Đức Thánh Linh biết cách dẫn bạn đến đích nhanh hơn và chính xác hơn

thumb holy-spiritBài học ngày 01-09

Đức Thánh Linh biết cách dẫn bạn

đến đích nhanh hơn và chính xác hơn

từ sách "Sparkling Gems From the Greek" - Ms Rick Renner

 

Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi... - Giăng 16:13

 

Khi những người quen của chúng tôi đến Mát-xcơ-va, họ đều muốn nhất định phải được xem điện Kremli, và tôi cùng vợ lại dẫn họ đến đó đi thăm quan. Thế là chúng tôi đã đến điện Kremli cả trăm lần, nên biết hết mọi đường đi và lối tắt ở đó. Thường xuyên khi chúng tôi cùng khách của mình đến thăm khu vực lịch sử này, tôi ngạc nhiên thấy những nhóm người du lịch khác lại chọn tuyến đường bất tiện nhất. Tại sao? Nếu phải là tôi dẫn đường cho họ, tôi sẽ tiết kiệm được cho họ khối sức lực và thời gian. Những người này chọn tuyến đường phải tốn gấp đôi thời gian và năng lượng, nếu so với tuyến đường mà tôi có thể đề nghị họ.

Ngẫm nghĩ về chuyện đó, tôi hiểu là có biết bao nhiêu sức lực và thời gian quí báu chúng ta đã có thể tiết kiệm được, nếu như biết noi theo Đức Thánh Linh và đi những nơi Ngài dẫn dắt. Nếu chúng ta tự mình đi đường, có thể chúng ta vẫn đến được đích đã định, nhưng đường đi sẽ dài và khó khăn gấp đôi. Đức Thánh Linh thấy hết mọi sự. Ngài biết hết mọi quanh co và khúc ngoặt trên đường đời. Nếu chúng ta nắm tay Ngài, Ngài sẽ dẫn chúng ta đi đường ngắn nhất, và chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức, và chẳng phải đổ nhiều nước mắt như vậy. Đức Thánh Linh muốn dẫn dắt bạn đi theo cuộc sống. Ngài muốn dẫn bạn đến với tương lai của bạn. Sứ mạng của Ngài – đó là dẫn dắt bạn. Chúa Jê-sus đã nói rằng khi Đức Thánh Linh đến, Ngài "sẽ dẫn các ngươi" (Giăng 16:13).

Từ tiếng Hy-lạp odegeo – "dẫn dắt" dùng để chỉ người dẫn đường, sẽ chỉ cho người du hành con đường an toàn nhất khi đi qua một đất nước không quen biết. Điều đó nghĩa là nhiệm vụ của Đức Thánh Linh – là làm người dẫn đường cho chúng ta. Ngài biết con đường chúng ta cần đi. Ngài biết cách tránh khỏi mọi cạm bẫy và đi làm sao mà không bị tấn công. Ngài biết tuyến đường đáng tin cậy và nhanh nhất mà chúng ta cần đi. Bước chân vào lãnh thổ xa lạ, chúng ta nhất định phải cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt mình. Ngài chỉ cho chúng ta con đường chính xác, để chúng ta thành công đến được nơi mà Chúa hướng chúng ta đi. Một phần của chức vụ Đức Thánh Linh – đó là đưa chúng ta đến đích mà Đức Chúa Trời chỉ định.

holy-spirit

Chúa Jê-sus luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

* Chúa Jê-sus không đến Bê-tha-ni ngay để thăm La-xa-rơ, bạn mình, dù lúc đó anh này đang ốm gần chết. Những người Giu-đa quá khích hy vọng rằng Chúa Jê-sus sẽ lập tức đến giúp La-xa-rơ, và họ đã rình đợi Ngài để tóm được. Từ lúc Chúa Jê-sus được nghe tin về bệnh tình của La-xa-rơ, đã hai ngày trôi qua, mà Ngài vẫn không đến chỗ anh ta, cho đến khi biết được là La-xa-rơ đã chết. Tất nhiên là suốt thời gian đó Chúa Jê-sus phải cố kiềm chế để không chạy ngay lập tức đến nhà bạn mình, nhưng Đức Thánh Linh đã nói với Ngài đừng đi đến chỗ đó, vì ở đó có những kẻ thù nghịch đang muốn ném đá Ngài (xem Giăng 11:1-11).

* Khi La-xa-rơ đã chết, mà vẫn chưa thấy Jê-sus xuất hiện, những trưởng lão độc ác hung dữ đã bỏ đi, cho rằng đợi tiếp cũng chẳng có ích gì. Và vừa khi họ lìa khỏi Bê-tha-ni và sự nguy hiểm đã qua, Đức Thánh Linh báo hiệu cho Chúa Jê-sus lên đường đến thành phố đó, nơi mà Ngài sẽ khiến La-xa-rơ sống lại từ kẻ chết. Chúa Jê-sus đã tuân theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và chỉ đi đến Bê-tha-ni khi đã hiểu rằng bây giờ đã được Đức Thánh Linh đồng ý. Nhờ đó mà Ngài đã tránh được sự đụng độ nguy hiểm với những kẻ Pha-ri-si (xem Giăng 11:11-45).

* Đức Thánh Linh đã an toàn dẫn dắt Chúa Jê-sus tránh khỏi nhiều hiểm nguy khác. Khi những nhà lãnh đạo Giu-đa muốn tóm bắt để giết Chúa Jê-sus, Đức Thánh Linh đã dắt Ngài một cách siêu nhiên đi xuyên qua đám đông, và không ai có thể làm hại Ngài được (xem Lu-ca 4:29-30, giăng 8:59, 10:39). Khi các bạn nghiên cứu sách Công vụ các sứ đồ, các bạn sẽ thấy Đức Thánh Linh thường xuyên đưa những con người ra khỏi khó khăn và nguy hiểm, gìn giữ họ khỏi tai họa và tránh những sai lầm nghiêm trọng. Ngài giúp họ tránh được những kẻ thù, luôn tìm cách làm hại họ. Hoặc là Ngài dẫn đưa các tín đồ khỏi nơi khô hạn cằn cỗi, đến nơi mà họ nhận được phước lành. Đây là một số thí dụ, khi Đức Thánh Linh báo trước cho các tín đồ về những sự bắt bớ, đói kém, những thử thách khác và đưa họ ra khỏi nhiều tình huống nguy hiểm.

* Đức Thánh Linh bảo cho cơ-đốc nhân chuẩn bị sẵn sàng cho nạn đói sắp đến. Họ đã tuân theo lời Ngài, phán bảo qua tiên tri A-gáp, và đã an toàn trải qua được những khó khăn đó (xem Công vụ 11:27-29).

* Đức Thánh Linh không cho Phao-lô và những đồng sự của ông đi đến Bi-thi-ni. Trong Kinh thánh không nói rõ vì sao Ngài cấm, có thể có những nguy hiểm đã rình rập họ, mà họ thậm chí không hề ngờ đến. Đức Thánh Linh đã bảo họ chọn con đường khác và nhờ đó cứu họ khỏi tai họa (xem Công vụ 16:7). Trong giấc mơ Chúa đã phán với Phao-lô và bảo ông đến xứ Ma-xê-đoan và giảng Tin lành tại đó. Khi đó Phao-lô lập tức thay đổi kế hoạch của mình và đi đến nơi mà Đức Thánh Linh chỉ dẫn mình – đến Ma-xê-đoan, nơi ông đã đem lại kết quả lớn cho Nước Đức Chúa Trời (xem Công vụ 16:9).

Được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh – đó là một đặc ân của con cái Đức Chúa Trời. "Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Ðức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Ðức Chúa Trời" (Rô-ma 8:14). Như chúng ta đã lưu ý trên kia, trong bài học ngày 3 tháng Bảy, từ ago – "dẫn dắt", mô tả một người mềm mại chỉ hướng và nhẹ nhàng dẫn dắt một người khác. Điều đó nghĩa là Thần Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt chúng ta, nhưng chúng ta phải khao khát điều đó hết lòng, bởi vì không có sự đồng ý và mong muốn của chúng ta thì Ngài không dẫn chúng ta đi đâu được.

Không có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh bạn chỉ còn cách tự đi đường mình. Và điều đó, không nghi ngờ gì nữa, sẽ đồng nghĩa với việc bạn sẽ lãng phí vô ích thời gian quí báu, sức lực, tiền bạc, không nói đến những nước mắt phải đổ ra vô ích. Đức Thánh Linh thấy những gì bạn không thấy, biết những điều bạn không biết. Ngài biết con đường tốt nhất, tuyến đường ngắn nhất và lối đi an toàn nhất, cho nên hãy cầu xin Ngài dẫn dắt mình.

Ôi, giá như bạn có thể biết được, biết bao nhiêu lần Đức Thánh Linh đã muốn chỉ cho bạn con đường chân chính trong nhiều tình huống cuộc sống khác nhau! Ngài biết cách dẫn bạn đi ngang qua những cuộc tấn công của ma quỉ. Ngài biết bạn phải làm thế nào để tránh mọi mưu kế mà ma quỉ lập nên để chống lại bạn. Nhưng nếu như trong quá khứ thậm chí bạn còn chưa tuân theo sự dẫn dắt Ngài, thì đừng lặp lại sai lầm đó bây giờ nữa mà cố tự tìm đường đi cho mình. Ngay ngày hôm nay bạn có thể đến với Đức Thánh Linh mà được sự giúp đỡ. Hãy để Ngài nắm lấy tay bạn – và Ngài sẽ dẫn bạn đến nơi mà Đức Chúa Trời muốn thấy bạn ở đó.


Lời cầu nguyện của tôi cho hôm nay

Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Con thật tiếc là đã lãng phí vô ích thời gian, sức lực và tiền bạc, khi cố tự tìm lấy đường đi cho mình, trong khi Ngài đã sai Thánh Linh đến, để Ngài làm người dẫn đường cho con. Đức Thánh Linh ơi, xin hãy là người thầy, người lãnh đạo, người dẫn đường của con. Con trao tay mình cho Ngài, xin hãy dẫn dắt con đi trên đường đời. Con thật cảm tạ Cha vì người dẫn đường tốt nhất trong cả vũ trị này, sẽ giúp con thành công đi qua cả chặng đường đời.

Nhân danh Chúa Jê-sus. A-men.


Lời tuyên xưng của tôi cho hôm nay

Tôi cố gắng tuân theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, để không bị lãng phí thời gian, sức lực, tiền bạc, không đổ nước mắt vô ích. Tôi luôn cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt tôi, bởi vì Ngài thấy những gì tôi không thấy, hiểu những gì tôi không hiểu, và biết con đường tốt nhất, tuyến đường ngắn nhất và lối đi chắc chắn nhất. Tôi tuân phục Ngài, và Ngài giúp tôi tránh khỏi mọi sự tấn công và mưu kế của ma quỉ, an toàn dẫn tôi đến nơi mà Đức Chúa Trời đang đợi tôi.

Tôi tuyên xưng điều này với đức tin nhân danh Chúa Jê-sus.

 

Hãy suy ngẫm những câu hỏi sau đây:


Có lần nào Đức Thánh Linh đã dừng bạn lại, khi bạn đang làm một điều mà theo ý bạn là đúng? Điều gì là kết quả đã xảy ra khi bạn tuân phục Đức Thánh Linh?


Còn có lần nào Đức Thánh Linh đã bảo bạn làm một điều gì đó, và mặc dù theo ý bạn điều đó chẳng có ý nghĩa gì, bạn vẫn vâng phục và thi hành chính xác lời Ngài, và sau đó mới thấy được vì sao Ngài đã dẫn dắt bạn theo chính con đường đó? Nếu có, thì đó là hoàn cảnh nào, và kết quả của sự tuân phục Đức Thánh Linh là thế nào?


Còn bây giờ Đức Thánh Linh cảm động bạn làm điều mà bạn không có kế hoạch và thậm chí chưa nghĩ đến? Liệu bạn có tranh luận với Ngài, cho rằng những chỉ dẫn của Ngài chẳng có ý nghĩa? Vậy thì bạn quyết định sẽ làm gì: theo kế hoạch của mình hay là xin Đức Thánh Linh dẫn dắt bạn?

 

 


 

Chương mục dành cho ngày 01-09 từ quyển sách "Sparkling Gems From the Greek" - "Những viên ngọc từ tiếng Hy-lạp" do Mục sư Rick Renner là tác giả.

Dịch ra tiếng Việt bởi Quốc Hùng. Tinlanh.Ru

Trong thời gian tới, Tinlanh.Ru sẽ xin tiếp tục giới thiệu với các bạn những chương trích dẫn từ quyển sách đặc biệt này.

Xin thêm lời cầu nguyện và động viên cho công tác dịch thuật được tiến hành tốt đẹp.

Xin lưu ý tôn trọng bản quyền của tác giả và người dịch, tuyệt đối không sao chép.© 1999-2017 Tinlanh.Ru