Ý thức người dòng dõi

Dong-doi-duoc-lua-chon

Bạn thân mến,

Nếu bạn không chỉ muốn những thay đổi hời hợt bề ngoài khi đến với Chúa Jê-sus, nếu bạn vẫn còn thấy vướng mắc trong nỗ lực thay đổi con người và cuộc sống mình, thì bạn hãy tìm đến cội rễ trong chính ý thức của mình về chính bản thân. Hãy nhìn lại mình bằng một con mắt khác, con mắt của Đức Chúa Trời. Hãy bắt đầu từ những suy ngẫm về cách Chúa tiếp nhận và ban phước cho mỗi con người khi người đó tiếp nhận Chúa Jê-sus:

Giăng 1:12-13
12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, 13 là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Ðức Chúa Trời vậy.

Cách Chúa nhìn và đánh giá mỗi con người thật khác với cách chúng ta nhìn nhận bản thân. Vẫn còn rất nhiều người chưa ý thức được đầy đủ địa vị mới thật cao quí và phước hạnh mà CHÚA đã ban cho người tin Ngài. Bạn thân mến, điều này cần phải được ngấm sâu vào ý thức để nâng cao phẩm giá con người và thể hiện thành hành vi xứng đáng.

1 Giăng 3:1 Hãy xem Ðức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Ðức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài.

Hãy xem tình yêu thương của Chúa bày tỏ cho chúng ta! Chúng ta thật là con cái Đức Chúa Trời! Bạn là người thuộc về dòng dõi cao quí nhất!

Điều đó thế gian không thể biết và thấy ngay lập tức được, vì họ chẳng hề biết Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu thương chúng ta đến nỗi ban Con một của Ngài. Nhưng họ có thể dần dần thấy được khi chứng kiến thái độ sống của chúng ta được thay đổi.

Vấn đề là chúng ta có cư xử xứng đáng như một người con dòng dõi của Đức Chúa Trời hay không? Hành vi của bạn sẽ bộc lộ ra ý thức và phẩm chất con người bạn. Người dòng dõi sẽ có ý thức khác hẳn người thường...

Chuyện xảy ra vào cuối những năm 1940 ở Liên xô, ở một căn cứ của đoàn nghiên cứu thăm dò địa chất nọ có nhà vệ sinh công cộng vô cùng là bẩn. Nhưng người ta chẳng quan tâm đến cái chuyện dơ bẩn này, mà chỉ bắt đầu chú ý đến nó, khi được tin là trong đoàn kỹ sư thăm dò địa chất sắp đến sẽ có một hậu duệ của một dòng dõi quý tộc lâu đời. "Chúng mình thì quen rồi, chịu được, - các nhà địa chất cười đùa, - nhưng ngài quý tộc này thì sẽ làm sao đây?"

"Ngài quý tộc" khi đến, đã làm một việc khiến tất cả mọi người phải lặng người sửng sốt: anh ta lặng lẽ đi lấy xô nước, chổi lau, và cẩn thận lau rửa thật sạch cái nhà vệ sinh bẩn thỉu đó. Đó là hành vi của một nhà quý tộc chân chính, biết chắc chắn rằng dọn dẹp cái bẩn không có gì là xấu hổ, mà điều đáng xấu hổ là sống với cái bẩn.

Câu chuyện này có thể dùng để minh họa cho chúng ta thấy vì sao vẫn có những người tin Chúa mà có thể tiếp tục bình thản sống với tội lỗi cũ, trong khi những người tin Chúa chân chính thì tìm mọi cách tiêu trừ nó để thay đổi con người và đời sống mình nên sạch hơn. Vì sao có nhiều cơ-đốc nhân vẫn lẩn quẩn với cái tôi ích kỷ trong mọi lo lắng và tham muốn đời thường, trong khi những người con cái Chúa đã thật sự vươn lên sống bởi đức tin, sống tự do hầu việc Chúa.

Muốn có phong cách của nhà quý tộc, phải lớn lên với sự giáo dục ý thức quý tộc. Muốn có phong cách sống của người con cái Đức Chúa Trời, phải có giáo dục để có ý thức sống xứng đáng danh gọi cao quí của mình.

2 Phi-e-rơ 1:10 Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã;

Người ta bỏ được nếp sống tội lỗi nhờ vì ý thức được mình đã được tẩy sạch. Chẳng có ai mới tắm rửa và ăn mặc sạch sẽ mà lại lăn vào vũng bùn, trừ những con trẻ vô ý thức. Cũng vậy, không có ai đã ý thức được mình nhờ huyết Chúa đã được tẩy sạch khỏi tội lỗi, mà lại lăn vùi mình vào sự ô uế đó nữa. Chúng ta đều biết lời chứng của những người đã thoát khỏi nghiện ngập, bỏ được việc cặp bồ, chấm dứt lối sống dối trá, thôi không kiêu ngạo, hết tham lam, dừng việc nói xấu người khác, v.v... nhờ ý thức tự hào về phẩm giá con người mới của mình. Cũng nhờ ý thức được mình là con cái Đức Chúa Trời, mà chúng ta quan tâm, đóng góp và xây dựng mở mang nhà Chúa.

Tất cả xuất phát từ ý thức của mỗi người. Muốn có thay đổi cội rễ xảy ra trong đời sống chúng ta, thì phải có thay đổi cội rễ trong ý thức của mỗi người về chính con người mình. Mà điều thay đổi đó thật sự đã xảy ra trong tâm linh mỗi người tin nhận Chúa Jê-sus. Kinh thánh khẳng định rằng, mỗi cơ-đốc nhân với đức tin chân chính đã được tái sanh, được tái tạo, được phục hồi.

2 Cô-rinh-tô 5:17 Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.

Mọi sự đều trở nên mới. Như trên chúng ta đã nói - tội lỗi được xóa, lương tri được tẩy sạch, tâm linh được CHÚA tái tạo thành một con người mới hoàn toàn, với địa vị cao quí là con cái Đức Chúa Trời. Bao nhiêu điều kỳ diệu Chúa đã làm cho con người bên trong (tâm linh) chúng ta. Bây giờ công việc tái thiết đời sống mới sẽ là trách nhiệm của mỗi chúng ta, và điều đó thành công đến đâu là phụ thuộc vào ý thức của mỗi người.

Bạn có ý thức mình thật sự là con Đức Chúa Trời? Bạn sẽ nói những lời đức tin, tin cậy Cha thiên thượng toàn năng của mình, chứ không bao giờ nói những lời nghi ngờ, tiêu cực.

Thi thiên 23:1 Ðức Giê-hô-va là Ðấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.

Thi thiên 27:1 Ðức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Ðức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?

Và bạn sẽ tự tin và tìm sự tiếp trợ từ Ngài, chứ không trông cậy vào người đời và những mưu mẹo nữa.

Thi thiên 37:25 Trước tôi trẻ, rày đã già, Nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, Hay là dòng dõi người đi ăn mày. 26 Hằng ngày người thương xót, và cho mượn; Dòng dõi người được phước.

Thi thiên 16:2 Tôi đã nói cùng Ðức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác.

Thi thiên 127:1 Nếu Ðức Giê-hô-va không cất nhà, Thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Ðức Giê-hô-va không coi-giữ thành, Thì người canh thức canh luống công.

Là con cái Chúa, chúng ta cũng có ý thức mình sẽ luôn có Chúa ở cùng, và tìm kiếm sự dẫn dắt của Ngài.

Ma-thi-ơ 28:20 Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.

Rô-ma 8:14 Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Ðức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Ðức Chúa Trời.

Giăng 16:13-15 13 Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. 14 Ấy chính

Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. 15 Mọi sự Cha có, điều là của ta; nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy.

Bạn có ý thức mình là thuộc về dòng dõi thiêng liêng cao quí?

1 Phi-e-rơ 2
9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Ðức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Ðấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài; 10 anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Ðức Chúa Trời, trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót.

Bạn có tin và nhận những lời này cho mình không?

Chúng ta là dòng giống được lựa chọn, là cơ nghiệp quí giá của Đức Chúa Trời trên đất này (Ma-la-chi 3:17). Nếu bạn ý thức được điều này, bạn sẽ có sự tự tin vô cùng lớn. Bạn sẽ sống tách mình ra khỏi mọi ô uế của thế gian, vì biết mình thuộc về đẳng cấp đặc biệt, tự biệt mình ra thánh, giữ mình cho Đức Chúa Trời. Bạn sẽ không hòa đồng với những cái xấu xa ô uế, không chỉ những lúc bạn ở trong Hội thánh, mà còn mọi nơi mọi lúc trong cuộc sống, xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa dành cho mình.

Chúng ta được kêu gọi làm chức thầy tế lễ nhà vua. Thầy tế lễ có nhiệm vụ là dâng của lễ cho Đức Chúa Trời và cầu thay cho dân sự. Thầy tế lễ nhà vua (hoàng gia) là địa vị càng tôn trọng hơn nữa, vì chúng ta đứng hầu việc trước mặt vua cao quí. Chúng ta cầu thay cho mọi người, không phải với thái độ nhỏ nhen hẹp hòi (nói xấu người khác trong lời cầu nguyện), mà cầu nguyện đàng hoàng với tất cả thái độ cao thượng và kính trọng, với tầm nhìn lớn về mọi người, cầu thay cho cả cộng đồng và dân tộc, xứng đáng như một thầy tế lễ đứng chầu trước mặt vua.

Chúng ta là dân thánh, thuộc về Đức Chúa Trời. Nếu ý thức được điều này, chúng ta sẽ nhìn nhận mình và mọi con cái Chúa với ý thức tự hào dân tộc (dân thánh của Đức Chúa Trời). Biết mình là công dân thiên quốc, bạn sẽ trông lên mà yêu mến những sự trên trời, chứ không còn tham đời tạm này nữa (Cô-lô-se 3:2). Bạn sẽ học hỏi và tìm cách tuân thủ luật Trời, tức là những điều răn tốt lành đã chép trong Kinh thánh. Và cũng chính nhờ ý thức này mà bạn sẽ biết quí trọng những buổi thờ phượng, những giờ phút được tương giao với Chúa qua những lời thánh ca và cầu nguyện, cũng như được chia sẻ đức tin với các thánh đồ Ngài.

Chắc bạn cũng đã nếm trải và ý thức được quyền phép Chúa đầy sức mạnh để biến đổi đời sống con người mình - đã đưa chúng ta ra khỏi nơi tối tăm mà đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Được Chúa thương xót, chúng ta học để có lòng thương xót. Chúng ta cũng tin và mong muốn thay đổi cả cộng đồng và xã hội, vì vậy mà chúng ta ra đi rao giảng về lòng nhân đức kỳ diệu của Đức Chúa Trời.

Vì bạn và tôi, chúng ta đều đã nhận được sự kêu gọi thiêng liêng!

Đến với Chúa Jê-sus, bạn và tôi đã mang dòng dõi của Đức Chúa Trời!

Hãy xem sứ đồ Phao-lô đang cầu nguyện những điều gì cho bạn:

Cô-lô-se 1
9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Ðức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, 10 hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Ðức Chúa Trời, 11 nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự.

A-men!

Ms Quốc Hùng

Hội thánh Tin lành Moskva. 1-2015

Những hạt giống đức tin. Tinlanh.Ru

Video bài giảng trên youtube:

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru