Lưỡi khôn ngoan

luoi khon ngoan

Biết giữ miệng mình như nguồn nước sạch, biết dùng lời nói mình để an ủi, chữa lành, nâng đỡ, động viên niềm tin trong lòng người khác, là đặc ân khôn sáng mà mỗi chúng ta nên khao khát cầu xin Chúa.

Nhưng khôn ngoan là cũng phải biết giữ tai mình, quyết không nghe những lời nói xấu, gian tà, vô độ, để lòng mình khỏi bị đầu độc và đức tin không bị tổn thương. Vì đấy chính là căn nguyên gốc rễ của nhiều rối loạn và bệnh tật.

Châm ngôn 12:18 Lời vô độ đâm xoi khác nào gươm; Nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay.

Châm ngôn 15:4 Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống; Song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần.

Đáng thương những kẻ dại, dùng lưỡi mình muốn tàn hại người khác, mà thật ra lại tự nghe và tự làm hư nát chính tâm thần mình.

Còn người công bình khôn ngoan thì sao? Trước tiên, biết tìm kiếm lắng nghe tiếng Chúa để nuôi dưỡng linh hồn mình, rồi sau đó sẽ biết dùng lời nói mình nâng đỡ người khác.

"Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy" (Ê-sai 50:4).

Như vậy, bạn biết điều mình phải chọn rồi chứ?

Tinlanh.Ru
MS Trần Quốc Hùng
Sống tin kính, sống khôn sáng© 1999-2017 Tinlanh.Ru