lời quyền phép đó cũng được sai đến để giúp biến đổi đời sống chúng ta.

Nếu từ trên cao nhìn xuống các tuyến đường trong thành phố, sẽ biết rõ nơi nào tắc, và nơi nào thông. Cũng vậy, từ quan điểm của Đức Chúa Trời nhìn vào những thói quen nếp sống của con người, sẽ biết rõ chỗ nào vướng mắc. Cần phải tiếp nhận Lời Chúa, nếu bạn muốn được nâng đời sống mình lên.

Mọi ý tưởng, dự định, và sự dẫn dắt tốt lành siêu nhiên cao cả mà Cha thiên thượng muốn làm thành trên đời sống chúng ta, đã được gói gọn lại trong Lời Ngài. Chúa sai Lời Ngài đến với chúng ta, như những hạt giống mang đầy sự sống siêu nhiên, và cũng như mưa tuyết đem hơi nước của sự sống từ trời để truyền đến đời sống chúng ta trên đất.

Lời Chúa là sứ giả, truyền sứ điệp sự sống của Đức Chúa Trời đến cho mỗi con người! Bạn có dọn nhà gọn ghẽ, làm sạch bản thân, sẵn lòng cởi mở, tỉnh thức trông đợi, để lắng nghe và làm theo Lời Chúa không? Nghĩa là bạn có thái độ đón tiếp Lời Chúa như đón tiếp thiên sứ không?

Trong Thi thiên 107 có mô tả cách Chúa đã chữa lành và giải cứu con người khỏi tội lỗi họ như thế nào:

Thi thiên 107
17 Kẻ ngu dại bị khốn khổ Vì sự vi phạm và sự gian ác mình;
18 Lòng chúng nó gớm ghê các thứ đồ ăn; Họ đến gần cửa sự chết.
19 Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Ðức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan.
20 Ngài ra lịnh chữa họ lành, Rút họ khỏi cái huyệt.

Câu "Ngài ra lệnh chữa họ lành" thật ra phải hiểu theo nguyên bản là "Ngài sai Lời Ngài đến chữa họ lành". Nhiều người ngày hôm nay chưa được lành, chưa được thoát khỏi cái huyệt, chưa nhận được sự giải cứu, không phải vì Chúa chưa sai sứ giả đến cho họ, mà chính vì họ chưa tiếp nhận sứ giả đó.

Hãy nhớ lại, hai ngàn năm trước Đức Chúa Trời Ngài đã sai Con Ngài là Chúa Jê-sus đến. Mặc dù Chúa Jê-sus còn lớn hơn cả thiên sứ nữa, nhưng rất nhiều người thời đó đâu có chịu tiếp nhận Ngài. Họ đã đánh mất cơ hội để được ơn thăm viếng và cứu rỗi. Nếu chúng ta không muốn bị mất đi cơ hội được đón tiếp sứ giả của Chúa đến với đời sống mình, thì nhất định phải học hỏi để không phạm lại sai lầm của họ. Đọc Kinh thánh, có thể thấy bốn nhóm người như vậy.

Những người ức hiếp lẽ thật

Nhóm người thứ nhất không tiếp nhận Chúa Jê-sus là sứ giả của Đức Chúa Trời, là những người luôn nhất quyết mọi sự phải theo ý họ. Họ lấy ý tưởng mình, đường lối mình để xét đoán ý tưởng và đường lối của Đức Chúa Trời. Lấy thấp đo cao, lấy sự tầm thường đo cái siêu việt. Trong số này không chỉ có những người chuyên làm điều ác, mà ngay cả những người dù biết Đức Chúa Trời và phục vụ trong đền thờ, nhưng không chịu tìm kiếm ý Chúa. Đấng Christ phải thế này, phải thế kia, họ nói vậy và đòi hỏi Chúa Trời phải theo ý mình. Kinh thánh gọi rằng họ là nhóm người lấy sự không công bình mà ức hiếp lẽ thật, mặc dù đã được Chúa bày tỏ về Ngài qua nhiều sự việc sờ sờ trước mắt (Rô-ma 1:18-21). Họ là nhóm người đã rắp tâm lập mưu để giết Chúa Jê-sus.

Sau đó, dù có nghe tin Chúa Jê-sus đã sống lại, họ cũng chẳng hề sợ hãi mà tiếp tục bắt bớ những môn đồ đã tin theo Chúa Jê-sus nữa. Ê-tiên bị họ ném đá chết, và trong lời giảng mình về Chúa Jê-sus, ông đã quy họ vào cùng một hội những kẻ cứng cổ, đã thường xuyên chống nghịch với Thánh Linh (là Đấng luôn đóng vai trò sứ giả từ trời, như Chúa Jê-sus sau này), họ thuộc hội những kẻ thường xuyên bắt bớ và giết chóc các tiên tri của Đức Chúa Trời (xem Công vụ 7:51-53).

Bạn thân mến, dù nghĩ rằng trong chúng ta có lẽ không có ai là người như vậy, thì vẫn phải nhắc nhau để cảnh giác - muốn tiếp nhận sứ giả của Đức Chúa Trời, thì chớ là người chỉ muốn áp đặt mọi sự theo ý riêng mình, thậm chí dám ức hiếp lẽ thật.

Những người cứng lòng

Nhóm người thứ hai, dù đã được nghe Chúa Jê-sus giảng, đã thấy phép lạ Ngài làm, nhưng không chịu tiếp nhận sứ giả mà Đức Chúa Trời sai đến để cứu rỗi họ, đấy là những kẻ cứng lòng. Họ không hằn học chống đối ra mặt, nhưng họ nhất định bịt mắt che tai, để không nghe và không cho sứ điệp cứu rỗi có lối nào vào được linh hồn họ. Căn nguyên của vấn đề, là họ đang phạm tội và muốn tiếp tục, họ cứ muốn chiều theo đường lối của xác thịt mình.

Với những người đó, Lời Chúa cứ như là câu đố khó hiểu với họ, và mọi chân lý Chúa truyền dạy cứ như một bức tranh nhòe màu không rõ hình thù và không thấy đẹp đẽ gì cả.

Ma-thi-ơ 13
13 Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng; vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết. 14 Vậy, về họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: Các ngươi sẽ lắng tai nghe, mà chẳng hiểu chi; Lấy mắt xem mà chẳng thấy chi. 15 Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi; Ðã làm cho nặng tai Và nhắm mắt mình lại, E khi mắt mình thấy được, Tai mình nghe được, Lòng mình hiểu được, Họ tự hối cải lại, Và ta chữa họ được lành chăng.
16 Nhưng phước cho mắt các ngươi, vì thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được!

Những người cứng lòng này vẫn còn cơ hội được thay đổi. Chúa Jê-sus muốn chúng ta nếu có bị như vậy, thì hãy sẵn lòng ăn năn, lúc đó Ngài sẽ chữa cho, dù có mù cũng có thể sáng, nếu có điếc vẫn có thể nghe lại được. Và thật phước thay cho chúng ta, nếu vẫn nghe và vẫn thấy! Hãy chú ý để nhìn và lắng nghe, vì những điều thấy được và nghe được sẽ là sứ giả từ Chúa có thể giúp chúng ta thay đổi con người và đời sống, và sau đó còn giúp được cho nhiều người khác nữa.

Hê-bơ-rơ 3
12 Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Ðức Chúa Trời hằng sống chăng. 13 Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "Ngày nay," hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng.

Chúng ta còn có thể hợp tác với sứ giả của Đức Chúa Trời để giúp nhiều người khác, khi chúng ta khuyên bảo lẫn nhau, nhắc nhở thẳng thắn với anh chị em mình, để không ai bị tội lỗi dỗ dành làm cho cứng lòng, không ai nổi loạn, không ai bị mất phần vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời. Không nên chỉ nói những lời lấy lòng, chiều cho xác thịt của nhau. Tôi nghĩ chúng ta ai cũng biết cách nói lấy lòng nhau được, nhưng hiếm người vì yêu thương chúng ta mà dám lấy lẽ thật của Đức Chúa Trời nhắc nhở khuyên bảo chúng ta.

Chớ cứng lòng, hãy lắng nghe lời khuyên bảo, để vào được sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời (là khi linh hồn chúng ta thật bình an vì biết mình đi đúng trong ý Chúa).

Những người nghi ngờ và lằm bằm

Kinh thánh có chép câu chuyện về một người thầy tế lễ, phụng sự trong đền thờ lâu năm, đã được tiếp đón chính Gáp-ri-ên, một trong những thiên sứ trưởng của Chúa sai đến với mình. Sứ điệp mà thiên sứ đem đến thật là tuyệt vời với ông và gia đình - đó là vợ ông vốn son sẻ lâu nay sẽ mang thai, và sinh ra con trai đặc biệt, được Thánh Linh đầy dẫy ngay từ khi trong lòng mẹ, sinh ra sẽ mang quyền phép của Ê-li mà đi trước Chúa, và sẽ đem lòng nhiều người trở về với Đức Chúa Trời (Lu-ca 1:11-18). Nhưng ông ta lại nghi ngờ mà không tiếp nhận chính thiên sứ mà Đức Chúa Trời sai đến. Người đó Xa-cha-ri, cha đẻ của tiên tri Giăng Báp-tít.

Zechariah and Gabriel

Lu-ca 1
19 Thiên sứ trả lời rằng: Ta là Gáp-ri-ên, đứng rồi mặt Ðức Chúa Trời; Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng nầy. 20 Nầy, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm.

Vì sao thiên sứ lại phải khiến ông ta bị câm, không nói được một thời gian? Thoáng qua, có thể nghĩ đây là sự trừng phạt, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Tất cả vì quy luật thuộc linh, mọi lời nói đều có quyền phép. Lời Chúa có sức mạnh sáng tạo cả thế giới, và chúng ta là ảnh tượng và con cái của Ngài trên đất, cũng có quyền phép tương tự trong những lời nói của mình.

Nếu những lời nói đức tin có thể gây dựng, thì những lời nghi ngờ lằm bằm sẽ có sức mạnh phá hoại. Những lời đầy nghi ngờ của Xa-cha-ri nếu không được kìm giữ, có thể làm hỏng đức tin của Ê-li-sa-bét vợ ông, và ảnh hưởng đến chương trình của Đức Chúa Trời.

Nhiều người có thái độ hay phàn nàn và lằm bằm, ngày hôm nay cũng có thể phá hoại đức tin của nhiều người khác. Vì họ lấy ý tưởng và đường lối con người làm lý luận để cản trở ý tưởng và đường lối của Đức Chúa Trời, chính vì vậy Chúa không muốn để cho lời tiêu cực của họ lan tỏa, không cất nhắc họ vào những vị trí có ảnh hưởng đến nhiều người được.

Vấn đề không chỉ liên quan đến sứ điệp Lời Chúa. Ngay cả khi Đức Thánh Linh cảm động trong lòng, có khi người ta cũng không nghe thấy, không muốn và không sẵn lòng làm theo ý tốt của Đức Chúa Trời. Người nghi ngờ thường lằm bằm, và người hay lằm bằm thật ra chưa có đức tin. Đấy là hai điều thường đi đôi với nhau. Chính vì vậy mà sứ đồ Phao-lô đã viết những lời nhắn nhủ cho những ai muốn dũng cảm lấy đức tin mà đi theo ý Chúa.

Phi-líp 2
13 Vì ấy chính Ðức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. 14 Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự,

Hãy quyết định trong lòng, tôi là người không nghi ngờ và lằm bằm, tôi sẽ lấy đức tin tiếp nhận sứ điệp Tin lành!

Hê-bơ-rơ 4
1 Vậy, đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng. 2 Vì tin Lành nầy đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ; những lời họ đã nghe không ích chi hết, vì trong khi nghe, chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. 3 Về phần chúng ta là kẻ đã tin, thì vào sự yên nghỉ...

Những người thiếu suy xét

Quay lại câu chuyện tiếp đón thiên sứ. Đang lúc chờ đợi, nếu bỗng nhiên có người đến gõ cửa và được mời vào, nhưng người đó trái với mong đợi lại nói những lời xấu xa, kích động, hoặc xúi giục chúng ta làm những điều sai trái, thì chúng ta có nghe theo những lời đó để làm những việc sai trái không?

Với những người thật thà, mở lòng, nhưng thiếu suy xét, thì ma quỉ rất dễ dùng cạm bẫy truyền thống của nó - là sự lừa gạt. Nhiều người bị ma quỉ lừa, chỉ đơn giản vì lòng họ không chịu suy xét.

Ê-sai 44:18 Những người ấy không biết và không suy xét; vì mắt họ nhắm lại để đừng thấy, lòng họ lấp đi để đừng hiểu.

Nhóm người thiếu suy xét này không có ý xấu, họ chỉ bị lừa dối. Lời Chúa chỉ ra dấu hiệu của người trưởng thành thuộc linh, là người "hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ" (Hê-bơ-rơ 5:14). Nhưng Kinh thánh kêu gọi chúng ta đừng như con trẻ nữa.

Ê-phê-sô 4
14 Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà lay động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, 15 nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chơn thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Ðấng làm đầu, tức là Ðấng Christ.

Muốn trưởng thành trong sự suy xét, chỉ có cách là phải học hỏi Lời Chúa, nuôi dưỡng linh hồn mình. Khi nhờ Đức Thánh Linh soi dẫn để hiểu và áp dụng các nguyên tắc Lời Chúa, chúng ta mới có thể biết suy xét một cách đúng đắn và sâu sắc.

Hê-bơ-rơ 4:12 Vì lời của Ðức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.

Hãy yêu mến và tìm kiếm ý Chúa chứ đừng chống đối, hãy nhu mì lắng nghe và sẵn sàng ăn năn chứ đừng cứng lòng, hãy lấy đức tin tiếp nhận sứ điệp từ Đức Chúa Trời chứ không nghi ngờ và lằm bằm, và hãy học hỏi Lời Chúa để suy xét mọi điều lành dữ.

Khi đó sứ điệp từ Chúa sẽ đến với đời sống mỗi chúng ta, đem sự sống thiên thượng, làm thành ý muốn tốt lành mà Cha đã sai khiến Lời đó đến với mọi con cái của Ngài.
Amen!

MS Trần Quốc Hùng
Hội thánh Tin lành Moskva. 21-06-2015
Những hạt giống đức tin. Tinlanh.Ru

Xin lưu ý: khi các bạn chia sẻ và sao chép, nhớ giữ nguyên tên tác giả và xuất xứ (bản quyền) bài viết, cảm ơn các bạn về sự thông công trong tình yêu của Đấng Christ!

Mời các bạn xem video bài giảng:

Link video bài giảng trên youtube: {youtube}http://www.youtube.com/watch?v=mdsSvMjyBec

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru