Chất xúc tác cho Truyền giảng Quốc tế

Nếu như chúng ta có thể nhìn thấy được mọi người như cách Đức Chúa Trời nhìn, thì chúng ta có thể chinh phục được cả thế gian, nhưng chúng ta nhìn mọi người bằng con mắt riêng của mình, và chúng ta ưa thích lập hồ sơ cho mỗi người. Chúng ta ưa thích ghi các lỗi lầm của họ vào một quyển sách. Chúng ta biết ai là thánh đồ và ai là tội nhân.

Đức Chúa Trời nhìn vào trong lòng con người, chúng ta thì nhìn theo bề ngoài, nhưng chúng ta vẫn cứ cho rằng mình biết người ta hơn. Chúng ta nhìn vào các cô gái điếm và các kẻ đồng tính luyến ái và gắn vào cho họ một tấm biển lớn: tội nhân. Liệu có bao giờ bạn tự hỏi, một cô gái điếm hay một kẻ đồng tính luyến ái có giá trị là bao nhiêu? Đức Chúa Trời đã trả giá nào cho họ? Cùng một giá mà thôi. Đối với Đức Chúa Trời kẻ đồng tính luyến ái và nhà truyền giảng Tin lành đều đắt giá như nhau. Đầu đảng ma-phi cũng được Đức Chúa Trời kêu gọi, như một ông mục sư, và có lẽ hắn ta đã được Đức Chúa Trời kêu gọi để làm mục sư, nhưng hắn ta còn chưa biết gì về điều đó mà thôi. Đã trả giá cho mọi người. Điều khác biệt duy nhất giữa bạn với họ chỉ là ở chỗ bạn biết điều mà họ không biết. Khi chúng ta thực sự nhận thức ra được điều này, chúng ta sẽ được thôi thúc để nói chuyện với họ.© 1999-2017 Tinlanh.Ru