Tình yêu thương Chân thật.

SmithWigglesworthTrong Đấng Christ phước hạnh của Đức Chúa Trời có một quyền năng trợ lực, khiến chúng ta phải hiểu rằng trong Ngài có một cái gì đó khác hẳn với tất cả thế gian này. Trong Thánh Kinh điều đó được gọi là "lòng yêu thương thật tình" (2 Cô-rinh-tô 6:6).
Đó là cái gì vậy? Ôi, những kẻ được yêu dấu ơi, chính Ngài sẽ kể cho bạn biết đó là gì. Đó là sự tìm được bản thân, khi quyền năng của Đấng Christ nâng đỡ bạn, khiến bạn có thể vượt qua hết lửa, nước và mọi sự có thể gặp trên những nẻo đường bị bắt bớ. Ngài đã đem lòng yêu bạn, khi bạn còn là kẻ tội lỗi, và Ngài mong đợi tình yêu của bạn đền đáp. Đấy là tình yêu thương chân thật, là tình yêu thương có thể chịu đựng nổi mọi sự nhạo báng, bắt bớ và vu khống, bởi vì tình yêu thương mà nhờ quyền năng Đức Thánh Linh đổ đầy trong lòng sẽ khiến bạn biết rằng Đức Chúa Trời nhờ Thánh Linh biến đổi bạn từ một mức vinh hiển này sang một mức khác.
Khi chúng ta còn là kẻ thù của Đấng Christ, thì Ngài đã chịu chết vì chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta nhận thấy rằng chưa hề có một con người nào được mời chào tất cả mọi sự như Đấng Christ đã được. Ngài đã được đề nghị không chỉ vinh hiển của Đức Chúa Trời, mà cả vinh hiển của loài người nữa , bởi vì trong vòng dân đó người ta đã muốn tôn Ngài làm Vua.
Và nếu như người ta nói với bạn rằng cả nước muốn tôn bạn lên làm Vua, có lẽ bạn đã đánh mất cả trí minh mẫn, cả cảm xúc, và mọi sự khác bạn có. Nhưng Đấng Christ phước hạnh của Đức Chúa Trời đã từ bỏ con đường đó, và đến với sự cầu nguyện. Ngài là Vua vĩ đại nhất của thế giới. Ngài là Vua muôn vua và Chúa của muôn chúa.
Ôi, một Đấng Christ như vậy đó!


© 1999-2017 Tinlanh.Ru