Ngài chăm sóc bạn

Smith Wigglesworth

Sứ-đồ Phi-e-rơ khích lệ chúng ta không trông cậy vào bản thân mình, mà vào một ai đó khác: "Mọi điều lo lắng của anh chị em hãy giao phó cho Ngài". Tại sao vậy. Ông tiết lộ lý do: "Vì Ngài hay săn sóc anh chị em" (1 Phi-e-rơ 5:7)

Ngài săn sóc bạn
Ngài săn sóc bạn
Dù trời nắng hay là trong bóng tối

Ngài săn sóc bạn
(Tác giả vô danh)

Đôi khi chúng ta quên mất điều đó. Khi chúng ta tụt xuống mức độ của xác thịt, mọi sự đều không ổn, nhưng khi chúng ta trông cậy Ngài và ở dưới bóng cánh Ngài thì cuộc sống mới phước hạnh làm sao. Những trường hợp khi tôi thấy mình vô vọng, không ra gì và đã phó mọi lo lắng cho Ngài đã chứng minh rằng Ngài săn sóc tôi!

Câu 8 có nói với chúng ta "hãy tiết độ và tỉnh thức..." "Tiết độ" có nghĩa là thế nào? Đó là nhận thức rõ ràng rằng tự bản thân mình bạn thật là vô vọng. Nhưng, an nghỉ trong đức tin, bạn sẽ biết rằng có Đức Chúa Trời ở bên cạnh và sẽ giải cứu bạn bất cứ lúc nào. Ma quỉ có cơ hội hành động, khi chính bạn thử mở cửa của mình ra. Những ý tưởng, lời nói, việc làm đều phải trong quyền năng của Thánh Linh. Ô, vâng, chúng ta cần phải biết tiết độ.

Chúng ta không những cần phải biết tiết độ, nhưng còn phải tỉnh thức, với khả năng biết suy xét, phân tích, cân nhắc mọi điều khác. Cần phải đầy dẫy Đức Thánh Linh và thêm vào đó nữa là tiến lên phía trước biết rằng sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời ở bên cạnh bạn.

Trích dịch từ tuyển chọn của Smith Wigglesworth, ND - Q.H. - Tinlanh.ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru