Theo Chúa Chăn Dắt

23376285_1919171204763712_4892023501569364733_n.jpg

Bạn thân mến, Chúa Jê-sus là Đấng chăn chiên nhân lành, còn chúng ta là chiên của đồng cỏ Ngài. Đó là hình ảnh Chúa Jê-sus đã dùng để mô tả về cách Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ và chăm sóc đời sống những người tin Chúa.

Nếu bạn muốn luôn được ở trong vòng tay yêu thương và nhận được mọi sự dẫn đất với sự chu cấp của Đức Chúa Trời, bạn cần tìm hiểu Lời Chúa dạy, học kỹ năng sống cần có cho một con chiên trong đàn chiên Chúa đang chăn dắt.

Chúng ta sẽ cùng đọc Giăng đoạn 10. lắng nghe để hiểu được Lời Chúa Jê-sus.

Giăng 10:1-15  

 1 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm-cướp. 2 Nhưng kẻ bởi cửa mà vào. là người chăn chiên. 3 Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn; người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. 4 Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. 5 Nhưng chiên chằng theo người lạ; trái lại, nó chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ. 6 Đức Chúa Jêsus phán lời ví-dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi.

  Vì sao người thời đó nghe mà không hiểu Ngài muốn nói gì? Chúng ta thời nay chưa hiểu, vì có ít kinh nghiệm chăn chiên. còn đối với họ thì đó là công việc quá quen thuộc cơ mà?

Qua Thi thiên, người Do-thái đã biết Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ họ. Họ sẽ được dẫn dắt vào ra đến những nơi đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tịnh. Qua lời các tiên tri trong Cựu Ước (Ê-xêchiên 34), họ cũng đã biết Lời Chúa các trách những quan trường lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên là những kẻ chăn chiên dữ, chỉ biết lo cho mình mà không chăm sóc đàn chiên.

Đó là những điều mà người Do-thái ai cũng đã học được qua lịch sử mấy ngàn năm của họ... chúng ta là chiên của Đức Chúa Trời.

Ê-xê-chiên 34:31 Các ngươi là chiên của Ta, là chiên của đồng có Ta; các ngươi là loài người và Ta là Đức Chúa Trời của các ngươi,’ Chúa Giê-hô-va phán vậy."

Nhưng, chúng ta là người dân ngoại, nhờ Chúa Jê-sus đến với Đức Chúa Trời, chúng ta đã có ý thức mình là chiên của Chúa hay chưa? Chừng nào chúng ta chưa hiểu thì vẫn chưa có kỹ năng sống bởi đức tin, yên tâm theo Chúa trong đời sống mình, như chiên nghe theo sự dẫn dắt của người chăn chiên.

Chiên không nhìn được xa, chỉ trông thấy trước mắt mình vài mét. Đó là lý do vì sao chiên hay đi lạc. Chúng ta cũng vậy, không có khả năng nhìn xa trong cuộc sống mình, và nếu cứ khăng khăng đi theo ý riêng mình, thì sẽ lầm lạc xa khỏi đồng cỏ xanh tươi và mé nước binh tỉnh, và nguy hiểm hơn là sẽ rất dễ bị thú dữ tha đi mất.

Ê-sai 53:6 Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, Ai theo đường nấy; Đức Giêhô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta Đều chất trên Người.

Khi chiên đi lạc theo ý mình. thì phạm tội, và hứng chịu sự rủa sả. Nhưng khi chiên bình an ở trong đàn, được người chăn chiên nhân lành chăn dắt, thì chiên đó sống thật đầy đủ và yên ổn.

Chính sự tin cậy của chúng ta. an nghỉ tuân theo lời Chúa dạy và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh cho đời sống mình, đó là khi chúng ta được nhận đầy đủ nhất sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, Đấng chân đất linh hồn và đời sống mỗi con người tin cậy Ngài.

Nhưng, trong đoạn Kinh thánh này, Chúa Jê-sus có nói thêm điều mới mẻ với người Do-thái. là về cánh cửa chính để vào chuồng chiên mà chỉ mở cho người chăn chân chính. Còn kẻ trộm và những người lạ (những kẻ chăn chiên giả). sẽ không đi qua cửa chính (không vào bằng cách đường đường chính chính), mà sẽ tìm cách trèo bằng lối khác. lên vào chuồng để cướp chiên đi.

Vậy người canh cửa là ai? Ai là người mở cửa để người chân thật sẽ vào với đàn chiên dân sự của Đức Chúa Trời? Có thể đó là chỉ về Đức Thánh Linh, như trong Kinh thành vẫn thường nói Ngài mở cửa cho các tôi tớ Chúa truyền giảng Tin lành.

Còn hình ảnh cửa chính của chuồng chiên nói lên điều gì?

Theo truyền thống chăn chiên thời đó , mỗi buổi tối khi cho đàn chiên ngủ, người chăn chiên phải đưa dẫn cả đàn về chuồng, thường là một chỗ đã được quây lại bằng đá trước đó, ở gần đồng cỏ. Chỉ có một khoảng hẹp dùng làm cửa vào, và người chăn đứng ngay chỗ đó. Anh ta cho mỗi con chiên đi vào chuồng phải qua dưới chân mình, và chăm chú xem mỗi con có bị thương tích và bệnh tật gì không. Khi tất cả đàn chiên đã vào, anh ta nằm xuống ngủ chặn ngang ngay giữa khe hẹp đó, dùng chính thân mình để làm cửa đóng lại. Nhờ đó đàn chiên sẽ được bảo vệ an toàn, và mọi thú dữ không thể vào qua cửa chính được.

Giăng 10:7-8

7 Đức Chúa Jêsus lại phân cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. 8 Hết thây những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm-cướp; nhưng chiên không nghe chúng nó.

Và bây giờ, Chúa Jê-sus ví mình là cánh cửa, chính là Đấng Chăn Chiên Lớn, đã phó mình vì dân chiên của Đức Chúa Trời. Những kẻ đến trước Chúa mà là quân trộm cướp, có lẽ chính là những quan trường Y-sơ-ra-ên chỉ lo cho bản thân mình mà lo nuôi nấng đàn chiên. Nhưng bây giờ, qua cánh cửa Chúa lêsus, Đức Chúa Trời sẽ đẩy lên và cử đến để dẫn dắt chiên của Ngài những người chăn chiên chân chính.

Chiên nghe tiếng người chăn… ở đây, từ tiếng gọi, tiếng nói (tiếng Hy lạp là phone), cũng có ý là sự truyền đạt tri thức nữa. Người chăn được Chúa sai đến cũng sẽ được Đức Thánh Linh xức đầu, và mang sứ điệp lời Chúa phán, đem tri thức thuộc linh đến để nuôi và dẫn dắt chiên. Vì loài người không chỉ sống nhờ hành, mà sống nhờ mọi lời ra từ miệng Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 4:4). Vậy thì ai chuẩn bị và đem lời Chúa đến, là người đem dinh dưỡng thuộc linh cho linh hồn chúng ta.

 Khi nghe sứ điệp Lời Chúa với sự bày tó động chạm lòng người. chúng ta biết phải giải quyết với kẻ thù từ thuở khai đó là người chăn được Chúa xức dầu. Là người tin Chúa, là chiên của Ngài, chúng ta phải để ý lắng nghe. để biết tiếp nhận người chăn chân chính, là người đã được Chúa cử đến mà chăm sóc, nuôi dưỡng và dẫn dắt mình.

Và chiên trường thành trong đàn của Chúa là những người biết phân biệt lắng nghe, không theo những kẻ xấu đầy âm mưu, mà chỉ đi theo lời phán của Chúa.

Vì chúng ta cũng phải tính thức, đừng để cho mình bị phân tâm và lôi cuốn bởi những người lạ và những tư tưởng lạ, đã không vào qua cửa chính, không phải do Chúa Jê-sus cử đến cho đời sống mình. Vì rất có thể, đó là cạm bẫy của ma quỉ, đem sự giả mạo đức tin. để mê hoặc chiên theo nó. Mục đích của ma qui, là kẻ trộm, gói gọn chỉ trong mấy từ này thôi: cướp ,giết, và hủy diệt.

Giăng 10:9-15

 9 Ta là cái cửa: Nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu-rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.

10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy-diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư-dật.

11 Ta là người chăn hiền-lành; người chăn hiền-lành vì chiên mình phó sự sống mình. 12 Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chân, và chiên không phải thuộc về nó, nếu thấy muông-sói đến, thì nó bỏ chiên chạy trốn; muông-sói cướp lấy chiên và làm cho tản-lạc. 13 Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng Io-Iắng chi đến chiên. 14 Ta là người chăn hiền-lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta, 15 cũng như Cha biết ta, và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình.

Cánh cửa là Chúa Jesus…

Chúa Jesus đã đến để mở ra cho con người cánh cửa vào sự cứu rỗi và đời sống sung mãn. Chính Ngài là cánh cửa dẫn tới sự sống đời đời, mở bằng nhận thức về thập tự giá. Nhưng chúng ta còn thiên lập địa đã luôn chống phá con cái Đức Chúa Trời.

Kẻ trộm mà vẫn rình rập xung quanh đời sống mỗi con người chính là ma quỉ. Nó đang không ngừng ngấm ngầm phá hoại, cướp đi sức lực. tài sản. tình cảm, và những điều tốt đẹp nhất trong đời sống chúng ta. Trong những nan đề. bệnh tật, và hoạn nạn xảy đến. đều có bàn tay của nó đứng đằng sau. Cần vạch mặt chỉ tên. đánh đúng kẻ thù. để có thể xây dựng và bảo vệ đời sống của mình.

Gieo bệnh tật, nó ăn cắp đi sức khỏe của bạn, nhưng nó lại lừa dối con người là đó là Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ họ. Gây ra tai họa, nó cướp đi công việc, tài sản, nhưng lại lừa đổi con người để oán trách Đức Chúa Trời.

Dùng mọi nan đề và cám dổ tấn công, nó muốn giết đi những gì bạn đang gieo trồng và gây dựng cho đời sống của mình. Gieo sự tranh cạnh và chia rẽ, nó phá hủy những gia đình và tập thể, nhưng nó lừa đổi con người, nấp dưới những lý do rất là sùng đạo.

Kẻ trộm thích sự tối tâm, vì như thế nó mới có thể dễ dàng hành động mà không bị phát hiện. Ma quỉ sẽ không hiện nguyên hình với ai bao giờ, vì như thế thì chẳng lừa được ai, mà nó sẽ lợi dụng sự thiếu hiểu biết và thiếu suy xét phân biệt của bạn. Nếu bạn không thấy và phân biệt được những gì xảy ra trong thế giới tâm linh, thì sẽ thật khó mà ngăn chặn được kẻ trộm đột nhập vào và phá hoại đời sống của mình.

Chúng ta là chiên, nhưng cần phải là loại chiên biết nghe Lời Chúa và biết phân biệt ý Chúa, để giữ cuộc sống mình luôn được ở trong đồng cỏ xanh của Chúa Jê-sus, và biết tránh xa ma quỉ. Trong thế giới tâm linh, bạn cần phải có con mắt đức tin được Lời Chúa soi sáng, thì mới tinh thức và canh chừng được nó.

Chúa Jê-sus đã đến, để giải cứu chúng ta là người tin Chúa, là chiên của Ngài, trước tiên là khởi tội lỗi và quyền lực ma quỉ muốn kéo con người xuống hỏa ngục. Ngài đã chịu hình phạt thay chúng ta, trả cái giá đắt nhất trên thập tự giá để chuộc chúng ta khỏi mắc nợ tội lỗi, khỏi quyền lực của ma quỉ, và đem con người vào nước Đức Chúa Trời.

Chúa tha thứ và ban bình an cho tâm hồn, giải phóng tâm trí khỏi mọi sự rối ren và điên dại, Chúa chữa lành các loại bệnh tật, phục hồi lại tấm lòng và đổ đầy lại sự yêu thương.

Sau đó Chúa ban cho chúng ta quyền phép của Ngài, và đặt biệt là còn dạy dỗ tỉ mỉ cho chúng ta biết cách chống lại nó. Nhờ quyền phép Chúa mà chúng ta đắc thắng, mỗi lần chúng ta kêu cầu danh Chúa Jesus thì kẻ thù nghịch đều bị đánh lui. Nhờ Lời Chúa mắt chúng ta được soi sáng, và thấy được mưu chước của kẻ thù.

Nhưng trận chiến của đời bạn là việc riêng của bạn. Chúa không làm thay được những lựa chon và quyết định mà bạn làm ra. Chúa đã ban một cuộc đời mới, mà bạn phải tự vun trồng và gìn giữ chăm sóc. Bạn phải tập để biết phân biệt ai là người chăn chiên từ Chúa, để lắng nghe lời Chúa qua họ, còn ai thì không phải, để cảnh giác với những tư tưởng xấu. Thật quan trọng, bạn phải biết lựa chọn, mình sẽ lắng nghe ai, vì không phải ai đang tiếp cận đời sống bạn cũng là người Chúa cử đến, không phải ai cũng là người đã vào qua cửa chính mang danh người chăn chiên thật từ Chúa Jesus, với tấm lòng phục vụ và được sự xức dầu của Ngài...

Giăng 10:1-2

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên.

Hãy có sự khôn ngoan để không bị dỗ dành bởi những lời gian dối và kích động của ma quỉ, như A-đam và Ê-va đã nghe theo và sa ngã.

Hãy luôn lắng nghe và chọn Chúa Jesus, chọn Ngài là cánh cửa cứu rỗi và con đường công chính mà bước đi trong mỗi quyết định dựng xây cuộc sống mình. Hãy tiếp nhận, tôn trọng và tuân phục Lời Chúa cho đời sống của mình và hãy mở lòng với những tôi tớ Chúa thật đã được Ngài sai đến.

Hãy tin nhận, giữ gìn và chiến đấu để bạn có sự sống thật mà Chúa muốn ban, sự sống đời đời, và sự sống sung mãn!

Amen! MS Quốc Hùng

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru