Thái độ biết kính sợ

Duc-Gie-ho-va-ket-ban-thiet-cung-nguoi-kinh-so-Ngai
Chúng ta đã thấy, điều làm nên sự khác biệt chính là thái độ của con người. Quan trọng nữa là điều đó nằm trong tầm tay mỗi chúng ta - có thể thay đổi thái độ mà biến đổi cả hướng đi và chất lượng cho cuộc sống mình.

Câu hỏi bây giờ là chúng ta phải bắt đầu từ đâu để xây dựng thái độ tốt lành tích cực, nhờ đó sống được ơn và may mắn?

Thái độ của bạn đối với bản thân, với công việc, với mọi người, tất cả đều quan trọng cả, nhưng điều cần chú ý trước tiên phải là thái độ của mình đối với Đức Chúa Trời, vì đấy chính là cốt lõi của lương tâm con người.

Thái độ của bạn đối với Đức Chúa Trời quyết định tương lai của bạn. Tương lai đó bạn sẽ ở đâu - thiên đàng hay địa ngục, tương lai đó bạn sẽ có gì trong cuộc sống - sự bình an vui thỏa trong phước hạnh hay sự lo lắng, rối ren và đau khổ giằng xé không ngừng.

Và đặc biệt là trong tương lai đó bạn sẽ là người thế nào...

Người ta là thiện hay ác là do thái độ của mình - có KÍNH SỢ Đức Chúa Trời hay không.

Có châm ngôn nói rằng: Hãy biết kính sợ Đức Chúa Trời và sợ những kẻ chẳng biết sợ Ngài. Vì với người đã không biết kính sợ Đức Chúa Trời thì chẳng có gì khiến họ dừng tay trước bất cứ điều ác nào. Gốc rễ của mọi sự bại hoại và tội ác là từ thái độ đó...

Thi thiên 53:1 Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Ðức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành.

Sử sách lưu truyền câu chuyện một ông quan thanh liêm, đã từ chối nhận của hối lộ do một người ban đêm đem đến nhà riêng. Khi người kia nài ép - ông cứ nhận đi, chuyện này có ai biết đâu... thì nhận được lời đáp của vị quan: - ô kìa, tại sao lại nói là không có ai biết - có trời biết, đất biết, ông biết, và tôi biết cơ mà...

Có thể bạn đã nhiều lần có trải nghiệm giống vậy, giữ được mình khỏi làm điều ác ngay cả khi chẳng có ai biết, nhờ ý thức rằng có Đức Chúa Trời chứng kiến và sẽ xét hỏi mọi việc ta làm.

Thi thiên 36
1 Sự vi phạm của kẻ ác nói trong lòng tôi rằng: Chẳng có sự kính sợ Ðức Chúa Trời ở trước mắt nó.
2 Vì nó tự khoe mình Rằng tội ác mình sẽ chẳng lộ ra, và sẽ không bị ghét.

Kẻ ác chẳng biết kính sợ Trời.

Thi thiên 10:4 Kẻ ác bộ mặt kiêu ngạo mà rằng: Ngài sẽ không hề hạch hỏi. Chẳng có Ðức Chúa Trời: kìa là tư tưởng của hắn.

Còn người lành thì kính sợ Chúa Trời, làm được những quyết định lương tâm, và nhờ đó biết lánh xa khỏi điều ác.

Châm ngôn 3:7 Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Ðức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác:
Châm ngôn 8:13 Sự kính sợ Ðức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, và miệng gian tà.
Châm ngôn 16:6 Nhờ sự nhơn từ và chơn thật tội lỗi được chuộc; Và bởi sự kính sợ Ðức Giê-hô-va người ta xây bỏ điều ác.

Bởi kính sợ Chúa Trời mà người ta xây bỏ điều ác! Đây chính là giải pháp đặt nền tảng đạo đức cho mọi xã hội!

Thái độ kính sợ Chúa cũng chính là nền tảng của sự khôn ngoan, như Lời Chúa khẳng định trong Châm ngôn 1:7 Sự kính sợ Ðức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức...

Châm ngôn 19:23 Sự kính sợ Ðức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, Làm cho người ta được ở thỏa nguyện, không bị tai họa lâm đến.
Châm ngôn 22:4 Phần thưởng của sự khiêm nhượng và sự kính sợ Ðức Giê-hô-va, Ấy là giàu có, sự tôn trọng, và mạng sống.

Người ta được hưởng ân sủng hay bị hình phạt - ấy là bởi thái độ của người đó với Đức Chúa Trời

Người ta đều biết là ở hiền gặp lành, vì đấy là quy luật. Sẽ có báo đáp xứng đáng cho mỗi người tùy theo thái độ của người đó với Đức Chúa Trời...

Dành cho người lành là sự nhân từ, còn kẻ ác là nhiều nỗi đau đớn

Thi thiên 32:10 Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn; Nhưng người nào tin cậy nơi Ðức Giê-hô-va, sự nhơn từ vây phủ người ấy.
Thi thiên 33
18 Kìa, mắt của Ðức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, Cố đến người trông cậy sự nhơn từ Ngài,
19 Ðặng cứu linh hồn họ khỏi sự chết, Và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém.

Muốn được Chúa Trời chiếu cố đến mình mà cứu giúp và nâng đỡ, bạn hãy bắt đầu tập thái độ kính sợ Ngài

Thi thiên 34
7 Thiên sứ Ðức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, Và giải cứu họ.
8 Khá nếm thử xem Ðức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!
9 Hỡi các thánh của Ðức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài; Vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết.
10 Sư tử tơ bị thiếu kém, và đói; Nhưng người nào tìm cầu Ðức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì.

Và bắt đầu từ sự kính sợ Chúa, bạn sẽ đạt đến tình thân trong giao ước với chính Đức Chúa Trời. Từ kính sợ đến kính mến Ngài.

Thi thiên 25:14 Ðức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, Tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài.

Thái độ kính mến Chúa phải có trước, là nền tảng để có thể tôn trọng và yêu mến người khác được.

Bạn có nhớ, trong mọi điều Chúa răn dạy chúng ta, điều răn nào là đầu tiên và lớn nhất?

Mác 12
28 Bấy giờ, có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-sê biện luận với nhau, biết Ðức Chúa Jêsus đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi Ngài rằng: Trong các điều răn, điều nào là đầu hết?
29 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Nầy là điều đầu nhứt: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. 30 Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi. 31 Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó.

Điều đầu tiên - kính mến Đức Chúa Trời, đó là nền tảng để có được điều thứ hai - yêu mến những người xung quanh.

Vậy đó, để thay đổi thái độ sống mình, điều quan trọng trước tiên là bạn hãy rèn tập cho mình biết kính sợ Đức Chúa Trời, và kính mến Ngài!

Có rất nhiều người nhấn mạnh về tình yêu thương vô điều kiện của Chúa dành cho chúng ta, và Đức Chúa Trời chính thật là tình yêu thương. Nhưng vẫn còn ít người nói về sự kính sợ Chúa một cách nghiêm túc xứng đáng trong Hội thánh.

Thật sự là truyền giảng cho người ta biết Đức Chúa Trời còn chưa đủ, mà Hội thánh còn phải giảng dạy để người ta biết kính sợ Ngài nữa. Hãy để ý xem, các câu Kinh thánh nói trên là viết dành cho ai? Chủ yếu là dành cho dân sự Chúa, những người đã biết Đức Chúa Trời! Vậy thì rõ ràng chính người tin Chúa chúng ta cũng rất cần phải được dạy dỗ và rèn tập để biết kính sợ Ngài.

Hãy nhớ, tình yêu thương kéo chúng ta lại gần với Đức Chúa Trời, nhưng sự kính sợ Ngài sẽ giữ cho chúng ta khỏi ngã.

Thiếu sự kính sợ Chúa, thiếu nghiêm túc trong việc lắng nghe và noi theo Lời Chúa, nên vẫn nhiều người con cái Chúa vấp ngã và làm gương xấu, thậm chí làm những điều vô lương tâm nữa. Những lời này Chúa phán cho chúng ta không phải là vô cớ, phải không?

Ma-thi-ơ 7:21-23
21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!

Nhưng có biết bao lần, vì lương tâm biết kính sợ Đức Chúa Trời lên tiếng, mà chúng ta đã dừng và tránh được làm điều ác?

Hãy kính sợ, đừng coi thường ân điển Chúa

Nếu muốn nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì cũng phải hiểu đó không phải là thứ tình cảm cảm mến kiểu con người. Đó là tình yêu thương vô điều kiện của Chúa, yêu và thương xót, yêu và làm ơn, yêu và chấp nhận mọi điều xấu xa còn trong con người, vì Chúa tin vào sự thay đổi bởi đức tin sẽ xảy ra với chúng ta, cho nên Ngài đã chịu hy sinh dâng mình trên thập tự giá, chuộc chúng ta khỏi tội lỗi để biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Đó là quyết định không dựa trên sự cảm mến, vì nếu nói thật nghiêm túc, xét cho cùng chẳng ai trong chúng ta có điểm gì đáng tự hào là đủ khiến Đức Chúa Trời chí cao phải cảm mến mình được. Vậy hãy nhớ là nếu mình đã được ơn thương xót, thì hãy giữ thái độ kính sợ và chớ nên khinh lờn ân điển Chúa.

Hê-bơ-rơ 12
15 Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Ðức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng. 16 Hãy coi chừng, trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng...

Có rất nhiều người tin Chúa mà vẫn sống với thái độ coi thường ân điển, coi thường những ân phước mà mình đã được trong địa vị con cái Đức Chúa Trời. Thiếu ý thức và nghiêm túc trong vấn đề này sẽ là thảm họa trong đời sống người tín đồ đó, giống như điều đã xảy ra với Ê-sau.

Còn một điều này nữa... chắc bạn đã đọc Kinh thánh và biết rằng Chúa Jê-sus sắp quay trở lại, để phán xét thế gian và ban phần thưởng đời đời cho những ai trông đợi Ngài. Nhưng trước khi Chúa đến tiếp rước Hội thánh về trời, thì sẽ phải có điều gì xảy ra trước?

Ai đó sẽ nhanh nhẹn trích dẫn câu Kinh thánh chép Lời Chúa nói - khi "Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, làm chứng cho muôn dân - bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến" (Ma-thi-ơ 24:14). Nhưng lời tiên báo này của Chúa là nói về những người chưa tin nhận Chúa, dù họ ở khắp nơi trên thế giới - đâu đâu cũng sẽ được nghe đến Tin lành. Họ sẽ có cơ hội để ăn năn tin nhận Chúa Jê-sus.

Còn trong nhà Chúa thì sao? Có những điều gì Chúa sẽ làm trong Hội thánh, giữa vòng dân sự mang danh của Ngài, trước khi Chúa Jê-sus quay trở lại?

Sẽ có sự phán xét!!! Sự phán xét sẽ bắt đầu từ nhà Chúa trước!

1 Phi-e-rơ 4:17 Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời; vả, nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin Lành Ðức Chúa Trời sẽ ra thế nào?

Chúa sẽ đòi hỏi nghiêm khắc với ai trước tiên? Trước tiên là với con cái của Ngài, với cô dâu (Hội thánh) đang chuẩn bị để sẵng sàng cho tiệc cưới Chiên con. Mà cô dâu thì cần chuẩn bị như thế nào để sẵn sàng cho ngày cưới - tất nhiên là phải trau dồi vẻ đẹp và khắc phục những điểm xấu của mình.

Vì sự phán xét sẽ bắt đầu từ những người tin Chúa, và càng nghiêm khắc hơn cho những ai chẳng vâng theo Tin lành của Đức Chúa Trời, cho nên - bạn hãy biết kính sợ Chúa.

Trước tiên, hãy đầu phục lời kêu gọi của Tin lành mà ăn năn quay trở về với Đức Chúa Trời, tin nhận Chúa Jê-sus, bạn sẽ nhận được sự tha thứ và thương xót.

Sau đó, hãy giữ lòng kính sợ Chúa mà đến gần Ngài, trong nhà Chúa có sự hiện diện của Đức Thánh Linh, Đấng có quyền năng để giúp bạn bỏ được những thái độ xấu và rèn tập những thái độ tốt lành, thay đổi con người và cuộc sống mình. Hãy tìm kiếm ý Chúa, hãy vâng và làm theo lời Ngài dạy.

11

Dưới đây, xin chia sẻ những nhận thức thực tế sẽ giúp cho bạn từng bước thay đổi thái độ với Đức Chúa Trời, bỏ sự thờ ơ mà trở nên tin kính, và nhờ đó cuộc sống chúng ta sẽ thoát khỏi cơn khô hạn mà đến được với ân điển dư dật, vượt khỏi rủa sả mà đến phước lành.

1. Ý thức về đền thờ thánh:

Bạn hãy ý thức biệt mình ra thánh cho Đức Chúa Trời!
Biệt ra thánh vì giao ước, vì danh Chúa. Biệt ra thánh của dâng 1/10, biệt ra thánh công việc Chúa mình tham gia hầu việc trong Hội thánh.

1 Cô-rinh-tô 3:16-17
16 Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Ðức Chúa Trời, và Thánh Linh Ðức Chúa Trời ở trong anh em sao? 17 Vì có ai phá hủy đền thờ của Ðức Chúa Trời, thì Ðức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Ðức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.

Mỗi người là đền thờ, và hiệp lại cả Hội thánh địa phương cũng là đền thờ nơi Chúa Thánh Linh hiện diện và hành động.

Ê-phê-sô 2
20 Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Ðức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, 21 cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. 22 Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Ðức Chúa Trời trong Thánh Linh.

Chúng ta phải gìn giữ đền thờ đó như thế nào, để gây dựng chứ không phá hủy?

Nói về cơ thể, thì phải tránh thông đồng với những sự ô uế phá hủy thân thể con người như rượu, thuốc, ma túy, lối sống vô độ (không giữ sức khỏe), và tất nhiên là sự tà dâm. Và đền thờ là nơi để thờ phượng tôn vinh Chúa - cho nên chúng ta cũng phải tôn vinh Chúa thường xuyên qua cuộc sống mình.

Nói về Hội thánh, chúng ta phải cùng nhau gìn giữ sự kính mến Đức Chúa Trời, tôn trọng sự hiện diện và vận hành của Đức Thánh Linh, kiên quyết không để chỗ cho sự giả hình và mọi hình thức trá hình của sự tôn thờ hình tượng.

2. Ý thức giữ điều răn Chúa dạy:

Thái độ của bạn đối với CHÚA thể hiện ra qua thái độ của bạn đối với Lời Ngài. Cho nên hãy hết lòng nghiêm túc để cố gắng giữ điều răn (lời dạy) của Chúa.

Người yêu mến Chúa tức là người gìn giữ điều răn, đấy là bằng chứng để Chúa thấy lòng người đó thật kính sợ Ngài. Khi đó Chúa sẽ yêu và bày tỏ về Ngài thêm hơn cho người đó, qua sự xức dầu của Đức Thánh Linh đó mà người đó luôn có được sự hiện diện quyền phép của Đức Chúa Trời.

Giăng 14:21 Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta... 23 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. 24 Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Ðấng đã sai ta đến.

Nói là tin Chúa - thì phải làm theo điều Lời Ngài dạy. Đừng có nói mà không làm. Đừng có nghe làm đủ mà tự lừa dối mình. Thế mới là kính sợ Chúa thật lòng

Gia-cơ 1:22 Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.

3. Ý thức về Đức Thánh Linh:

CHÚA đang ở trong đền thờ của Ngài trên đất là Chúa Thánh Linh. Bạn có Chúa Jê-sus thì bạn đang có Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở cùng và ở trong mình.

Giăng 14
16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17 tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.

Hãy tập thái độ nhìn nhận và tôn kính Chúa Thánh Linh, tập tương giao với Ngài, sợ làm những điều không đẹp lòng Ngài.

Gia-cơ 4:5 Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Ðức Thánh Linh mà Ðức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương,

Và phần thưởng cho thái độ tìm kiếm Đức Thánh Linh, là sự sống và sự bình an trong quyền phép Chúa dẫn dắt con cái Ngài.

Rô-ma 8:6 Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an;

4. Ý thức làm việc nghiêm túc với bản thân:

Bắt đầu từ thái độ kính sợ Chúa, quyết tâm tìm kiếm và vâng giữ Lời Ngài, chúng ta sẽ được quyền phép Đức Thánh Linh giúp đỡ trong quá trình biến hóa chính nhận thức và thái độ sống của bản thân mình trở nên tốt lành hơn, với kết quả là sự biến đổi đi lên trong cuộc sống. Nhưng đây là một quá trình lâu dài và sẽ gặp không ít trở ngại, cho nên mỗi chúng ta phải ý thức được trách nhiệm để nghiêm túc làm việc với bản thân mình.

Con người chúng ta cấu thành từ ba phần - tâm linh, tâm hồn, và thân thể. Mặc dù tâm linh đã được Đức Chúa Trời tái sanh, thì về phần tâm hồn (cảm xúc, nếp nghĩ, nhận thức, thói quen hành xử, thái độ sống...) chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm để biến đổi nó trở nên tốt lành và xứng đáng hơn.

Phi-líp 3
12 Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy cùng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. 13 Vì ấy chính Ðức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.

Tín lý cơ-đốc khẳng định rõ ràng rằng sự cứu chuộc linh hồn tất cả chúng ta đã được Chúa Jê-sus hoàn tất trên thập tự giá, cho nên trong câu Kinh thánh này, chúng ta hiểu rằng mình phải lấy lòng sợ sệt run rẩy để làm việc - không vì sự cứu rỗi linh hồn, mà làm việc với tâm hồn mình, biến đổi nó trở nên xứng đáng để được hưởng phước trọn vẹn từ sự cứu chuộc.

Lấy thí dụ - vì trên thiên đàng sẽ không có chỗ cho sự dối trả, nên chúng ta từ bỏ nói dối. Cũng vậy, những lời nói hành, vu khống, nguyền rủa... chúng ta cũng quyết tâm bỏ đi khỏi miệng lưỡi mình, để sự cứu rỗi sẽ đến với cái lưỡi mà chúng ta ai cũng mong rằng sẽ giữ được để mang lên thiên đàng...

Hoặc, vì lời Chúa dạy Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta như chúng ta tha thứ cho người khác, nên chúng ta vì kính sợ Chúa mà cố gắng để tập cho mình thái độ sẵn lòng tha thứ cho mọi người, và nhờ đó cứu tâm hồn mình khỏi sự dày vò cay đắng của sự không tha thứ và mặc cảm tội lỗi.

Phải làm việc để cứu tâm hồn mình theo cách nào - câu trả lời nằm ngay trong câu Kinh thánh tiếp theo: hãy vừa muốn và vừa làm những điều theo ý Chúa, đã bày tỏ trong những lời Ngài răn dạy. Hiệp ý chí mình với những điều Chúa cảm động trong lòng mình để làm theo, sửa đổi nếp nghĩ, ý muốn và cảm xúc của mình!

Có những người không muốn cùng một điều như Chúa muốn, cho nên với họ điều răn là gánh nặng, và họ luôn vấp lên ngã xuống, tìm mọi cách để biện hộ cho mình. Tốt hơn cả, hãy thay đổi thái độ, tập sẵn lòng để muốn những điều Chúa muốn, làm những điều đẹp lòng Cha. Đấy mới là khôn ngoan.

1 Cô-rinh-tô 10:23 Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt.

Khi biết làm việc nghiêm túc với bản thân, con người bạn sẽ biến đổi trưởng thành lên nhanh chóng, và bạn sẽ thường xuyên nếm trải sự hiện diện và vinh hiển quyền phép của Đức Chúa Trời trong đời sống mình.

Lời kết

Xin nhắc lại tóm tắt những điều cốt lõi quan trọng nhất, mà có nói bao nhiêu cũng không thừa:

Thái độ của bạn đối với Đức Chúa Trời quyết định tương lai của bạn, và cũng là điều sẽ khiến bạn biến đổi con người và cuộc sống mình.

Hãy quyết tâm rèn tập cho mình thái độ kính sợ Chúa, qua việc tìm kiếm ý Chúa và tuân thủ theo các điều Ngài răn dạy.

Biết mình đã được ơn của Chúa, hãy giữ lòng biết ơn và kính sợ để hầu việc Ngài, và nhờ quyền phép Chúa Thánh Linh giúp đỡ mình thay đổi.

Hê-bơ-rơ 12:28-29 Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Ðức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài; vì Ðức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.

Và đừng bao giờ quên rằng tình yêu thương Chúa không bao giờ ngừng kêu gọi chúng ta đến với mối tương giao mật thiết trong ân điển Ngài! (xem 2 Cô-rinh-tô 13:14)

A-men!

MS Quốc Hùng
Những hạt giống đức tin.
Tinlanh.Ru - Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va. 6/2014

Xin lưu ý: khi bạn chia sẻ và sao chép phải giữ nguyên tên và bản quyền tác giả. Cảm ơn các bạn!© 1999-2017 Tinlanh.Ru