Mối quan hệ bao trùm tất cả.

Thi thiên 23:1
Đức-Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì...

Tôi không bao giờ đọc những lời quen thuộc này mà lại không với cảm xúc bàng hoàng. Sự quen thuộc không hề giảm bớt di tác động của chúng. Đa-vít có được một sự bình tâm đáng kinh ngạc làm sao! "Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì". Trong đời tôi sẽ chẳng bao giờ xuất hiện một nhu cầu nào mà sẽ không được đáp ứng, cho dù đó là nhu cầu như thế nào đi chăng nữa. Cho dù nó là nhu cầu thuộc linh, thuộc thể, hay là tài chính - sự đáp ứng đã được đảm bảo. "Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì!"

Nếu Đa-vít mà thêm một điều gì nữa vào câu khẳng định của mình, thì ông sẽ làm hỏng nó mất. Nếu như ông nói: "Tôi sẽ chẳng thiếu thốn tiền", hay là "đồ ăn", hay là "sức khoẻ", "quần áo" - hay là một điều gì khác đi nữa - thì ông sẽ đặt giới hạn cho lời khẳng định của mình. Nhưng ông đã để nó lại không bị giới hạn. "Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì" - chấm hết!

Bí quyết của sự bình tâm của Đa-vít là ở đâu vậy? Liệu điều đó là có thể được, để tôi và bạn cũng có được sự bình tâm như vậy hay không? Bí quyết của Đa-vít rất đơn giản, rất rõ ràng: "Đức-Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi." Đó là nền tảng duy nhất và đầy đủ cho sự bình tâm của Đa-vít.

Đó không phải là lời công bố một giáo lý, mà là một mối quan hệ - mối quan hệ riêng tư, thân mật với Chúa Trời.

Lời khẳng định nói trong thì hiện tại - "Đức-Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi." Không nói là "đã là", hay "sẽ là". Đa-vít không ngoái lại quá khứ và không ngóng đến tương lai. Ông chú ý trực tiếp vào ngày hôm nay. Tại đây, và ngay bây giờ - ngay vào thời điểm này - Chúa Trời là Đấng chăn giữ tôi. Chỉ có hai cá nhân tham dự ở đây - Chúa Trời và Đa-vít.

Trên cơ sở những quan hệ như vậy thì mỗi người chúng ta cũng có thể có được sự bình tâm như vậy. Tại đây, và ngay bây giờ tôi có liên hệ với Đức Chúa Trời như Đấng chăn giữ tôi. Nhờ mối quan hệ đó tôi có được sự che chở vẹn toàn. Tôi biết rằng mọi nhu cầu của tôi sẽ được đáp ứng.

Lời đáp của đức tin: Chúa ơi, Ngài thật sự là Đấng chăn giữ (chăn chiên) của con, và con cảm tạ n vì sự bình tâm rằng mọi nhu cầu của con sẽ được đáp ứng.
Âm điệu thụ cầm của Đa-vít - Derek Prince. ND - Q.H. Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru