Chiến thắng mọi khó khăn.

SmithWigglesworthBạn có khả năng đạt được (địa vị) phước hạnh. Đó là trạng thái chiến thắng. Khi Đức Thánh Linh đi vào đời sống bạn, sẽ có chiến thắng. Các môn đồ trước khi tiếp nhận Đức Thánh Linh còn ở trong tình trạng nô lệ.
Nhưng, những môn đồ yêu dấu khi đã tiếp nhận được quyền năng Đức Thánh Linh, thì lúc phải đối đầu với bất kỳ một khó khăn nào đã trở nên giống như sư tử. Họ đã có thể đứng vững được trong mọi thử thách. Khi quyền năng Đức Chúa Trời giáng xuống trên căn phòng cao đó, họ đã tiến ra trước đám đông tụ tập lại và buộc tội những người kia đã đóng đinh Chúa Hiển Vinh. Họ hoàn toàn không sợ hãi gì nữa.
Tại sao họ lại dạn dĩ như vậy? Tôi sẽ nói cho bạn biết vì sao. Sự trong sạch thì dạn dĩ. Hãy lấy thí dụ một đứa trẻ nhỏ. Nó có thể nhìn thẳng vào mắt bạn thật lâu mà không hề chớp mắt, càng trong sạch - thì càng dạn dĩ hơn. Đức Chúa Trời muốn đưa chúng ta đến sự trong sạch thiên thượng của trái tim và của đời sống, đến trạng thái dạn dĩ thánh sạch đó. Không phải sự ngạo mạn, không phải sự chai mặt, không phải sự tự cao, tự tôn, mà là định mệnh thánh sạch của Đấng đã đến mà sống cùng bạn, huỷ phá mọi quyền năng của ma quỉ và đưa bạn đến với chiến thắng thắng hơn thế gian.
Điều này không phải xẩy ra nhờ thừa kế được. Đó là món quà của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh ban cho mọi người nào biết vâng phục. Đó là Bản Tính Đức Chúa Trời. Đó là Đức Chúa Trời ở trong bạn.

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru



© 1999-2017 Tinlanh.Ru