Các Đồn Luỹ Thuộc Linh

Có ba lĩnh vực chủ yếu mà qua đó các đồn luỹ thuộc linh hoạt động đó là: tư tưởng cá nhân, các hệ thống tư tưởng ( hệ tư tưởng, triết thuyết) và các lãnh vực chính trị và địa lý.

Đồn Luỹ Cá Nhân: Tư Tưởng Của Cá Nhân.

Khi Chúa nhấn mạnh cho chúng tôi các lời Ngài trong II Côrinhtô 10:4, ngay tức khắc, tôi thấy rằng các đồn luỹ là những chướng ngại vật chính yếu của dân sự Đức Chúa Trời. Thật không khó cho chúng ta thấy rằng các đồn luỹ bao gồm cả sự đau ốm thể xác, sự áp bức tâm linh, sự cám dỗ, sự nô lệ cho tiền bạc, các khó khăn trong quan hệ hôn nhân và gia đình.

Tuy nhiên, tôi biết là có nhiều vấn đề đồn luỹ hơn là những gì tôi đã khám phá ra. Trong khi suy gẫm về bản văn, tôi nghĩ đến câu 5 “nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục”.

Bất chợt, lời Chúa cho tôi thấy rằng các đồn luỹ mà Phao lô nói đến trong câu 4 được mô tả trong câu 5. Các sự tưởng tượng xấu xa có thể là các đồn luỹ. Mọi sự tự cao và kiêu ngạo chống nghịch cùng Đức Chúa Trời có thể là các đồn luỹ. Rồi Phao lô nói, chúng ta nhốt cầm tù tất cả những thứ đó mà vâng phục Đấng Christ. Thình lình tôi thấy một điều mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy. Phao lô đang mô tả về các tư tưởng như là các đồn luỹ. Vấn đề naỳ mở ra một lãnh vực mới của sự khải thị thuộc linh cho tôi.

Tôi liền bắt đầu nghiên cứu các tư tưởng trong Kinh Thánh. Vấn đề trở nên rõ ràng, cách làm việc của Satan là điều khiển tư tưởng bằng sự gợi ý. Để hiểu rõ vấn đề, xin chúng ta xem lời Chúa trong Công vụ 8. Khi Phierơ và Giăng đến hầu việc Chúa tại Samari thuật sĩ Simôn tìm cách mua ân tứ của Thánh Linh từ nơi Phierơ. Ông nói cùng Simôn rằng: “Hãy cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng người đó hoạ may được tha cho”. Rõ ràng là Simôn bị tư tưởng xúi giục. Tư tưởng đó từ đâu đến? Nó đến từ kẻ thù. Phierơ có ngụ ý rằng: “Satan đã đặt một tư tưởng vào lòng ngươì. Simôn đã nhận nó làm tư tưởng của mình và hành động theo đó. Bây giờ hãy cầu nguyện để Chúa tha thứ cho ông về ý tưởng đó”.

Trong việc Giu đa phản bội Chúa Jêsus, Kinh Thánh có nói: “Bấy giờ, Satan đã đặt mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa ích-ca-ri-ốt”. Satan đặt một ý tưởng vào tâm trí và lòng Giuđa. Giuđa đã mua ý tưởng đó và nó đã huỷ diệt ông. Mathiơ 15:18-19 chép rằng:”Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng thì những điều đó làm dơ dáy người. Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp làm chứng dối và lộng ngôn”.

Điều này thật rõ ràng Satan đã hoạt động trong đời sống của tôi bằng một cách thành lập những đồn luỹ dựa trên hệ thống tư tưởng. Trong Mathiơ 13, Chúa Jêsus dạy các môn đồ ví dụ về người gieo giống. Người gieo giống rải giống trên bốn loại khác nhau. Một số hạt giống rơi dọc đường bị chim đến ăn hết. Trong câu 19 của đoạn 13. Chúa giải thích ví dụ.

Ngài phán: “Khi người nào nghe đạo nước Thiên Đàng mà không hiểu thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình”. Tại đây, chúng ta thấy sự mô tả khác thường về năng lực của kẻ thù. Rõ ràng là nó có khả năng đọc được tư tưởng của chúng ta. Khi hạt giống của Phúc Âm được gieo trong lòng chúng ta, nó có thể xua hạt giống ấy ra khỏi và gieo vào tâm trí chúng ta một điều xấu.

Không nghi ngờ gì nữa rằng cách làm việc trong vương quốc của Satan là tạo ra các đồn luỹ trong đời sống chúng ta bằng cách điều khiển ý tưởng của chúng ta.

Đavit biết điều ông đang nói nên tuyên bố rằng: “Tôi chẳng để điều gì ác trước mắt tôi” (Thi thiên 101:3), ông biết được bí quyết để canh giữ tâm trí mình. Ông cũng nói: “... nguyện lời nói của miệng tôi. Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài”. (Thi thiên 19:4) sự suy gẫm của lòng chúng ta, đời sống tư tưởng của chúng ta phải được đẹp lòng Chúa.

Lãnh vực của tư tưởng chúng ta là chiến trường đầu tiên và cuối cùng. Cuộc chiến có trong tâm trí chúng ta trước khi nó đi đến các lĩnh vực khác. Thật kinh ngạc khi chúng ta thấy cách mà ma quỉ làm để chống nghịch cùng chúng ta hàng ngày.

Một trong những lợi ích của ma quỉ là làm cho bạn tin rằng Đức Chúa Trời đang đợi để vồ lấy bạn ngay giây phút mà bạn bước ra khỏi biên giới của mình. Những tư tưởng này không phải đến từ Đức Chúa Trời, nhưng từ ma quỉ. Một trong những trò đánh lừa của ma quỉ là làm cho chúng ta nghĩ rằng những tư tưởng này là thực sự là lời buộc tội của Đức Thánh Linh. Đây là một trong những biện pháp khôn lanh làm rối trí kẻ tin để xoay họ lạc hướng.

Một ý nghĩ dối trá có thể trở thành một đồn luỹ. Những tư tưởng này có thể tạo nên sợ hãi, đau đớn bên trong chúng ta, sợ hãi đến trực tiếp từ Satan.Những tư tưởng này, nếu chúng ta chấp nhận và sống trong đau khổ do chúng ta tạo nên thì chúng ta trở thành nô lệ cho nó.

Một người bạn viết về một khải tượng mà anh kinh nghiệm. Chúa phán với anh rằng: “Ta sẽ cho con thấy cách mà các uế linh nắm giữ con người khi họ cho phép chúng”. Trong một khải tượng, anh thấy một phụ nữ và anh nhận ngay ra bà là vợ trước của một truyền đạo.

Chúa phán: “Phụ nữ này là con gái ta”. Cô ta đang ở trong chức vụ với chồng. Một ngày kia, một uế linh đến và thì thầm vào tai bà: “Bà là phụ nữ đẹp. Bà sẽ nổi tiếng, sẽ giàu có, nhưng bà đã lừa gạt bởi một đời sống Cơ Đốc”. Người phụ nữ biết đó là uế linh nên nói:”Hãy lui ra đằng sau ta hỡi Satan, uế linh lìa khỏi bà trong chốc lát, nhưng rồi nó trở lại. Nó thì thầm vào tai bà: Bà là một người phụ nữ đẹp nhưng bà bị Cơ Đốc giáo cướp mất thứ mà bà đáng được”. Phụ nữ lại nói “Hỡi Satan, ta chống cự ngươi, nhơn danh Đức Chúa Jesus."

Uế linh rời khỏi rồi nó trở lại. Nó làm y như lần trước. Lần này bà bắt đầu ấp ủ những ý nghĩ đó. Bà thích suy nghĩ về những lời của nó thì bà liền bị tiêm nhiễm với những tư tưởng của ma quỉ.

Rồi trong khải tượng của bạn tôi thấy người phụ nữ trở nên trong suốt như kính, trong trí bà có một chấm màu đen. Điều này tiêu biểu cho tư tưởng đã được kẻ thù gieo vào trong trí bà.

Chúa phán: “Trước tiên bà bị áp đặt bên ngoài nhưng khi bà cho phép ma quỉ đề nghị nắm giữ tư tưởng mình, tâm trí bà bị ám ảnh. Bà có thể chống cự. Bà có thể từ chối không suy nghĩ về những tư tưởng nầy và ma quỉ phải lìa khỏi bà. Nhưng bà đã chọn ngược lại. Cuối cùng bà bỏ chồng, đồng hoá với thế gian để tìm kiếm danh lợi mà ma quỉ cung phụng. Ba ta cặp bồ từ người đàn ông này đến người đàn ông khác. Sau một thời gian tư tưởng kiểm soát tâm trí bà”.

Trong khải tượng, bạn tôi thấy một chấm đen di chuyển từ đầu bà ta đến tim và rồi người phụ nữ nói: “Tôi không cần Chúa nữa, xin để tôi yên”. Một sự dối trá mạnh mẽ của ma quỉ đã đặt vào tâm trí bạn có thể khiến bạn bị bệnh, sầu khổ, và đau đớn.

Trải qua nhiều năm tôi chứng kiến các Cơ Đốc Nhân cam chịu những sự tấn công dữ dội trong trí và thân thể họ. Tôi từng thấy một số người chịu khốn khổ. Không nói nên lời trong nhiều năm chỉ vì tư tưởng. Ma quỉ bảo họ rằng cha yêu thương của họ đã đem bệnh tật đến cho họ. Ma quỉ nói với họ rằng họ phải chịu khốn khổ trường kỳ và phải trung tín như vậy vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời thật là một sự dối trá từ địa ngục! Các tư tưởng sai huỷ diệt đời sống của rất nhiều người. Đức Chúa Trời không làm như vậy đối với con cái Ngài.© 1999-2017 Tinlanh.Ru