Ngài hôm nay vẫn vậy

SmithWigglesworthMột lần có một người tên là Giai-ru đã đến phủ phục trước chân Chúa Jê-sus. Ông ta và vợ gặp phải một nan đề nghiêm trọng. Đứa con gái của họ nằm chờ chết. Họ đã thử tất cả các thứ, nhưng đều vô hiệu. Nhưng họ biết được rằng nếu họ tìm gặp được Chúa Jê-sus thì nó sẽ mạnh khoẻ trở lại. Khi Giai-ru gặp được Chúa Jê-sus thì ông ta nài xin Chúa: "Con gái nhỏ tôi gần chết, xin Chúa đến, đặt tay trên nó để nó lành mạnh và sống." (Mác 5:22-24) Và Chúa Jê-sus đã đi với ông ta.
Hãy biết rằng cũng chính Jê-sus đó hôm nay đang ở cùng bạn. Ngài đang ở đây với công vụ quyền năng và phước hạnh. Chúng ta để ý thấy là khi Chúa Jê-sus đi cùng với Giai-ru, có một điều gì đó đã xẩy ra.
"Đương khi Ngài còn phán, có kẻ đến từ nhà người cai nhà hội mà nói với người rằng: Con gái ông đã chết rồi, còn phiền Thầy làm chi?" (Mác 5:35). Nhưng Chúa Jê-sus đã động viên người cai quản nhà hội, và nói "Đừng sợ, chỉ tin mà thôi" (câu 36). Ôi, biết bao điều Đức Chúa Trời có thể làm cho chúng ta, nếu chúng ta chỉ cần tin mà thôi. Ngài giàu ơn đối với mọi kẻ cầu xin Ngài. Có biết bao những cơ hội nào trong cuộc sống chúng ta, nếu chúng ta chỉ cần tin vào sự hiện diện thiên thượng, bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta trong quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài.
Bạn có dám đứng dậy và công bố sự chữa lành? Bạn có dám đứng dậy và công bố quyền được có một sức khoẻ trọn vẹn? Đối với kẻ nào tin thì mọi sự đều được.

Chỉ tin mà thôi! Chỉ tin mà thôi!
Mọi sự là có thể, chỉ tin mà thôi!

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru