Điều răn mới

SmithWigglesworthĐối với những tín đồ thật là phước hạnh quãng thời gian mà họ nhóm lại để dự lễ bẻ bánh nhớ về Chúa (lễ Tiệc thánh – BBT). Chúa Jê-sus đã nói: "Hãy làm điều này để nhớ Ta."
Chúng ta nhóm lại để nhớ lại về cái chết kỳ diệu của Chúa chúng ta, về chiến thắng của Ngài, và nhìn lên "sự trông cậy đầy phước hạnh". Chúng ta cần phải thoát khỏi tôn giáo. Chính là tôn giáo đã hết lần này đến lần khác giết đi và phá huỷ tất cả những gì tốt đẹp. Thật đáng buồn phải nói vậy, nhưng khi sa-tan nhập vào người Giu-đa ích-ca-ri-ốt, thì những người duy nhất, mà với họ nó có thể nói chuyện được thông qua Giu-đa, là những thầy tế lễ. Họ đã ép con người này phản Chúa. Và ma quỉ đã nhận tiền từ họ để đưa Đấng Christ đến cái chết.


Đối với chúng ta đây là một đề tài rất là nghiêm túc, bởi vì cần phải hiểu rất rõ ràng chúng ta đang ở trong linh nào. Bởi vì một người không thể vừa ở trong Linh của Đấng Christ lại vừa săn đuổi người khác. Một người không thể có Linh chân thật của Jê-sus mà lại đi giết người anh em mình, và không một người nào có thể vừa theo Chúa Jê-sus lại vừa mang theo trong tim sự thù hận. Không thể cùng một lúc trong tim có Chúa Jê-sus cùng với sự cay đắng với sự căm ghét và săn đuổi những tín đồ.
Các bạn có muốn một điều răn mới, mà có thể biến đổi cả đời bạn lẫn đời sống những người khác hay không? Nó nằm trong Phúc Âm theo Giăng (13:34-35): "Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau, như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta."

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru