Ngài có thể nhờ đến bạn không?

SmithWigglesworthKhi con người được sinh ra bởi chính Chúa Trời, hoặc khi Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng anh ta, và anh ta liền trở thành một linh hồn sống động, mang trong mình sự sống của Thần Linh Chúa, thì vào thời điểm sự tái sanh của anh ta cũng đến ngay lập tức một khải tượng về cuộc đời anh ta sẽ phải ra thể nào.

Vấn đề là ở chỗ bạn có dũng cảm để đi với khải tượng đó không. Bạn có dám nắm giữ điều mà Đức Thánh Linh đã mang đến cho bạn không? Bạn có quyết định là sẽ không bao giờ rời xa nó, và sẽ tiến tới cuộc sống dâng mình cho Đức Chúa Trời, trong sự tương giao và hiệp nhất với Ngài?

Mong ước mãnh liệt của tôi – là để Đức Chúa Trời ban cho bạn một sự xức dầu và lời cầu nguyện, đến nỗi bạn sẽ không thỏa lòng chừng nào tất cả cơ quan của cơ thể bạn chưa cháy rực lên ngọn lửa mà đã được Thần Linh của sự hiệp nhất đốt cháy.

Vẫn còn chưa muộn để trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời. Ngài cho chúng ta hiểu rằng chúng ta mới chỉ chạm tới rìa, ranh giới ngoài của sự tuôn đổ Thánh Linh.

Vào thời khi Chúa Jê-sus còn đi trên đất, có một lần người ta kêu cầu Ngài nhưng các môn đồ đã cấm họ. Chúa Jê-sus bèn nói, rằng nếu họ im đi thì đến cả những hòn đá – mà Ngài có thể từ đó làm ra bánh – cũng sẽ lớn tiếng ngợi ca.

Nếu chúng ta không để cho Đức Chúa Trời đổ đầy mình, Ngài sẽ lựa chọn ai đó khác. Nếu chúng ta không sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ai đó khác sẽ sống theo ý đó. Đức Chúa Trời có thể gọi dậy những người khác để thi hành mạng lệnh của Ngài. Nguyện cho lời cầu nguyện của bạn sẽ là lời cầu nguyện của Ê-sai “Có con đây, hãy sai con!” (Ê-sai 6:8)

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru



© 1999-2017 Tinlanh.Ru