Chúa Hằng Sống!

david_harp_sĐức Giê-hô-va hằng sống; đáng ngợi khen hòn đá tôi! Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao!- Thi thiên 18:46

Đôi lúc trong những câu ngắn gọn nhất lại chứa đựng những sự thật quan trọng nhất. “Chúa hằng sống!”. Chúa sống! Chỉ một câu khẳng định đơn giản này thôi có giá trị hơn nhiều tất cả những công thức phức tạp trong các quyển sách thần học từng được viết ra.

Có một lần Mác-tin Lu-tơ phải chạm trán với sự chống đối điên cuồng cả từ phía con người và cả từ phía ma quỉ, đến nỗi ông bắt đầu mất đi lòng tin tưởng vào Chúa Trời và vào bản thân để rồi sa vào sự chán nản. Một lần, bà Kêt vợ ông khi ra ăn sáng mặc một bộ đồ tang lễ toàn màu đen. “Sao hôm nay em mặc đồ tang lễ?” – Lu-tơ hỏi bà.

“Vì Chúa Trời đã chết” – bà ta trả lời.

“Đàn bà kia, đừng nhảm nhí,” – Lu-tơ nói. “Chúa Trời không chết đâu”.

“Tốt lắm, nếu như Chúa Trời không chết,” – Kêt phản công, “thì tại sao ông lại cư xử với thái độ như thể Ngài đã chết vậy?”

Lời trách của Kêt đã giúp cho Lu-tơ quay lại với góc nhìn tâm linh đúng đắn, và cùng với nó là lòng tin vào Chúa và bản thân. Ông nhận thức ra rằng, chừng nào Chúa sống thì chẳng có hoàn cảnh nào là quá tuyệt vọng và không có nan đề nào là không thể giải quyết được.

Cách đây không lâu cũng có ai đó diễn đạt chính ý tưởng này bằng ngôn ngữ toán học: một cộng với Chúa Trời bao giờ cũng bằng số lớn hơn.


Một thời gian trước còn có một trường phái thần học gắn kèm với một khẩu hiệu là “Chúa Trời đã chết”. Lịch sử đã chứng minh là họ sai lầm. Ngày hôm nay trường phái thần học đó đã chết. Nhiều nhà thần học ủng hộ nó, có lẽ cũng đã chết cả. Nhưng Chúa Trời vẫn sống.

david_harp

Chúa Trời hằng sống, và vì thế nên Ngài vừa là Hòn Đá tảng, vừa là Đấng Cứu chuộc. Là Hòn Đá tảng, Ngài không thay đổi và không bị rung động. Là Đấng Cứu chuộc, Ngài ban cho sự tha tội và sự an toàn vĩnh cửu.

 

Lời đáp của đức tin:

Chừng nào Chúa Trời sống thì tôi cũng sẽ sống, vì Chúa là sự sống của tôi.

 

Trích dịch từ sách "Âm điệu thụ cầm của Đa-vít" - Derek Prince

ND - Q.H. Tinlanh.Ru

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru