Kết quả nên thánh

Ket-qua-nen-thanh

Bạn thân mến,

Đến với Chúa Jê-sus, bạn mong muốn có những thay đổi nào?

Đi theo Chúa Jê-sus, bạn đang nhắm mục đích gì?

Có nhiều người biết đến Chúa Jê-sus trong hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, họ cầu nguyện và nhờ cậy Ngài và rồi thật sự đã nhận được sự cứu giúp. Nhưng Đức Chúa Trời cao cả và vĩ đại hơn nhiều so với một ông thần tài, Ngài có thể giúp chúng ta biến đổi từ những người chỉ biết cầu xin và đòi hỏi cho mục đích cá nhân được trở nên những người biết ban cho và hy sinh giúp đỡ người khác.

Có những người đang đau ốm bệnh tật, tưởng như cuộc đời đã sắp phải chấm dứt, họ cầu nguyện và được chữa lành. Nhưng Đức Chúa Trời không chỉ là bác sĩ đầy quyền năng chữa lành mọi bệnh tật, Ngài còn giúp chúng ta sửa lại đời sống mình nên lành mạnh, và dùng chính lời chứng và sự cầu thay của chúng ta để giúp chữa lành bao nhiêu người nữa.

Cũng có những con người đang cô đơn cay đắng trong thất bại, họ tìm thấy trong Chúa sự an ủi và tình yêu thương để làm nguồn động viên cho đời sống mình. Và Chúa Jê-sus còn có thể đổ đầy và biến đổi những tâm hồn cô đơn nhỏ nhen đó trở nên rộng lượng, vị tha, và biết yêu thương cách cao cả đẹp đẽ giống như chính Ngài. Và tình yêu thương thiên thượng đó sẽ tuôn chảy từ lòng người lại đến lòng người, tiếp tục an ủi chữa lành tâm hồn cô đơn cay đắng khác, đem sự tôn trọng và động viên đến mỗi người chúng ta tiếp xúc.

Có những người khác nữa đang mất hướng đi, lạc lối niềm tin, họ tìm thấy trong Chúa sự sáng của đạo lý để soi đường dẫn lối cho tâm linh mình. Và khi trái tim họ được thắp sáng, những con người đó được chân lý của Lời Chúa biến đổi đã quyết sống làm theo và rao truyền chân lý, tìm thấy ý nghĩa và niềm vui thỏa trong cuộc sống mình khi gây dựng đức tin và giúp đưa những con người lạc lối tìm về với sự sống.

Vậy thì nếu bạn đã được Chúa giúp làm nên những thay đổi nào, hãy sẵn lòng để Ngài biến đổi mình tiếp tục, đến khi chính bạn sẽ được Chúa xử dụng để giúp cho người khác cũng được thay đổi tốt lành. Nếu bạn đã tiếp nhận Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin (Rô-ma 1:16), thì cũng hãy đặt cho mình mục đích trở nên người cứu giúp người khác, chia sẻ Tin lành và làm chứng về quyền năng kỳ diệu Chúa đã thay đổi mình được như thế nào.

Bạn có mong muốn những sự thay đổi lớn tốt lành từ Chúa sẽ tiếp tục đến, không chỉ cho đời sống mình mà đến cả những người xung quanh nữa? Hãy sẵn lòng để tiếp tục thay đổi chính mình, trở nên kênh dẫn và chất xúc tác cho mọi sự thay đổi tốt lành.

Kênh dẫn - nghĩa là qua bạn mà người ta thấy sự thay đổi và cũng mong muốn được sự thay đổi giống vậy, và rồi họ được bạn dẫn dắt để đến được với Chúa. Nếu bạn sống chưa có những thay đổi tốt lành, chưa thể hiện và chia sẻ đức tin - thì bạn đang chưa làm kênh dẫn cho Đức Chúa Trời.

Chất xúc tác - nghĩa là bạn giúp cho những tâm hồn đang nguội lạnh, khô khan, cứng cỏi bởi sự vô tín và nghi ngờ, sẽ được hòa tan trong môi trường được sưởi ấm cúng bằng tình yêu thương và được khuấy động khích lệ bởi đức tin của chính bạn. Nếu bạn còn làm những điều xấu xa ô uế, cư xử với mọi người gây vấp phạm, bạn còn đang nói xấu con cái Chúa, tức là bạn đang làm điều hoàn toàn ngược lại - bạn đang đóng băng và đầu độc môi trường và đang giết hại đức tin của những người xung quanh mình.

Hãy đọc lại những điều Chúa Jê-sus truyền dạy chúng ta trước khi Ngài được cất lên trời. Vì Chúa đã tin tưởng để giao cho chúng ta tiếp tục công việc của Ngài bằng quyền phép Thánh Linh dưới đất này, còn Ngài thì cầu thay không ngừng cho mỗi chúng ta trước mặt Chúa Cha trên trời.

Mác 16
15 Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. 16 Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. 17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.
19 Ðức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời. 20 Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.

Thật là những lời hứa tuyệt vời về những sự thay đổi càng lớn lao và kỳ diệu hơn gấp bội so với những thay đổi tốt lành mà bạn đã được nếm trải. Nhưng hãy nhớ là những lời hứa kỳ diệu đó đi kèm với mạng lệnh. Quyền năng kỳ diệu đầy sức mạnh biến đổi con người sẽ hành động chỉ trong đời sống những người thật sự tin và tuân theo mạng lệnh.

Quyền phép Chúa dành cho tất cả mọi người, và đại đa số chúng ta đều đã tiếp nhận. Nhưng cơ-đốc nhân còn thiếu quyền năng trừ quỷ, vì vẫn còn thỏa hiệp với tội lỗi. Còn chưa đầy dẫy Đức Thánh Linh và tiếng mới thiêng liêng, vì vẫn chỉ để môi miệng mình nói những lời hư không, nhiều khi độc địa. Còn bị mắc mưu ma quỉ, còn bị đầu độc, vì chưa để lòng tìm kiếm và theo đuổi những mục đích thiêng liêng. Chừng nào chúng ta còn chưa tuân theo lời Chúa mà hướng tới sự kêu gọi lớn hơn, để trở nên những con người đi giúp người khác làm ra sự thay đổi, thì quyền phép kỳ diệu đó còn đang bị bỏ quên, còn chưa hoạt động.

Công vụ 1:8 Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.

Xin lưu ý, cụm từ "làm chứng về ta" ở đây có nghĩa đúng và đầy đủ là "làm nhân chứng về ta". Không nhấn mạnh chỉ về lời nói của bạn (làm chứng) mà ý Chúa là nhấn mạnh về cả đời sống, hay thái độ sống của bạn (làm nhân chứng). Hãy để những người xung quanh phải chịu thuyết phục bởi lối sống của bạn được biến đổi nên tốt lành, đến nỗi họ phải đòi cho được đến với Đức Chúa Trời của chúng ta.

Chính vì mục đích "sống làm nhân chứng" mà Chúa đã ban quyền phép Đức Thánh Linh, trước tiên là để cảm hóa và biến đổi mỗi cơ-đốc nhân, sau đó qua chúng ta mà giúp người xung quanh được cảm hóa và biến đổi. Vì vậy, nếu bạn muốn cuộc sống tin Chúa và theo Chúa có thật nhiều sự thay đổi, có đầy niềm vui và ý nghĩa thật sự, thì bạn hãy quyết định sống làm một nhân chứng cho Đức Chúa Trời.

Để giúp chúng ta định hướng cho những thay đổi tốt lành, không tiếp tục sống sai mục đích nữa, thì Kinh thánh có cách nói như sau:

Rô-ma 6:13 Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Ðức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Ðức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình.

Bạn đừng để bị lừa dối mà nộp chi thể mình làm công cụ để phục vụ tội lỗi (tội lỗi tức là sai mục đích), mà hãy dâng mình tuân phục theo ý Chúa tốt lành, để trở nên công cụ của sự công chính. Đó chính là từ chết mà trở nên sống, từ tội lỗi mà nên thánh, là lời chứng hùng hồn nhất cho những sự thay đổi tốt lành trong mỗi người tin Chúa!

Muốn đánh giá đời sống chúng ta đã thay đổi tốt lành nhiều đến mức nào theo ý Đức Chúa Trời, thì phải nhìn vào kết quả. Nếu như trước kia chúng ta làm những điều đáng xấu hổ, thì ngày nay người tin Chúa phải kết quả ngọt lành là sự nên thánh.

Rô-ma 6
19 Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng làm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. 20 Vả, khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi, thì đối với sự công bình anh em được tự do. 21 Thế thì anh em đã được kết quả gì? Ấy là quả mà anh em hiện nay đương hổ thẹn; vì sự cuối cùng của những điều đó tức là sự chết. 22 Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Ðức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng. 23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

Tiêu chuẩn và mục đích đời sống của một nhân chứng cho Chúa Jê-sus, đó là lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng!

Bạn có đang thay đổi để nên thánh hơn không? Hay là tâm trí bạn vẫn bị nhiễm bẩn các điều đen tối và ô uế, đến nỗi bạn phải xấu hổ, tìm cách bào chữa cho mình?

Bạn có nhắm mục đích là sự sống đời đời không? Hay là bạn vẫn bị trói buộc trong các dục vọng đời này?

Trong đoạn Kinh thánh trên đó, sứ đồ Phao-lô dùng cách nói của loài người để chỉ dạy cho chúng ta bằng cách nào mà không ngừng nên thánh, đó là mỗi người tin Chúa hãy có ý thức coi mình như là nô lệ của Đức Chúa Trời. Khi đó chúng ta sẽ dễ dàng mà thuận phục được những thay đổi tốt lành, còn nếu ngược lại thì chúng ta vẫn còn làm những điều dẫn đến sự chết, mà kết quả là sự hổ thẹn đời đời khi đến trình báo về cuộc đời mình trước Chúa.

Mục đích cuối cùng là sự sống đời đời, điều đó chúng ta luôn ghi nhớ. Nhưng cũng hãy ghi nhớ hôm nay điều vô cùng quan trọng này nữa - bông trái của đời sống chúng ta phải được kiểm chứng qua sự "nên thánh" ngày càng hơn.

Đầu tiên, nó thể hiện ra qua thái độ con người, mong muốn càng gần Chúa hơn. Và ai muốn đến gần Đức Chúa Trời thì tự có ý thức nên thánh sạch trong cách ăn ở (thái độ sống) của mình.

1 Phi-e-rơ 1:15 Nhưng, như Ðấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, 16 bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.

Nên thánh cũng thể hiện ra trong tinh thần tôn kính Chúa Jê-sus và bắt chước noi theo gương Ngài, nhờ ý thức đó làm động lực để con người tự rèn mình trở nên thanh sạch.

1 Giăng 3
2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Ðức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.
3 Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.

Người có lòng tìm kiếm sự nên thánh là người khiêm nhường lắng nghe và làm theo Lời Chúa, còn những kẻ muốn giữ điều ô uế thì tìm mọi cách chống trả lẽ thật.

Giăng 17:17 Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.

Bạn thân mến, sự nên thánh là một quá trình diễn ra suốt cuộc đời người tin Chúa. Chúng ta bắt đầu đều là những người tội nhân ô uế và gian ác, nhưng khi chúng ta chịu hạ mình xuống dưới tay Đức Chúa Trời (nộp mình làm công cụ của sự công bình), thì quyền phép Đức Thánh Linh sẽ biến đổi chúng ta ngày càng nên thánh hơn.

1 Cô-rinh-tô 6
9 Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Ðức Chúa Trời sao? 10 Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Ðức Chúa Trời đâu. 11 Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhơn danh Ðức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Ðức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.

Người có quá khứ dù tội lỗi ghê gớm đến mức nào đi chăng nữa nếu đến với Chúa Jê-sus ăn năn thì cũng được tha thứ, tẩy sạch và xưng công bình, nhưng chính người đó phải quyết tâm thay đổi, từ bỏ nếp sống bất chính cũ. Quá trình nên thánh của mỗi người bắt đầu từ mong muốn được thay đổi, càng gần Chúa hơn, nhờ Thánh Linh giúp sức để bỏ hết đi những điều ô uế, nhổ rễ những điều cay đắng gây bất hòa tranh cạnh, tiêu trừ những thói xấu như tham lam, gian dối, kiêu ngạo...

Bạn có cay đắng, bất hòa với mọi người không? Bạn có biết là giữ trong lòng những điều ô uế đó thì sẽ không bao giờ có được ân điển Chúa cho đời sống mình không?

Hê-bơ-rơ 12
14 Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Ðức Chúa Trời. 15 Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Ðức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng.

Hãy nhờ sức Chúa mà tẩy độc, loại bỏ khỏi tư tưởng mình những điều xấu xa mà Chúa Jê-sus có chỉ ra dưới đây là những điều làm ô uế tâm hồn con người:

Mác 7:20-23
20 Vậy, Ngài phán: Hễ sự gì từ người ra, đó là sự làm dơ dáy người! 21 Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, 22 tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. 23 Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người.

Bạn thân mến, hãy nên thánh vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng Thánh.

Hãy chấm dứt làm những điều đáng xấu hổ. Hãy thuận phục Đức Chúa Trời, quyết dâng chi thể mình (ý nghĩ, việc làm, lời nói) thành công cụ của sự công bình, nhờ quyền phép kỳ diệu của Thánh Linh Chúa ở ngay trong chính mỗi chúng ta mà đem đến càng thêm nhiều sự thay đổi tốt lành cho chính chúng ta và cho bao nhiêu người xung quanh.

Vì chúng ta là con của Đức Chúa Trời! Mỗi người tin Chúa là muối của đất, là ánh sáng cho thế gian.

Ma-thi-ơ 5:16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.

A-men!

MS Quốc Hùng
Hội thánh Tin lành Moskva. 1-2015
Những hạt giống đức tin. Tinlanh.Ru

Video bài giảng trên youtube:

Xin lưu ý: khi các bạn chia sẻ và sao chép, nhớ giữ nguyên tên tác giả và xuất xứ (bản quyền) bài viết, cảm ơn các bạn về sự thông công trong tình yêu của Đấng Christ!© 1999-2017 Tinlanh.Ru