Gia sản vĩ đại nhất của chúng ta

SmithWigglesworthKế hoạch cứu chuộc vĩ đại của Đức Chúa Trời - đó là sự cứu chuộc trọn vẹn về mọi mặt. Hiểu được đoạn thứ 4 của Thư gửi người Rô-ma sẽ tăng thêm đức tin cho chúng ta. Đây là Lời tuyệt diệu, và Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiểu được nó một cách trọn vẹn đầy đủ. Trong đoạn này có những lời đem đến sự mặc khải về những kế hoạch của Đức Chúa Trời cho người nào tin.
Tôi biết rằng cầu nguyện là tuyệt vời, rằng nó không chỉ biến đổi hiện trạng của mọi việc, mà còn biến đổi cả chúng ta nữa. Tôi biết rằng con người của sự cầu nguyện có thể đến và nhận được phước lành từ Đức Chúa Trời, nhưng tôi muốn nói với các bạn, là nếu chúng ta nắm chắc lấy chân lý nằm ở trước mặt mình, thì chúng ta sẽ hiểu rằng đức tin - chính là gia sản vĩ đại nhất.
Nguyện Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đức tin, mà có thể đem lại gia sản vinh hiển đó vào trong lòng chúng ta. Quả thật, là người công bình sẽ sống bởi đức tin, nhưng cũng đừng quên rằng cần phải là người công bình đã, để rồi sống bằng đức tin. Nguyện Đức Chúa Trời mở ra cho chúng ta trọn vẹn cả chân lý mà Ngài đã ban cho áp-ra-ham. Khi áp-ra-ham đã tin cậy Đức Chúa Trời trong vấn đề đứa con trai, ông không còn được nhìn vào bản thân mình, cũng như nhìn vào Sa-ra. Ông cần phải nhìn lên Đức Chúa Trời. Bạn cũng phải nhìn lên hướng đó vào giờ khắc của nhu cầu, và bạn có thể nương dựa vào Ngài được: Ngài không bao giờ làm ai phải thất vọng!
Chúa ơi, con tin, Chúa ơi, con tin!
Cứu Chúa ơi, dựng dậy đức tin con nơi Ngài,
Để nó có thể dời chuyển cả núi non.
Tác giả vô danh.

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru