Mối quan hệ giao ước

hai-ban-tay(người bạn hay ông chủ...) - Natasha Schedrivaya

Trong thế giới vật chất có những đinh luật chung của thiên nhiên mà mọi tạo vật đều phải sống theo đó. Cũng giống như vậy trong thế giới thuộc linh cũng có những đinh luật mà chúng ta phải sống theo chúng. Và ma quỉ tìm cách lợi dụng sự không hiểu biết của chúng ta có thể làm biến dạng chúng và ép buộc chúng ta sống theo những quy tắc và tiêu chuẩn quái dị, biến chúng ăn sâu vào đầu óc thành cách nghĩ và cách sống mà chúng ta cứ cho rằng đúng, khiến chúng ta phải chịu thất bại trong cuộc sống.

Sách Ô-sê 4:6 có nói: "dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết."

 

Khi chúng ta được cứu thoát ra khỏi vương quốc của sự tối tăm và được đưa vào Vương quốc của Con rất yêu dấu của Đức Chúa Trời, chúng ta biết những "luật chơi" cũ, nhưng không biết phong cách sống mới. Vậy nên Kinh-Thánh kêu gọi chúng ta "bỏ đi lốt người cũ là người bị hư hỏng vì tư dục dỗ dành, và mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình dạng của Đấng đã tạo dựng ra người đó." (Ê-phê-sô 4:22-24)

Khi nào chúng ta biết được các nguyên tắc thuộc linh mà chúng ta phải sống theo trong Vương quốc Sự sáng, thì khi đó đức tin sẽ không còn là gánh nặng khó khăn, mà sẽ thành sự vui thích, và cuộc sống dư dật sẽ trở thành hiện thực.

Trong suốt bao thế kỷ, từ Sáng thế đến Khải huyền, Đức Chúa Trời luôn tìm cách nói và chỉ cho con người biết những quan hệ nào Ngài đã định trước cho họ.

Đằng sau những mối quan hệ đó không phải là luật pháp và các quy tắc. Và tôi muốn các bạn hiểu đúng những gì các bạn sẽ đọc thấy ở đây. Tôi không nói về các quy tắc cư xử, điều đó thì quá dễ - lấy một danh sách các quy tắc mới và bắt đầu sống theo chúng, đó chính là cái mà tôn giáo đem đến cho con người. Không! Tát cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn - đó là trái tim của Cha chúng ta, đầy tràn một tình yêu thương, đến nỗi đối với người Nga chúng ta thật quá tốt lành, đến mức khó mà tin được.

Nhưng chính tình yêu thương vượt quá mọi sự hiểu biết của Đức Chúa Trời đã thôi thúc Ngài tạo dựng nên con người và duy trì mối quan hệ hai bên đặc biệt, đến nỗi vì cớ những quan hệ đó Ngài đã không dừng bước trước bất cứ một điều gì, thậm chí phó cả sự sống Ngài và làm tất cả mọi điều để phục hồi chúng lại như thuở ban đầu!

Những quan hệ của chúng ta trogn thế gian này xây dựng trên một nguyên tắc - "ông chủ - người đầy tớ". Chúng ta quen để cho ông chủ nghĩ thay và quyết định thay hộ mình, còn chúng ta chỉ là những kẻ thừa hành. Thật là một nếp nghĩ của kẻ nô lệ! Và không có một chút tương giao nào!

Nhưng Chúa Jê-sus nói: "Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta." (Giăng 15:15).

Vấn đề là ở chỗ chúng ta là người cộng tác với Ngài, người đồng sự, bạn hữu.

Ai đó có thể phản đối tôi và nói: "Gượm đã, nhưng chúng ta là con cái của Ngài, chứ đâu phải là người cộng tác, đồng sự, bạn hữu!" Vâng, chúng ta là con cái Ngài, nhưng mục đích của Cha (cũng giống như cha mẹ trên đất này của chúng ta) là để cho chúng ta lớn lên và trở thành bạn hữu và cộng tác với Ngài, với mối tương giao thật gần gũi.

Điều đáng sợ nhất đối với ma quỉ, đó là khi Hội Thánh nhận biết được về những mối quan hệ đôi bên mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho Hội Thánh và sẽ bắt đầu sống theo chúng, thì khi đó nó sẽ mất hoàn toàn sự cai trị trên các tín đồ. Khi đó họ sẽ thực sự trở thành những người còn lớn hơn cả người chiến thắng.

Nhưng, ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài bầy tỏ chân lý cho con cái Ngài và bây giờ chúng ta đã nhận biết được về giao ước, và chân lý này sẽ khiến chúng ta được tự do! Ha-lê-lu-ja!© 1999-2017 Tinlanh.Ru