Hãy trở nên trọn vẹn

Article Index

girl-prayingNatasha Schedrivaya

Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về lời của Chúa, và tôi nghĩ rằng các bạn sẽ được động viên nhiều. Bài giảng có chủ đề : "Hãy trở nên trọn vẹn".

Trước kia những lời "hãy trở nên trọn vẹn" luôn luôn làm tôi lo sợ vì tôi biết rằng tôi luôn là con người chưa trọn vẹn, vì có biết bao lỗi lầm hàng ngày tôi vi phạm. Ngay khi cả tôi đã là cơ đốc nhân tôi thỉnh thoảng vẫn còn phạm lỗi lầm: đôi lúc tôi tức giận, đôi lúc tôi trở nên theo cảm xúc và đôi lúc tôi thực sự là sai lầm nữa. Và tôi thường nghĩ, Ôi, mình thật không trọn vẹn.

Nhưng Chúa Jesus nói với chúng ta: "Hãy trở nên trọn vẹn như Cha chúng ta trên trời".

Tôi đã từng nghĩ rằng trở nên trọn vẹn tức là không làm một lỗi lầm nào cả - vì chúng ta là những cơ đốc nhân mà, cho nên chúng ta sẽ không làm một lỗi lầm nào cả, chúng ta không được sai lầm, không được ngã khi nào cả. Trước đây tôi nghĩ như vậy và luôn luôn sống trong sự căng thẳng, làm thế nào để không phạm sai lầm và làm thế nào để khỏi ngã. Và khi tôi cố gắng để không phạm sai lầm bao nhiêu thì tôi lại phạm nhiều sai lầm bấy nhiêu.

Mỗi ngày tôi lại càng cầu nguyện nhiều thêm: "Chúa ơi hãy gìn giữ con để ngày hôm nay con không lớn tiếng với ai cả", và kết quả là lúc nào tôi đi đứng trong sự căng thẳng "lên gân" như vậy... Và các bạn cũng biết quả bóng bay căng đầy không khí, chỉ cần một mũi kim chọc vào là nó sẽ bùng nổ. Tôi cũng nổ như vậy... và tôi không biết làm thế nào để trở nên trọn vẹn bây giờ.

Trong sách Mathiơ đoạn 5 từ câu thứ 43 Chúa Jesus có nói:

"Các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch mình, chúc phước cho kẻ rủa sả mình, làm ơn cho kẻ ghét mình và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi cho kẻ dữ và kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu. Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao. Vả nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ gì hơn ai. Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn."

Như vậy Ngài đã định nghĩa cho chúng ta thế nào là trở nên trọn vẹn. ở đây Ngài không nói gì đến các lỗi lầm, thất bại và những sự mất mát. Cách hiểu của Đức Chúa Trời về sự trọn vẹn khác với cách hiểu của chúng ta về sự trọn vẹn.

Kinh thánh nói rằng: "Người công bình bảy lần ngã, nhưng bảy lần đều đứng dậy".

Nói một cách khác, người công bình không phải là người không bao giờ ngã. Người công bình là người khi ngã rồi sau đó đứng dậy. Như vậy người công bình không phải là người không phạm lỗi lầm nào hết. Người công bình là những người sau những lỗi lầm đó còn làm được một điều gì đó nữa.

Còn người không công bình ngã là không đứng dậy nữa. Không quan trọng anh ta làm nhiều hay ít lỗi lầm, bạn có thể làm nhiều lỗi lầm hơn cả người không công bình, nhưng điều quan trọng là bạn làm gì sau mỗi lần sai lầm.

Chúa Jesus không nói rằng con người trọn vẹn là con người có phạm lỗi hay không phạm lỗi, mà ở đây Ngài miêu tả thế nào là con người trọn vẹn. Ngài nói rằng khi người ta rủa sả các bạn các bạn hãy chúc phước lại, khi người ta bắt bớ các bạn, các bạn hãy cầu nguyện, khi người ta căm ghét các bạn, các bạn hãy yêu thương họ. Nói một cách khác, như vậy các ngươi sẽ trở nên người trọn vẹn.

Điều đó có nghĩa là hãy mang tình yêu thương đến, trở nên trọn vẹn tức là hãy mang tình yêu thương đến thế gian, mang ánh sáng đến chỗ tối tăm. Đó là mang tình yêu thương đến những nơi đầy sự căm ghét, mang phước lành đến những nơi bị rủa sả, cầu nguyện ở những nơi mà họ đang đuổi bắt các bạn, mang những gì tốt nhất cho thế gian tồi tệ này để làm cho nó trở nên tốt hơn, mang ánh sáng đến nơi tối tăm để ở đó sáng hơn lên, chúc phước cho những kẻ rủa sả mình để chính họ cũng được phước và cuộc sống của họ được thay đổi, và để sau đó họ thôi không rủa sả nữa.© 1999-2017 Tinlanh.Ru