Gớm điều dữ, kết điều lành

we-dont-hate-sinAnh chị em thân mến,

Có nhiều điều răn về lối sống cơ-đốc mà chúng ta cần học noi theo trong Rô-ma đoạn 12. Sứ-đồ Phao-lô đã bắt đầu đoạn này bằng những lời khuyên người tin Chúa hãy dâng đời sống mình như của tế lễ sống cho Đức Chúa Trời, nghĩa là sống dâng mình hầu việc Chúa. Nhưng đồng thời sứ-đồ cũng nhắc nhở rằng để có thể hầu việc Chúa theo cách đúng đắn, chúng ta phải biết sẵn sàng chịu bỏ nếp nghĩ cũ theo kiểu đời này của mình, đổi mới tâm trí để nhận thức được ý Chúa và làm theo. Khi đó mới là sự hầu việc phải lẽ.

Cho nên những điều Lời Chúa răn dạy chỉ bảo về cách sống trong đoạn này cần phải được nghiên cứu mà tìm hiểu cho rõ hơn. Nếu hiểu chưa đủ, sẽ sống chưa đúng, mà như thế thì ơn phước và quyền năng Chúa sẽ bị cản trở.

Chúng ta sẽ nói đến một nguyên tắc sống vô cùng quan trọng trong Rô-ma 12:9, theo bản dịch truyền thống nói rằng “Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.”

 

Yêu thương phải chân thật

 

Yêu thương mà không chân thật thì lại phản tác dụng. Ai bị lừa dối sẽ bị mất lòng tin, mà nguy hiểm là khi bị mất lòng tin vào con người (nhất là khi người đó là con cái Chúa), người ta còn có thể mất luôn cả lòng tin vào Đức Chúa Trời. Nhưng yêu thương chân thật có nghĩa rộng lớn hơn nữa, là phải yêu theo lẽ thật – “chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật” (1 Cô 13:6).

Hãy thử nhìn và học tập thái độ của Chúa đối với chúng ta. Ngài yêu tội nhân, nhưng ghét tội lỗi. Dù biết chúng ta còn yếu đuối, tội lỗi, Chúa vẫn yêu chúng ta đến cùng. Không thể đồng tình với những gì sai trái còn có trong chúng ta, nhưng Ngài vẫn nhịn nhục yêu thương và chờ đợi. Nhưng chỉ dựa vào lý do Chúa yêu mình, chúng ta vẫn không thể đến gần Chúa. Chỉ khi nào chúng ta chịu ăn năn, tiếp nhận Chúa Jê-sus để được tha tội, được tẩy sạch, khi đó chúng ta mới được nhận vào làm con trong gia đình của Ngài. Vậy khi Chúa yêu thì Ngài muốn tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi.

Để học trở nên thành thật (chân thành, chân thật) trong tình yêu thương, hai điều đầu tiên chúng ta phải biết tập làm cho đúng, là “gớm sự dữ” và “mến sự lành”.

Đấy là nói theo cách dịch của bản truyền thống. Nhưng khi nghiên cứu kỹ thì thấy những từ dùng ở đây chưa đủ mạnh, chưa sát ý như bản dịch mới 2002: “Tình yêu thương phải chân thành. Hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành” ! Bản dịch này dùng những từ mạnh hơn hẳn - “ghê tởm” và “gắn bó”.

 

Ghê tởm điều dữ

 

Nhiều người tin Chúa chưa ghê tởm những cái xấu trong mình nên chưa có sự ăn năn thật, tức là chưa có thay đổi cả ý thức cả hành động để từ bỏ hẳn tội lỗi. Người tin Chúa vẫn làm điều xấu, rồi hối hận, sau đó lại tiếp tục vấp ngã, vì người ta mới thấy và thừa nhận là xấu, chứ chưa ghê tởm điều dữ thấy có ở trong mình... Như vậy thì người ta cũng không đủ can đảm (bản lãnh) để cáo trách và sửa trị người đang phạm tội, bảo ban khuyên răn người đang mắc sai lầm. Lời Chúa không kêu gọi ghê tởm con người, mà răn bảo phải ghê tởm điều dữ, là điều đang hủy hoại mọi ơn phước Chúa trong đời sống chúng ta.

pure_evil_and_hate_by_het_heretHút thuốc hủy hoại sức khỏe, nhưng vẫn còn có nhiều người hút thuốc để tự phá hoại chính mình. Trước kia thuốc lá bán thoải mái cho mọi người, sau đó bị hạn chế. Trên bao thuốc bắt đầu phải ghi dòng chữ cảnh báo, đầu tiên Bộ Y tế chỉ nói nhẹ là “hút thuốc nguy hiểm”, nhưng trong cách hiểu của con người thì nguy hiểm vượt qua là xong, hút xong điếu thuốc mà không thấy ngã lăn quay ra thì hết nguy hiểm. Cho nên bây giờ phải ghi rõ ràng trên bao thuốc rằng “hút thuốc giết chết”, và phải ra luật rõ ràng để cấm hút thuốc ở nơi công cộng, không cho người hút thuốc vừa tự giết mình bằng khói thuốc vừa gieo cái chết sang cả người khác.

Nhiều năm về trước, khi chưa tin nhận Chúa, tôi hút thuốc nhiều, mỗi khi cơ thể mệt mỏi thì thấy hút thuốc đắng và khét, nhưng khi khỏe mạnh thì lại cảm giác như là “ngon”. Rõ ràng là điều dữ khó lìa bỏ vì nó có khả năng “bùa mê”, khiến chính người trong cuộc không nhận ra được. Cho đến lúc ăn năn tin nhận Chúa, được Chúa đổi mới tâm linh và sinh ra trong lòng một khao khát đổi mới, nên thánh để được gần Chúa hơn trong cuộc sống, tôi bắt đầu dừng không làm những việc xấu đời sống cũ, trong đó có cả việc hút thuốc.

Tôi biết nhiều người tin Chúa vẫn khó khăn trong việc bỏ hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, ma túy, và nhiều điều xấu khác nữa trong nếp sống, nhưng trong trường hợp của tôi, Chúa đã giúp ơn cho tôi bằng một tình huống để sau đó tôi thực sự ghê tởm được việc hút thuốc. Và anh chị em biết đấy, đã nhận thức ghê tởm thực sự rồi thì mình sẽ không cầm lại điếu thuốc bao giờ nữa.

Không hút thuốc được một thời gian ngắn, thì bạn học cùng trường tôi tổ chức cưới, mời chúng tôi đến. Ai cũng biết đám cưới người Việt ta hút thuốc nhiều như thế nào. Ngồi cùng bàn với những người bạn, trong đám khói thuốc mờ mịt, bỗng dưng tôi thấy nhức đầu và nôn nao, và mùi khói thuốc thấy khét lẹt. Tự nhiên, rất nhanh trong tôi như sống dậy những cảm giác khó chịu và đau nhức cả người khi năm lớp 10 hút điếu thuốc đầu tiên được người khác mời cho thử, và những lần mới ốm dậy nghe mùi khói thuốc chỉ như mùi cỏ cháy. Có lẽ đó là Chúa gợi cho tôi nhớ lại, cảm nhận lại chúng, để thực sự thấy khói thuốc phá hoại sức khỏe ghê gớm như thế nào.

Vì thế nên từ đó trở đi tôi hiểu và ủng hộ việc người ta cấm hút thuốc nơi công cộng, ghi cảnh báo nghiêm khắc trên vỏ bao thuốc. Luật pháp các nước đều nghiêm khắc hơn nhiều để hạn chế tối đa các điều dữ khác như rượu, ma túy, cờ bạc, cũng một phần vì lý do người đã bị sa vào đó thường tự mình khó bỏ được.

Lời tâm sự của tôi nói trên là minh họa cho việc cái ác vẫn có thể tác động và thao túng mặt này mặt khác của chính đời sống những con cái Đức Chúa Trời, chừng nào người tin Chúa chưa nhận ra để ghê tởm tội lỗi mà quyết tâm từ bỏ được chúng. Nguyên tắc này không chỉ liên quan đến việc hút xách nghiện ngập, mà phải áp dụng cho các thói hư tật xấu có tác hại vô cùng lớn trong đời sống không chỉ một người, mà còn phá hoại đời sống và đức tin những người khác nữa.

Trong những vấn đề đó Lời Chúa rất là nghiêm khắc, có lẽ là để “thuốc đắng dã tật”. Vì Kinh thánh có ích để ngoài sự dạy dỗ, còn bẻ trách, sửa trị nữa (2 Tim 3:16). Vậy thì sao mà chúng ta lại không có dũng cảm để chỉ ra cái sai, để cứu mà giải thoát anh chị em mình ra khỏi điều dữ?

Xin trích dẫn một đoạn Kinh thánh, để thấy thêm những điều xấu gì Chúa ghét:

Châm ngôn 6:16-19

Có sáu điều Ðức Giê-hô-va ghét, Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc:

Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, Tay làm đổ huyết vô tội

Lòng toan những mưu ác, Chơn vội vàng chạy đến sự dữ,

Kẻ làm chứng gian và nói điều dối, Cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em.

Kiêu ngạo, dối trá, hung bạo, âm mưu, vội làm ác là Chúa ghét, Chúa biết từ xa, và Ngài gớm ghiếc (ghê tởm) những lời chứng gian dối, bịa đặt dựng chuyện nói xấu về người khác, kích động để cố tình gieo sự tranh cạnh chia rẽ trong vòng anh em.

Chúa Jê-sus muốn tỉa cành nho chúng ta cho sạch để kết quả hơn, Ngài dùng Lời Ngài để tỉa sửa (Giăng 15:3). Đức Thánh Linh cũng không chỉ yên ủi, mà còn khiến lòng người tự nhận biết và tự cáo về tội lỗi của mình (Giăng 16:8). Đừng có hạn chế hay chống cự công việc Chúa muốn làm trong mình, hoặc trong những người khác.

Để giữ cho mình và giúp được cho người khác, chúng ta phải biết “gớm sự dữ”, hay nói mạnh hơn là “ghê tởm sự dữ”. Đặc biệt là những điều mà Lời Chúa đã chỉ ra, trong đoạn Châm ngôn trên là một thí dụ. Như nhà truyền giảng lừng danh của thế kỷ trước Smith Wigglesworth đã nói: “Người không biết căm ghét tội lỗi thì chẳng bao giờ tiến bộ được trong Chúa”.

 

Gắn bó với điều lành

 

Còn thái độ với điều lành thì sao? Lời Chúa răn bảo chúng ta phải yêu mến gắn bó đến mức theo đuổi điều lành.

Ngày hôm nay nếu nói từ “mến”, chúng ta có thể chỉ hiểu giới hạn ở cảm xúc bên trong, còn “gắn bó” còn có nghĩa là thể hiện ra hành động. Và không chỉ là một hành động một lần, mà thường xuyên, là thay đổi hẳn nếp nghĩ nếp sống, để gắn bó mình với sự lành, để đeo đuổi bám theo sự lành. Và nếu để ý kỹ hơn về ý nghĩa cách dùng của từ “gắn bó”, còn có thể thấy đây là một nếp sống công khai bênh vực và ủng hộ điều lành. Nhiều khi điều lành bị cản trở, bị bắt bớ, vì không có người dám công khai theo đuổi, bám giữ và bênh vực.

Hãy xem cùng một từ mà trong câu này được dịch ra là “mến”, “gắn bó”, đã được dùng trong các trường hợp khác với nghĩa như thế nào:

what_is_goodNghĩa là kết hiệp, gia nhập, gắn bó với nhóm người nào đó. Thậm chí thành thái độ và quan hệ công khai

Công vụ 5:13 Dầu vậy, chẳng một kẻ nào khác dám nhập bọn với môn đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen.

Công vụ 9:26 Sau-lơ tới thành Giê-ru-sa-lem rồi, muốn hiệp với các môn đồ; nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ.

Công vụ 10:28 - trong ý nói người Giu-đa không dám đến gần (giao lưu) với người ngoại

Công vụ 17:34 - sau bài giảng ở A-then, một số người quyết định theo Phao-lô và tin

1 Cô-rinh-tô 6:16,17 - kết hiệp (câu 16 - người phạm tội tà dâm kết hiệp với kỹ nữ, câu 17 - cơ-đốc nhân kết hiệp với Đức Chúa Trời)

Nghĩa là đeo bám, theo đuổi, dính vào

Lu-ca 10:11 - như bụi dính vào dép

Công vụ 8: 29 Ðức Thánh Linh phán cùng Phi-líp rằng: Hãy lại gần và theo kịp xe đó.

Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ hơn điều Lời Chúa dạy - “phải gắn bó với điều lành”, có nghĩa không chỉ là âm thầm mến mộ điều lành, mà phải gắn kết chính bản thân mình với điều lành, thậm chí nếu cần phải công khai lên tiếng ủng hộ nữa.

Thí dụ, Chúa muốn ai tin nhận Chúa cũng phải công khai trước mặt thiên hạ

Ma-thi-ơ 10:32-33 “Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.”

Thế gian sẽ tìm mọi cách để gây sức ép lên những người vì tin kính Đức Chúa Trời muốn gắn bó với điều lành, vì điều lành của chúng ta làm sẽ càng tương phản và chứng tỏ rằng họ đang sống trong điều dữ.

1 Giăng 3:12 Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma quỉ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình.

2 Tim 3:12 Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Ðức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ.

Nhưng hãy nhớ rằng việc chúng ta theo đuổi và bảo vệ điều lành, chính là việc tỏa sáng mà Chúa muốn, sống làm nhân chứng cho Đức Chúa Trời cũng có nghĩa là gắn bó và làm điều lành.

Ma-thi-ơ 5:16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.

Hèn nhát là lý do phổ biến nhất khiến người ta không dám ngăn cản điều dữ, không dám kết hiệp gắn bó với điều lành, và tội này đứng đầu danh sách bị quăng vào hồ lửa đời đời (Khải huyền 21:8).

Như vậy, tình yêu thương phải chân thật. Nghĩa là phải chân thành trong tình yêu thương, và cũng phải yêu thương trong lẽ thật. Và muốn yêu thương chân thật, phải học biết ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành.

Phải có thái độ rõ ràng: ghê tởm điều dữ, để mà từ bỏ nó, thậm chí thấy gì tựa như điều ác thì phải tránh đi.

Phải gắn bó với điều lành nghĩa là: công khai kết hiệp, giao kết, theo đuổi, bám chắc, ủng hộ, bênh vực điều lành.

Đây là một số câu Kinh thánh liên quan, để có hai hoặc ba lời chứng về nguyên tắc quan trọng mà chúng ta đang học:

1 Tê-sa 5:19-22: “19 Chớ dập tắt Thánh Linh; 20 chớ khinh dể các lời tiên tri; 21 hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. 22 Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.”

3 Giăng 1:11 “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Ðức Chúa Trời; còn kẻ làm điều dữ, chẳng hề thấy Ðức Chúa Trời.”

1 Cô-rinh-tô 13:4-7 “4 Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, 5 chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, 6 chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. 7 Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.”

Nguyện ân điển Chúa luôn ở trên anh chị em, để gớm điều dữ, kết điều lành.

 

Ms Quốc Hùng - Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru