Điều thiện thắng điều ác

Dieu-thien-thang-dieu-acAi yêu sự sống, và muốn thấy những ngày tốt lành,… thì phải lánh điều dữ, làm điều lành (xem 1 Phi 3:10,11).

Nếp nghĩ của người Á châu có bị ảnh hưởng của triết lý thiện ác song hành, dạy con người chịu chấp nhận sống chung với cái ác, coi đó là một phần của cuộc sống. Nhưng, như nhận xét của Edmund Burke - một triết gia nổi tiếng thế kỷ 18: “Điều duy nhất cần thiết cho chiến thắng của cái ác là những người tốt không làm gì cả”.

Lời Chúa dạy cơ-đốc nhân phải có lập trường tích cực, không chỉ thụ động lánh điều dữ, mà sốt sắng gieo điều lành nữa. Cũng như trong mọi câu chuyện kết thúc có hậu, mọi hình ảnh anh hùng trong các bộ phim, điều thiện phải chiến đấu mới thắng được điều ác. Cho nên có ý muốn làm điều lành là tốt nhưng chưa đủ, cần phải có động lực để điều lành càng ngày càng thắng hơn, trước tiên trong cuộc sống mình, và sau đó là giúp những người xung quanh.

Dù ý thức được tầm quan trọng của những việc lành, nhưng nhiều khi ta vẫn chưa làm được. Biết cần tha thứ, cần hòa thuận, cần quan tâm, cần chăm chỉ, cần cầu nguyện, cần học hỏi Lời Chúa, cần hầu việc Chúa… nhưng vẫn không làm được điều mình muốn làm. Và ngược lại, những điều dữ thì dù biết phải tránh mà vẫn cứ làm, những lời độc địa, việc tham lam, những sự bất trung, và sự thờ ơ trước cảnh ngộ người cần giúp vẫn cứ phổ biến ngay cả trong vòng con cái Chúa. “Kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội” (Gia-cơ 4:17). Phạm tội là trượt mục đích của Đức Chúa Trời, Lời Chúa nhấn mạnh như vậy để chúng ta đừng quên mình được tạo dựng nên để gieo điều lành khắp đất.

Trong bài viết trước (“Kết thúc có hậu”) chúng ta đã nói về GIEO VÀ GẶT, để giục lòng nhau sốt sắng và không trễ nải trong việc lành. Đừng quên rằng ma quỉ biết rõ định luật này, nên nó sẽ tìm mọi cách cám dỗ chúng ta không làm ra điều lành để không gặt được phước lành, cũng như kích động con người làm điều dữ để nhân cái ác lên trên đất này thêm nhiều nữa.

Vậy nên chỉ thụ động tránh điều dữ thôi là chưa đủ, mà ta phải sẵn sàng quyết chiến với nó, nhưng phải biết chiến trường là ở đâu?

“Trận chiến giữa điều thiện và ác diễn ra ngay trong lòng mỗi con người.” - Aleksandr Solzhenitsyn, giải Nô-bel về văn học, đã thấy được điều mà sứ-đồ Phao-lô bày tỏ về trận chiến giữa điều lành và điều dữ đang diễn ra hàng ngày trong mỗi chúng ta.

Rô-ma 7

18 Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; 19 vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. 20 Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy.

24 Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? 25 Cảm tạ Ðức Chúa Trời, nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!

Xác thịt chúng ta thừa kế dòng máu tội lỗi từ tổ phụ, nhưng lương tâm vẫn biết luật Trời, biết phân biệt điều thiện điều ác. Nên chúng ta vẫn thường khổ tâm vì tội lỗi lấn át mình, không làm được điều lành mình muốn, mà làm điều dữ mình không muốn. Nhưng bây giờ, cảm ơn Chúa chúng ta đã có quyền phép giải cứu của Chúa Jê-sus, để chiến thắng quyền lực của tội lỗi và cái chết, để trong chính đời sống mình, chúng ta lấy điều thiện thắng điều ác.

Rô-ma 12

14 Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. 15 Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. 16 Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan. 17 Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. 18 Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.

19 Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. 20 Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. 21 Ðừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

Bạn thân mến, hãy lấy lời chúc phước mà làm cho nhân thế tốt lên, thậm chí cả kẻ thù mình nữa. Hãy chấm dứt sự nảy nở của cái ác, khi lấy điều thiện mà đối đáp. Hãy là mắt xích hòa thuận để kết nối, vì chức vụ giảng hòa Chúa đã giao cho chúng ta, là giảng Tin lành đem con người hòa lại với Đức Chúa Trời. Ngay cả khi môi trường xã hội xung quanh không khuyến khích điều lành, thì hãy nhớ Chúa là quan tòa công minh, và hãy tin tưởng giao quyền phán xét tối hậu cho Ngài. Và nếu kẻ thù mình bị sa vào hoạn nạn đói khát, hoặc lúc tối lửa tắt đèn phải đội bếp than trên đầu mà đến bạn nhờ xin lửa, cũng hãy cư xử xứng đáng với Cha chúng ta trên trời mà rộng lòng cứu giúp người ta. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác!

A-men!

 

Suy ngẫm:

Thực tế điều lành và dữ không phải là những vấn đề đạo lý xa xôi. Đó là những sự việc cụ thể, mà mỗi chúng ta vẫn làm trong đời sống hàng ngày. Mọi sự bắt nguồn từ tư tưởng trong lòng, vì vậy rất cần được soi sáng bởi chân lý Lời Chúa. Khi đó bạn sẽ có đức tin mà suy xét đúng và lựa chọn những hạt giống lành, thắng được những thói quen cũ là nói và làm những điều xấu xa ích kỷ của xác thịt. Biết chủ ý hành xử với động cơ tốt lành, là chúng ta lấy điều thiện mà thắng điều ác, giải phóng quyền năng Chúa trên đời sống mình và những người xung quanh, đem đến những biến đổi tốt lành thật sự cho tương lai dư dật phước hạnh của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện và tuyên xưng:

Con cảm ơn Chúa Jê-sus đã giải cứu con khỏi quyền lực của tội lỗi trong xác thịt này, mà ban cho con một tâm linh mới với quyền phép Đức Thánh Linh để giúp con lấy điều thiện mà thắng điều ác. Con sẽ mở lòng để Chúa dẫn dắt con làm những điều lành trong tầm tay, gieo thêm nhiều trái lành trên đất, chung sức cùng với Hội thánh Ngài giúp cho nhiều người thoát khỏi quyền lực của tội lỗi mà đến được với vinh hiển của Đức Chúa Trời. A-men!

 

Ms Quốc Hùng. Những hạt giống đức tin.

Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va

Tinlanh.Ru

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru