Đức tin và sự nhịn nhục

chua_caunguyenChúng ta là những con người tin Chúa, và người công bình thì sống bởi đức tin mình. Vì tin cậy Chúa, trông lên lời Chúa hứa, mà chúng ta làm việc và cư xử khác hẳn với thế gian, để nhận được quyền năng của Chúa cho đời sống mình và những người lân cận mình.
Nhưng, chúng ta cần hiểu rõ hơn nguyên tắc hoạt động của đức tin, để trong mọi điều chúng ta làm luôn giữ được sự kiên trì, nhẫn nại, lòng trông cậy vững bền cho đến cùng.

Nguyên tắc đó là: Đức tin được kết quả bởi sự nhịn nhục.
Hê-bơ-rơ đoạn 6
10 Ðức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa. 11 Nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng; 12 đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa.

Đoạn Kinh thánh này nhấn mạnh: Bởi đức tin và sự nhịn nhục chúng ta mà được hưởng lời hứa.
Điều mà người ta thường thiếu, là sự nhịn nhục. Vì xác thịt sống ngắn, sống gấp, nên người xác thịt muốn mọi sự được được ngay, nhanh chóng. Đấy là bản tính của con người cũ mà trước kia ai trong số chúng ta cũng vậy.
Người ta thiếu nhịn nhục vì sốt ruột không đợi được, cũng vì lý do nữa là chính mình không chịu thay đổi mà muốn hoàn cảnh thay đổi.
Trong công việc, người ta nhảy việc (đổi chỗ làm việc liên tục), đứng núi này trông núi nọ. Ít ai nghĩ được rằng mình cần hoàn thiện kỹ năng làm việc của mình. Càng ít người nghĩ được đến việc làm tốt để sau này
Trong quan hệ, người ta không tha thứ, không bền lòng chờ đợi cho người khác được Chúa thay đổi, càng ít người biết chịu thay đổi chính bản thân mình.
Người ta không chịu học hỏi, để hòa đồng với xã hội và với sự thay đổi nhanh chóng của nó.
Người ta không bền lòng cầu nguyện, không kiên nhẫn học hỏi lời Chúa. Họ đòi thử Chúa, nếu chưa thấy nhận được điều mình xin ngay thì lập tức lằm bằm.
Nhiều người bỏ mất cơ hội, khi chỉ cần đợi thêm một chút nữa.
Nhiều người đã bỏ lỡ cơn phấn hưng này của Chúa đang làm trên Hội thánh Việt nam, chỉ vì họ không qua được bài kiểm tra sự nhịn nhục kiên trì.
Chính vì thế nhịn nhục là một thành phần không thể thiếu được trong công thức thành công của Đức Chúa Trời.
Nhịn nhục là một phẩm chất được liệt kê hàng đầu của tình yêu thương – khi đi đôi với đức tin (nhìn thấy điều Chúa hứa), thì hành động theo cách của Chúa mà cuối cùng đạt được kết quả của Đức Chúa Trời.
1 Cô-rinh-tô 13:4 Tình yêu thương hay nhịn nhục;
Hãy nhìn lên Chúa, chính Ngài cũng đang nhịn nhục chúng ta – nếu không có sự nhịn nhục của Ngài thì ai sẽ còn được?
2 Phi-e-rơ 3
9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.

Sự nhịn nhục bền bỉ chăm bón cây đức tin và chờ đợi cho đến khi nó sanh kết quả.
Một điều chúng ta cần ghi nhớ là: Chúa không bao giờ đến muộn.
Hê-bơ-rơ 10
36 Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình. 37 Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, Thì Ðấng đến sẽ đến; Ngài không chậm trễ đâu. 38 Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. 39 Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi.

Như vậy, chính sự nhịn nhục tôi luyện đức tin của chúng ta thành một vũ khí chắc chắn dẻo dai mà không thô cứng dễ vỡ. Nhiều khi vì lý do đó mà Chúa để cho những thử thách khác nhau xảy đến cho chúng ta, để nhắm mục đích khiến chính chúng ta thêm trọn lành, toàn vẹn. Không ai vừa mới tin Chúa đã là trọn vẹn, và cả những người đi theo Chúa lâu năm cũng còn chưa hoàn hảo, nhưng có thể thấy rõ ràng ai đã học qua bài học đức tin và sự nhịn nhục, người đó đã thực sự thay đổi rất nhiều, khi thắng được chính bản thân mình
Gia-cơ 1
2 Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, 3 vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. 4 Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.
Gia-cơ 5:7-8
7 Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. 8 anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi

Trong sách Hê-bơ-rơ nhắc đến tấm gương của Áp-ra-ham, trong bài học ông đã phải trải qua.
Hê-bơ-rơ 6
13 Khi Ðức Chúa Trời hứa cùng Áp-ra-ham, và vì không thể chỉ Ðấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thề với người rằng: 14 Chắc ta sẽ ban phước cho ngươi nhiều, và khiến hậu tự ngươi sanh sản đông thêm. 15 Ấy, Áp-ra-ham đã nhịn nhục đợi chờ như vậy, rồi mới được điều đã hứa.

Đây là nói về chuyện Áp-ra-ham có được đứa con Chúa hứa như thế nào?
apraham_nhinsaotroiHọ đã có lời Chúa hứa về đứa con nối dõi sẽ sanh ra một dòng dõi đông như sao trên trời, như cát dưới biển (trong STK chương 15), nhưng sau nhiều năm trôi qua vẫn thấy Sa-ra son sẻ, họ có lúc đã không còn kiên nhẫn. Thay vì tiếp tục tin cậy và nhịn nhục chờ đợi, họ đã quyết định thúc đẩy cho quá trình đó nhanh lên, dùng cách nghĩ của xác thịt để làm công việc của Đức Chúa Trời (chương 16). Thay vì đợi cho Sa-ra được chữa lành và được sanh con, họ đã tự ý đem cô hầu của Sa-ra cho dự phần vào lời hứa. Mục đích Chúa không chỉ muốn sinh ra cho có một đứa con, mà là đứa con như thế nào nữa!
Kết quả của việc làm họ là sanh ra Ích-ma-ên, tổ phụ của dân Ả-rập bây giờ. Đó là đứa con của xác thịt sanh ra, chứ không phải đứa con theo Lời hứa. Đứa con xác thịt này sau đó sẽ luôn tranh chiến với người con sanh ra bởi lời hứa, là dân Y-sơ-ra-ên bây giờ. Điều đó nói với chúng ta rằng hậu quả của việc làm thiếu nhịn nhục, theo xác thịt, có thể ảnh hưởng tai hại lâu dài.
Qua tấm gương của Áp-ra-ham, chúng ta thấy rằng ngay cả chính những người có đức tin, mà thiếu nhịn nhục, có thể bằng hành động xác thịt vội vã của mình gây ra nan đề lâu dài sau này.
Nhiều anh chị em đi với Chúa lâu năm có thể khẳng định điều này, vì những sự nôn nóng vội vã, vì những sự thiếu suy xét, thiếu kiên nhẫn bền bỉ trông đợi Chúa, mà ngày hôm nay các Ích-ma-ên đang thường xuyên làm họ đau đầu.
Trông đợi Lời Chúa hứa, nhưng đừng vội ép Chúa theo thời điểm của mình.
Nếu xét một cách khôn ngoan, thì Chúa đã làm mọi sự đều có kỳ của nó. Nếu có kỳ, thì cũng có lúc phải đợi đúng kỳ.
Truyền đạo 1:1 Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.
Có rất nhiều kỳ (thời, giai đoạn) cho những công việc khác nhau
2 Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng;
3 Có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá dỡ, và có kỳ xây cất;
4 có kỳ khóc, và có kỳ cười; có kỳ than vãn, và có kỳ nhảy múa;
5 có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại; có kỳ ôm ấp, và có kỳ chẳng ôm ấp;
6 có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ lấy, và có kỳ ném bỏ;
7 có kỳ xé rách, và có kỳ may; có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra;
8 có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa bình.

Các điều khác nhau, thậm chí đối nghịch nhau như vậy, vậy mà nó đều có vị trí của mình, là tốt trong đúng kỳ của nó.
11 Phàm vật Ðức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó.
Cả khó khăn hay dễ dàng đều có cái tốt, cả những thời gian chờ đợi dai dẳng cũng tốt cho chúng ta, cũng như những lúc phải nhanh phải gấp rút.
Tốt thay khi chúng ta hiểu được thời kỳ mình đang trải qua, để học được hành động đúng phù hợp, mà được kết quả.
Nhịn nhục là phẩm chất không thể thiếu được của người lãnh đạo. Là điều bắt buộc phải có để chúng ta có thể hầu việc Chúa, để cùng cộng tác với Ngài.
2 Tim 2
24 Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, 25 dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Ðức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật,
2 Tim 4
2 hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi.

Sự nhịn nhục cũng rất cần cho công tác chăm sóc. Vì Lời Chúa là hạt giống, chúng ta gieo Lời Chúa vào lòng người, cũng phải đợi cho đến kỳ hạt đó sanh được bông trái, vì ai cũng cần một thời gian để chín.

Xin Chúa giúp chúng con tránh vội vã theo xác thịt, mà thêm sự nhịn nhục của tình yêu thương!

 

Theo bài giảng tại Hội thánh Tin lành Mátxcơva 21/6/2010 - mục sư Quốc Hùng© 1999-2017 Tinlanh.Ru