Lời cầu nguyện đầu năm

Anh chị em thân mến,

Khi suy nghĩ về tâm trạng của con cái Chúa trong Hội thánh và những điều chúng ta mong mỏi cầu xin trong một năm mới, tôi chợt được nhắc nhớ đến một lời cầu nguyện ngắn gọn trong Kinh thánh, đã xuất phát từ đáy lòng một con người tầm thường khốn khổ, nhưng sau đó đã được phước đặc biệt của Đức Chúa Trời và đời sống của anh ta được thay đổi hoàn toàn.

 

Trong bối cảnh những khó khăn thử thách mà cộng đồng chúng ta cùng với người dân đất nước Nga, và có lẽ cùng với cả các dân trên thế giới đang phải trải qua đại khủng hoảng toàn cầu, lời cầu nguyện này sẽ giúp cho mỗi chúng ta nắm bắt được ơn phước Chúa mà đứng vững và vươn lên trong cả năm mới này!

 

Vì vậy tâm trạng của chúng ta đón Tết năm nay là đón một năm mới sẽ tràn trề hy vọng. Vì niềm tin và lòng trông cậy chúng ta dâng trọn lên Đức Chúa Trời, là Đấng lắng nghe và đáp lại mọi lời con cái Ngài cầu xin. Chúa chẳng bao giờ để cho ai trông cậy Ngài mà phải hổ thẹn cả.

 

Chúng ta hãy cùng đọc trong Kinh thánh về lời cầu nguyện của một con người tên là Gia-bê

 

man-prays1 Sử ký đoạn 4:9,10

Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình; mẹ ông đặt tên là Gia-bê, vì nói rằng: “Ta sinh nó trong sự đau đớn.”

Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng: “Ôi, xin Chúa ban phước dồi dào cho con, mở rộng bờ cõi con. Nguyện tay Chúa phù hộ con, giữ con khỏi mọi điều ác, để con thoát cơn khốn khổ!” Đức Chúa Trời ban cho đúng như điều ông cầu xin. (bản Truyền thống hiệu đính 2010)

Ngày hôm nay chúng ta được biết đến con người này qua chính Lời của Đức Chúa Trời. Chính lời cầu nguyện này đã khiến Gia-bê được trở nên tôn trọng hơn hẳn những người cùng thời với mình. Nếu tên của anh đã được ghi lại trong Kinh thánh, đủ thấy là anh đã được Chúa để ý và chúc phước hơn những người anh em mình, mặc dù cuộc đời anh bắt đầu với sự đau đớn.

Bản thân anh khi sinh ra đời đã từng là nguyên nhân gây ra sự đau khổ, và cái tên anh được mẹ đặt cho trong cơn đau đẻ chắc cũng đã trở thành một dấu ấn nặng nề, một lời nguyền, mang sự đau đớn khốn khổ thường xuyên theo đuổi suốt cuộc đời của anh.

Nhưng mọi sự đã thay đổi khi anh bắt đầu cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ý chí vươn lên vượt qua khốn khổ, để thoát khỏi mọi xiềng xích và mọi giới hạn bó buộc đời sống của anh, có lẽ đã thôi thúc anh tìm kiếm Đức Chúa Trời là Đấng mà anh đã được nghe kể đến qua các câu chuyện Chúa từng chúc phước giải cứu con dân của Ngài như thế nào. Và rồi đức tin của anh xuất hiện, và ngày càng mạnh mẽ sống động, thể hiện thành lời cầu nguyện hết lòng dâng lên Đức Chúa Trời. Chính lời cầu nguyện đó đã giúp anh được đổi đời, vượt qua những giới hạn bó buộc mà người đời thường an phận chấp nhận và gọi đó số phận, bất chấp mọi hoàn cảnh hiện tại. Anh chị em thân mến, mọi sự cũng có thể thay đổi khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện!

 

Cầu xin Đức Chúa Trời - Đấng Chúa tể vũ trụ


Gia-bê đã cầu với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Là Chúa tể của trời đất. Là Chân Thần. Là Chúa toàn năng. Là Cha thiên thượng của nhân loại. Đức tin của ông đã hướng lên đúng cội nguồn của sự sống và mọi phước hạnh tốt lành. Thật quan trọng là chúng ta biết đúng cửa mà gõ, đúng người mà xin, không cầu hỏi những hình tượng gỗ sơn son thếp vàng, hoặc gốc cây, tảng đá hoặc tượng đất nặn, do tay người tạo ra, mà hỏi đúng Đức Chúa Trời, Đấng Chúa tể đã tạo dựng ra thế giới, cũng là Đấng lắng nghe và đáp lời cầu nguyện!

Bởi vì sao bây giờ chúng ta biết chắc Đức Chúa Trời sẽ nghe và sẽ đáp lời mình – đó là vì chúng ta đã tin nhận Chúa Jê-sus, tức là đã tin Ngài là Con Đức Chúa Trời đến cứu thế gian, và đã nhận từ Ngài sự tha thứ và phước hạnh cứu rỗi. Chúng ta không còn cầu một ông trời vô cảm xa xôi nữa, mà chúng ta bắt đầu lời cầu nguyện bằng những lời Chúa Jê-sus đã dạy – lạy Cha chúng con ở trên trời!

 

Cầu xin phước từ Đức Chúa Trời

 

Ôi, xin Chúa ban phước dồi dào cho con, Gia-bê đã xin Chúa ban phước dồi dào cho mình. Vì duy nhất chỉ có Chúa Trời là Đấng toàn quyền ban ân sủng và phước hạnh cho đời sống con người, mọi điều đến từ Cha của sự sáng đều là ân sủng tốt lành. Từ trước vô cùng cho đến mãi mãi muôn đời Chúa không hề thay đổi. Gia-bê đã được ơn của Chúa Trời bởi hết lòng cầu nguyện, thì nay ơn Chúa cũng dành cho chúng ta.

 

Gia-cơ 1:17 “mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.”

 

ar120388057662952Khi ngày hôm nay mỗi người chúng ta đến tin nhận Chúa Jê-sus và được ơn cứu rỗi, thì người đó tức khắc được Đức Chúa Trời tiếp nhận làm con và trở thành người thừa kế phước hạnh sự sống. Phước Chúa đầu tiên cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và bằng cách đó nhổ cội rễ căn nguyên của sự khốn khổ, nhưng không chỉ có thế, phước Chúa còn đập tan sự rủa sả là kết quả của tội lỗi và là nguyên nhân trực tiếp gây đến sự khốn khổ, không may, bất hạnh của đời sống con người. Phước Chúa dồi dào như sông nước ngọt lành từ thiên thượng sẽ lấp tràn mọi khô hạn và thiếu thốn chúng ta có thể gặp trong đời.

Và Gia-bê cũng hiểu rằng phước lành từ Đức Chúa Trời là điều mà mỗi con người sống trên đất này cần thiết nhất, vì cả trái đất đã bị nhiễm độc bởi sự rủa sả do tội lỗi. Vì loài người xa cách Chúa, những điều ác, bất hạnh, đau thương, bệnh tật, nghèo đói, khổ cực bây giờ bao trùm khắp quả đất và vây quanh mỗi chúng ta. Nhưng khi ai đến được với Đức Chúa Trời mà cầu nguyện thì phước Chúa sẽ đem sự sống mới đến những nơi đang khô cạn héo mòn, phước lành đến thay cho cái ác, sự an ủi và chữa lành cho tâm hồn và thân thể, và an lành thịnh vượng cho mọi lĩnh vực của đời sống của con người đó.

 

Cầu nguyện với lòng nhu mì

 

2 Sử ký 7:14 “và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.”

 

Lời cầu xin của Gia-bê đã đẹp lòng Chúa, vì con người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời khi biết hạ mình, nhu mì trông cậy ân phước Ngài. Hãy đến gần hơn nữa với ơn phước của Chúa trong cả năm mới này và mãi mãi sau này, dâng lên Chúa niềm tin và lòng trông cậy mình, bằng cách đến những nơi con cái Chúa nhóm lại để được gần sự hiện diện của Chúa, được thờ phượng và cầu nguyện với Ngài thường xuyên, và học hỏi Lời Chúa để hiểu rõ ý của Chúa muốn cứu giúp và dẫn dắt đời sống mình như thế nào. Một khi biết được những điều răn dạy chỉ bảo và tuân theo sự dẫn dắt của Chúa, thì mọi phước hạnh không hề xa chúng ta nữa.

 

Cầu nguyện với ý chí vươn lên

 

Mở rộng bờ cõi con – Gia-bê đã cầu xin Chúa mở rộng bờ cõi cho anh. Điều đó cũng giống như việc chúng ta cầu xin Chúa giúp vượt qua mọi giới hạn đang bó buộc và kiềm tỏa trong đời sống mình. Đối với một con người sinh ra trong khó khăn, lớn lên trong gian khổ, cả đời bị lời nguyền nghèo khó theo đuổi, thì cái khó dễ bó cái khôn của người đó. Nhiều người có lẽ đã nghĩ lầm mà chịu an phận phó mình cho cái mà người ta gọi là số phận, nhưng Gia-bê không thuộc vào số đó. Vì có đức tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã luôn giữ lời hứa phước lành với tổ phụ Áp-ra-ham, từ một gia đình không con đã sanh ra cả một dân tộc, từ một gia đình phải lưu vong sinh sống ở nhờ nơi đất khách quê người sau này được Chúa ban cho sở hữu cả mảnh đất đượm sữa và mật sẽ thành quê hương cho chính dòng dõi đó, cho nên Gia-bê cũng quyết không từ bỏ hy vọng vươn lên cho chính đời sống mình. Dám ước mơ những điều tốt lành, và đầy niềm tin vào tương lai cùng với Đức Chúa Trời, đó là điều khác biệt giữa những người con cái Chúa thành công và những người yếu đuối cam phận thủ thường.

Điều ngoài khả năng chúng ta, sẽ có quyền năng Chúa. Nhờ quyền năng Chúa kết hợp với những nỗ lực của bản thân mà chúng ta đầy hy vọng sẽ phát triển mở mang được những gì mình đang xây dựng trong cuộc đời. Khi chúng ta cầu xin cho những công việc và địa phận Chúa đã ban cho mình, thì Ngài sẽ gìn giữ và mở rộng thêm lên, sức khỏe đi lên và mọi bệnh tật phải lùi xa, chất lượng công việc và đời sống gia đình được tiếp tục tiến triển tốt lên so với những năm tháng trước.

Không chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, chúng ta còn cầu xin Chúa cho Hội thánh của Ngài được phát triển, sức mạnh ảnh hưởng của niềm tin cơ-đốc chúng ta càng lan rộng hơn để giúp được nhiều người nữa đến được với ân điển Chúa. Người thân, gia đình chúng ta được biết đến Chúa và nếm trải phước hạnh từ Ngài. Và xung quanh nơi ở và làm việc của mình được thêm nhiều người mới tin Chúa, và họ được chăm sóc và vững lòng nương cậy Chúa. Còn chính chúng ta thì thêm sâu sắc nhận thức trong Lời Chúa mà được thêm yêu thương, thêm vững đức tin, thêm năng lực, thêm có quyền năng Chúa hành động trong đời sống mình, và thêm nhiều kết quả trong công việc Chúa!

 

Lòng nương dựa quyền năng Chúa


praying-at-the-crossNguyện tay Chúa phù hộ con – mọi phước hạnh tốt lành chúng ta chỉ có thể đạt được nhờ quyền năng của Chúa, và cũng chỉ nhờ quyền năng của Ngài mà gìn giữ được.

Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa toàn năng. Cánh tay Ngài là cách nói chỉ về quyền năng vô biên của Chúa. Biết nương dựa vào quyền năng Chúa là biết sống khôn ngoan, nhờ đến Đấng mạnh hơn sẽ bảo vệ khỏi mọi kẻ dữ, mọi điều ác, Đấng công bình bênh vực khỏi mọi sự bất công, Đấng yêu thương sẵn sàng cứu chuộc khỏi mọi thất bạ và sai lầm, và Đấng khôn ngoan luôn chỉ dạy và soi dẫn khỏi mọi cạm bẫy.

Và chúng ta nương dựa vào vòng tay Đức Chúa Trời bằng chính lời cầu nguyện của mình. Nguyện tay Chúa phù hộ con là lời cầu nguyện của con người biết giao phó đời sống mình trong tay Chúa. Bằng lời cầu nguyện hàng ngày, bằng tâm niệm sống và làm theo Lời Chúa, bằng sự sẵn sàng tuân phục mà đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời, và nhờ cậy quyền năng của Ngài luôn phù hộ cho mình!

Phù hộ là cách nói chỉ sự bảo trợ đem lại sự may mắn. Quyền năng Chúa bảo bọc che chở cho chúng ta được sống trong an bình, mở cho chúng ta những cơ hội và dẫn vào những đường lối thẳng tới phước lành mà không ai có thể ngăn chặn nổi, và cũng ngăn chặn mọi bàn tay vô hình của ma quỉ muốn cắn trộm, ngầm phá hoại đời sống con người.

 

Giữ mình khỏi điều ác

 

Giữ con khỏi mọi điều ác – lại là một điều nữa chúng ta cũng cần cầu xin giống như Gia-bê. Vì trong đời người vô cùng nhiều cạm bẫy trá hình của kẻ thù, nhiều cám dỗ tội lỗi của ma quỉ. Nếu nó không trực diện thắng được sự bảo trợ của Đức Chúa Trời, không dùng áp lực nào mà xô ngã chúng ta được, thì nó sẽ tìm cách dụ dỗ để chính chúng ta sa ngã phạm tội mà lìa xa khỏi tay quyền năng của Chúa như A-đam Ê-va xưa. Tội lỗi chính là cạm bẫy, cho nên chúng ta không chỉ cầu xin Chúa bảo vệ khỏi mọi tấn công của kẻ ác, mà chính chúng ta phải thường xuyên xin Chúa soi dẫn và canh giữ tư tưởng và tấm lòng của mình khỏi mọi điều ác. Về điều này Chúa Jê-sus cũng đã nhắc chúng ta phải nhớ cầu nguyện hàng ngày trong bài cầu nguyện chung mà mọi cơ-đốc nhân cần biết mà ghi nhớ.

 

Lời cầu nguyện đầu năm

 

Khi chúng ta có quyền năng ơn phước từ Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ may mắn, sẽ bình an, sẽ ở trong vòng tay của Đức Chúa Trời mà vượt qua mọi cơn khốn khổ của thế gian bao vây xung quanh mình. Trong giai đoạn hiện nay, dù ở giữa bốn bề khó khăn và khủng hoảng kinh tế vây quanh, con cái Chúa vẫn luôn có hy vọng tốt lành. Vậy chúng ta sẽ cùng dâng lên Đức Chúa Trời lời cầu nguyện đơn sơ mà đầy sức mạnh của đức tin nắm chắc ơn phước Chúa cho cả năm mới này.

 

“Ôi, xin Chúa ban phước dồi dào cho con, mở rộng bờ cõi con. Nguyện tay Chúa phù hộ con, giữ con khỏi mọi điều ác, để con thoát cơn khốn khổ!”

 

Và Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta đúng như điều chúng ta cầu xin.

Ms Quốc Hùng - Tin lành Mát-xcơ-va

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru