Khi Đức Chúa Trời phán "hãy ra khỏi"

SmithWigglesworthNhiều và nhiều năm Đức Chúa Trời buộc tôi phải trở nên giống như kẻ ngu dại trước mắt hàng trăm và hàng ngàn con người. Tôi nhớ ngày mà Ngài cứu tôi và kêu gọi tôi. Nếu Đức Chúa Trời có muốn điều gì đó ngày hôm nay, thì đó là Ngài muốn trở nên hiện thực đối với tôi và bạn giống hệt như Ngài đã từng thực hữu với áp-ra-ham, khi kêu gọi ông ra khỏi thành U-rơ xứ Khal-đê (Sáng 12:1). Tiếp nhận sự cứu rỗi, tôi hoà mình vào nhóm người sống động, đầy tinh thần phấn hưng, và Đức Chúa Trời đã chúc phước cho chúng tôi một cách đáng kinh ngạc. Sau đó sự hâm hẩm và thờ ơ đã chiếm lĩnh họ, và Đức Chúa Trời đã phán với tôi một cách đủ rõ ràng: "Hãy ra khỏi." Tôi đã vâng theo. Người ta nói rằng: "Chúng tôi không hiểu anh. Anh rất là cần thiết đối với chúng tôi, vậy mà anh lại bỏ chúng tôi đi."


Sau đó tôi cảm thấy mong muốn đến hoà mình với những nhóm khác, nhưng Đức Chúa Trời cũng dẫn tôi ra khỏi mỗi nhóm đó. Tôi nghe theo Ngài và đi với những con người mà người khác gọi là những người cầu nguyện tiếng lạ. Họ đã được ơn được nhìn thấy một ánh sáng khác. Tôi đã thấy Đức Chúa Trời chuẩn bị nền tảng cho mỗi một chuyển động của tôi, tôi nhìn thấy cả điều đó thậm chí cả trong công vụ ngũ tuần này. Nhưng cho đến khi nào chúng ta phát hiện thấy tội lỗi và "cái tôi" của cá nhân là điều sẽ kéo theo tội lỗi, thì Đức Chúa Trời sẽ lại phán "Hãy ra khỏi". Khi nào mà Ngũ tuần chưa tỉnh giấc hẳn, và chưa giũ bỏ hẳn khỏi mình mọi điều thuộc về thế gian này, và còn chưa đến được trạng thái thiêng liêng thiên thượng giống như Chúa, thì chúng ta sẽ vẫn còn nghe thấy tiếng phán của Đức Chúa Trời: "Hãy ra khỏi", và Ngài sẽ sắm sẵn cho chúng ta một điều gì đó còn tốt hơn thế.
Nếu trong lòng bạn không cháy ngọn lửa, thì trong bạn không có sự hồi sinh đâu. Chỉ có lửa của Đức Chúa Trời mới thiêu đốt hết các dấu tích của thế gian.
Nếu có thời điểm nào, khi Đức Chúa Trời kêu gọi bạn ra khỏi nhóm mà bạn đang cùng làm việc, thì hãy nhớ một điều, rằng Ngài chuẩn bị sẵn con đường cho bạn, cũng như cho tôi.

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru