Món quà giấc ngủ

dprince_bio"Tôi nằm xuống mà ngủ; tôi tỉnh thức, vì Đức-Giê-hô-va nâng đỡ tôi.
Tôi sẽ không nao muôn người, vây tôi khắp bốn bên." (Thi thiên 3:5-6)
"Hỡi Đức-Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an;
Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn." (Thi thiên 4:8)

"Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến." (Thi thiên 127:2)

 

Một trong những sự mặc khải (sự bầy tỏ đến từ Đức Chúa Trời - ND) tuyệt vời trong Kinh-Thánh đó là chuyện giấc ngủ chính là món quà của Chúa cho những con người yêu dấu của Ngài. Đa-vít từng phải chịu áp lực kinh khủng, ông bị vây bọc bởi kẻ thù từ khắp các hướng, chính mạng sống của ông cũng bị đe doạ. Ông nói về những đám đông "muôn người vây bọc bốn bên" quanh ông. Nhưng, giữa mọi sự đó, ông biết được phước hạnh của một giấc ngủ yên lành, bình an.

Ông nêu ra hai lý do: "Vì Đức-Giê-hô-va nâng đỡ tôi", và lại một lần nữa: "Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn." An ninh của ông chỉ dựa vào Chúa - chứ không dựa vào hoàn cảnh, không dựa vào của cải vật chất, và cũng không dựa vào những lời hứa hẹn của những người không chắc chắn, mà là dựa vào những lời hứa vĩnh cửu, bất biến của Lời Chúa.

Mỗi một buổi tối ông lại phó mình cho Chúa. Ông nằm và ngủ với lòng tin tưởng vào Đức Chúa Trời. Ông biết rằng linh hồn ông an toàn trong sự che chở của Chúa. Ông có thể nằm ngủ và tỉnh dậy không hề hoang mang lo sợ, không hề bị dầy vò bởi cớ sự mất ngủ.

Ngày hôm nay nhiều người không có được lòng tin tưởng phước hạnh đó. Khi màn đêm đến, họ bị dầy vò, bối rối, lo sợ. Những lo lắng và bất an của ban ngày đến cả vào ban đêm cũng không rời bỏ họ. Nếu bạn là một người như vậy, thì hãy học tập Đa-vít. Hãy thừa nhận Đức Chúa Trời là nguồn gốc tuyệt đối của an ninh và bình an của mình. Sau đó hãy dùng đức tin đơn giản mà tiếp nhận món quà của tình yêu thương Ngài - giấc ngủ.

Lời đáp của đức tin: Chúa ơi, con tin rằng Ngài yêu thương con, và Ngài cũng dành cho con món quà phước hạnh là giấc ngủ.

Trích dịch từ sách "Âm điệu thụ cầm của Đa-vít" - Derek Prince. ND - Q.H. Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru