Thắng được kẻ "xấu chơi"

good_badNgười ta thường nói vui về sự tồn tại của định luật Murphy – một định luật không thể chứng minh, nhưng dựa trên kinh nghiệm sống người ta thường thấy rằng “cái gì xấu có thể xảy ra, thì nó sẽ xảy ra”. Có thể nói đó là luật của sự không may mắn.

Người ta còn phát triển nó lên thành những câu hài hước sau:
“Bánh mì bơ rơi bao giờ cũng rơi mặt có bơ xuống đất”. Tức là “trong nhiều diễn biến bao giờ cũng xảy ra điều tệ nhất”.
“Trên bàn của bạn, đồ vật thất lạc chính là cái bạn rất cần dùng lúc này. Và nó sẽ được tìm thấy đúng vào lúc bạn không còn cần đến nó nữa.”
“Trong bếp, đồ dùng bỏ nhiều tiền ra mua nhất sẽ ít xử dụng nhất.”
“Vừa khi bạn định bắt tay vào công việc quan trọng, ngay lập tức sẽ có việc khác quan trọng hơn.”
“Mọi giải pháp đều sẽ đẻ ra những nan đề mới.”
Có những nhà khoa học còn đùa rằng đây là định luật thứ tư của nhiệt động học, “định luật xấu chơi” của tự nhiên.

Chỉ cần ngồi nghĩ một chút, có thể suy luận ra “định luật xấu chơi” này trong những hoàn cảnh của đời sống cộng đồng mình:
Vừa bỏ tiền mua cổ phiếu (hoặc vừa đầu tư vào đâu đó), thì thị trường bị sập.
Vừa mua một đồ gì xong, sẽ gặp ngay chỗ khác rẻ hơn.
Trong lô hàng khách đang chọn để mua, họ sẽ mở ra xem đúng cái bị lỗi hỏng.
Vừa nhảy việc sang chỗ mới, thì chỗ cũ sẽ đầy việc, còn chỗ mới lại phải ngồi chơi xơi nước.
Vừa lúc người giàu vui sướng với của cải dư dật, quyết định xây kho tàng lưu trữ để ăn chơi lâu dài, thì hôm đó linh hồn anh ta bị đòi lại.

Dù từ nãy đến giờ chúng ta nói nửa đùa nửa thật, vẫn phải thấy rằng cái xấu tồn tại trong thế giới mà con người đang sống, và nó có một quyền lực thực tế.
Sự không may mắn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.
Tôi ngờ rằng đó là ma quỉ.

Nó là kẻ xấu chơi, và nếu được thỏa sức nó sẽ giấu tay chơi xấu tất cả mọi người.
Bạn có thể không đồng ý, và khẳng định là mọi điều trong tầm kiểm soát, nhưng đến khi điều xấu xảy đến, có điều gì đảm bảo sẽ cứu được bạn?

Nhưng thật may là trong thế giới này không chỉ có điều không may, mà còn có cả may mắn nữa.
Chính may mắn giúp cho con người thoát khỏi sự không may mắn, và khiến cho điều mà người ta gọi là “định luật xấu chơi” kia không bao giờ được thành định luật. Vì nếu đã là định luật thì nó phải đúng với mọi người trong mọi trường hợp. Nhưng ma quỉ chỉ có thể cắn trộm được những người nào sơ hở để nó vào được mà xâm phạm đời sống họ. Và rõ ràng vẫn có một quyền năng khác mạnh hơn nhiều, cầm giữ không để cho nó chơi xấu hết được mọi người.
Đó chính là quyền năng của Đấng chí cao. Là Đức Chúa Trời ban hy vọng cho mọi con người, và nhờ hy vọng không bao giờ tắt mà người ta vượt qua được khỏi mọi điều không may nhất trong cuộc sống.
Là Chúa Jê-sus mà chúng tôi tin cậy, và Đấng mà chúng tôi truyền giảng.

Từ bao đời người trước kia, mặc dù chính con người đã trao cho ma quỉ quyền lộng hành trên đất, nhưng Chúa vẫn giữ gìn cho cả loài người. Và đã hai ngàn năm nay Con Đức Chúa Trời đã đến để phá hủy công việc của ma quỉ. Vì sự hy sinh chuộc tội của Ngài trên thập tự giá đã phá bỏ quyền lực của sự không may trên loài người, đem may mắn đến cho chúng ta. Bây giờ ma quỉ không thể muốn làm gì thì làm nữa.

Bây giờ, quyền phép Chúa ban cho chúng ta được ở dưới tác động thường xuyên của một định luật mới – luật “Thánh Linh sự sống”.
Rô-ma 8:2 Vì trong Chúa Cứu Thế Giê-su luật của Thánh Linh sự sống đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và của sự chết. (bản dịch 2002)
Luật này là luật của ân điển, dành cho những người dù không xứng đáng. Luật của thương xót thắng sự đoán xét, luật của sự nhân từ thắng sự độc ác, và luật Chúa “chơi đẹp” thắng sự “xấu chơi’ của ma quỉ.

May mắn bây giờ dành cho ai đã quay về nhận Đức Chúa Trời làm Cha, và Chúa Jê-sus là Cứu Chúa của mình. Halleluja!
Thi thiên 128
1 Phước cho người nào kính sợ Ðức Giê-hô-va, Ði trong đường lối Ngài!
2 Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, Ðược phước, may mắn.
3 Vợ ngươi ở trong nhà ngươi Sẽ như cây nho thạnh mậu; Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi Khác nào những chồi ô-li-ve.
4 Kìa, người nào kính sợ Ðức Giê-hô-va Sẽ được phước là như vậy.
5 Nguyện Ðức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi; Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem.
6 Nguyện ngươi được thấy con cháu mình! Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!


Chúng ta bây giờ có sức mạnh để chiến thắng mọi sự không may, đó là lời cầu nguyện bám chắc vào lời Chúa hứa cho ai trông cậy nơi Ngài. Dù cho hoàn cảnh có thay đổi, không rõ điều gì xảy đến ngày mai, chúng ta vẫn biết chắc rằng ai tin cậy vào Chúa sẽ chẳng bao giờ bị hổ thẹn.
Thi thiên 34
4 Tôi đã tìm cầu Ðức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, Giải cứu tôi khỏi các đều sợ hãi.
5 Chúng ngửa trông Chúa thì được chói-sáng, Mặt họ chẳng hề bị hổ thẹn.
6 Kẻ khốn cùng nầy có kêu cầu, Ðức Giê-hô-va bèn nhậm lời người, Giải cứu người khỏi các điều gian truân.
7 Thiên sứ Ðức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, Và giải cứu họ.
8 Khá nếm thử xem Ðức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!
9 Hỡi các thánh của Ðức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài; Vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết.
10 Sư tử tơ bị thiếu kém, và đói; Nhưng người nào tìm cầu Ðức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì.


Và Chúa còn ban cho chúng ta Lời Ngài, để chúng ta biết giữ mình không bị sơ hở để luật “xấu chơi” tấn công được mình. Và thực tế là ai lắng nghe Lời Chúa, đi theo sự chỉ dẫn của Ngài, sẽ toàn gặp may mắn và được phước:
Giô-suê 1:8 “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước”.

Nếu con cái Chúa có mất cảnh giác, để gặp sự không may, thì vẫn còn may mắn của Chúa bù lại. Như chuyện đời của Gióp – sau thất bại ông đã được bù lại gấp đôi những gì mình mất. Nhưng dù vậy, đừng cứng lòng với Lời Chúa dạy:
Gióp 9:4 Ðức Chúa Trời có lòng trí huệ và rất mạnh sức: Ai cứng cỏi với Ngài mà lại được may mắn?

Hãy ăn năn mà quay trở về để được ơn từ Trời.

Hãy vững lòng mạnh dạn, giữ đường lối của Chúa, nhất định ta sẽ được may mắn trong con đường mình. A-men? (Q.H.)


© 1999-2017 Tinlanh.Ru