Bạn có thể làm tròn được trách nhiệm phục vụ Chúa, nếu bạn dùng đến cả hai tay mình.

Sự phục vụ Chúa không phải là một sự kêu gọi huyền bí hay là một khả năng siêu nhiên nào đó. Đó chỉ có nghĩa là một tay bạn nắm lấy tay Chúa Jê-sus, còn tay kia – nắm lấy tay người mà ta đang phục vụ, và nối họ lại với nhau! Bạn có thể làm được điều này!

Tất cả những gì mà bạn cần phải làm – là không để tuột tay mình ra khỏi tay Jê-sus.Ngài đã chìa tay Mình ra và sẽ không cất nó đi. Nhưng khi mà mọi việc được quá tốt đẹp hoặc là khi sức ép của nan đề trở nên quá nặng nề, bạn có thể túm lấy nan đề mà bỏ quên Chúa Jê-sus.

Cánh tay khác bạn dùng để nắm giữ những con người đầy thương tích. Bạn có thể thấy được hình ảnh mình đang giúp đỡ họ không? Bạn có một điều gì đó để mà bạn có thể mời họ không? Tôi nghĩ là có. Người ta có nhiều nan đề, và bạn có thể giúp được họ nếu bạn chìa tay ra với họ.

Trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ hai trong một thành phố nhỏ của Pháp có một bức tượng Chúa Jê-sus tuyệt đẹp. Bom rơi trúng vào nó. Người dân thành phố rất thích bức tượng đó, nên họ cố tìm hết những mảnh vỡ và dán chúng lại, nhưng họ không thể tìm nổi đôi tay, và vì thế một người dân thành phố chợt nẩy ra một ý nghĩ là gắn lên bục tượng một tấm biển bằng đồng với dòng chữ: "Ta không có tay, chỉ có tay các con." Nếu Chúa Jê-sus muốn động chạm đến một ai đó, Ngài phải làm điều đó qua đôi tay của bạn. Hãy nghĩ xem, những người khó khăn kia cần đến điều gì. Họ cần tìm gặp được Jê-sus và đặt tay mình vào tay Jê-sus. Giúp họ làm được điều này – là sự phục vụ Chúa của bạn đó!© 1999-2017 Tinlanh.Ru