Sự ăn năn mang lại sự tha thứ và sức mạnh.

SmithWigglesworthGia-cốp - một thí dụ tốt về một con người đã phải chịu từ bỏ nhiều điều khi gặp mặt với Đức Chúa Trời tại Pê-nu-ên (Sáng thế ký 32:24030). Phải bỏ đi chính Gia-cốp! Gia-cốp! Gia-cốp!
Khi đó từng giờ đồng hồ nối tiếp nhau trôi đi. Ôi, chúng ta hãy dành một đêm để gặp riêng với Đức Chúa Trời! Chúng ta quá bận bịu với những vấn đề của thời gian và cảm xúc. Chúng ta nhất định cần phải có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải dành cho Đức Chúa Trời thời gian, nếu chúng ta muốn nhận được sự tỏ ra từ Ngài. Chúng ta cần phải xếp sang một bên tất cả những suy nghĩ về những công việc trần gian luôn muốn tràn vào tâm trí của chúng ta. Chỉ khi đó Đức Chúa Trời mới sửa lại chúng ta, như Ngài đã sửa lại Gia-cốp, và chúng ta sẽ tiếp nhận được sức mạnh và sự chiến thắng.


Vào đêm hôm đó mắt của Gia-cốp đã đẫm lệ. Ô-sê nói: "Người đã ... khóc lóc và khẩn cầu Ngài" (Ô-sê 12:5). Ông biết rằng ông đã làm phật lòng Đức Chúa Trời, ông là một kẻ lừa đảo. Nhưng trong sự tỏ ra mà ông đã nhận được khi ông vật lộn với Đức Chúa Trời, ông đã nhìn thấy cơ hội (khả năng) để được biến đổi từ một kẻ lừa đảo thành một con người của Đức Chúa Trời. Giờ khắc của sự thử thách đã tới, khi đến rạng đông, thiên sứ (mà không phải là ai khác mà chính là Đức Giê-hô-va vạn quân) đã phán với ông ta: "Trời đã rạng đông rồi, thôi để cho ta đi." (Sáng thế ký 32:26). Gia-cốp biết rằng nếu Đức Chúa Trời để ông lại đó mà không ban phước cho ông, thì ông sẽ không thể nào đối mặt được với Ê-sau. Cũng giống hệt như vậy các bạn sẽ chẳng thể đối mặt được với những khó khăn to lớn đang đợi chúng ta trong thế gian này, nếu như chúng ta chưa nhận được sự ban phước từ Đức Chúa Trời. Hãy tìm kiếm Ngài ngay trong ngày hôm nay!

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru