Thế gian nghĩ gì.

Nếu chúng ta vâng theo những lời đơn giản của Kinh Thánh để đi khắp thế gian, thì chắc chúng ta đã chiếm được nó rồi. Tự thế gian không bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời nói với chúng ta: Hãy đi khắp thế gian. Bất cứ điều gì các người cầu xin nhân danh Ta, Ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh. Ta sẽ luôn ở cùng các ngươi, cho đến ngày tận thế." Khi các môn đệ ra đi, Chúa đã ở cùng họ và ấn chứng bài giảng Lời Chúa. Jê-sus đã nói, là khi Ngài được đưa lên cao (tôn cao), Ngài sẽ kéo mọi người đến với Ngài. Đó là mandat từ trời. Thế gian đang chờ đợi. Thế gian đang nghĩ gì?

Có một ông già đang chết dần vì bệnh lao phổi trên một hòn đảo Gia-va của In-đô-nê-sia. Người ta chở ông trên một chiếc thuyền nhỏ từ hòn đảo nhỏ bé của ông đến một chỗ gần đó có truyền giảng Tin lành. Ông ta nghe thấy Lời Chúa, được cứu rỗi và được lành bệnh. Khi ông rời khỏi sân truyền giảng, ông quay nhìn tất cả các nhà truyền giảng và nói: "Thế các ông trước đây ở đâu? Tôi chưa bao giờ được nghe về điều này từ trước đến giờ, nhưng nếu tôi được nghe thấy, chắc là tôi đã dâng đời mình cho Jê-sus khi còn trẻ. Bây giờ tôi đã già, và tôi không còn có thể dâng nhiều thời gian cho Jê-sus được nữa. Các ông trước đây ở đâu? Làng của tôi cách không xa đây lắm." Thế gian nói như vậy đó.

Có một sinh viên người Ấn-độ nói: "cả đời tôi chỉ là một ảo ảnh. Tôi muốn tin vào một Đức Chúa Trời cho cá nhân mình, bởi vì cuộc sống chỉ là ảo ảnh, cho nên tôi cần có một cái gì mà tôi có thể nương dựa vào đó." Một giáo sư nói: "Tôi không có lý do gì để trông đợi ông trời biết đến tôi và chăm sóc tôi." Một lãnh tụ chính trị người Ấn-độ nói: "Tôi là một sinh vật vô nghĩa. Tôi đã thử cầu nguyện mà không được. Tôi sống trong bóng đêm, thấy mình cô đơn."

Một trường đại học lớn tại Ấn-độ đã mời 13 diễn giả, trong số đó 8 người là tín đồ Ấn-độ giáo, và 5 người là cơ-đốc nhân. Đến cuối buổi nhóm người chủ toạ, vốn là một luật sư, nói rằng: "Tôi đã nghe tất cả các diễn giả, và tất cả những người theo Ấn-độ giáo đều thừa nhận là không biết Đức Chúa Trời và không tin chắc trong con đường của mình. Tất cả các diễn giả cơ-đốc nhân đều nói là riêng cá nhân họ biết Đức Chúa Trời. Tôi đã có quyết định." Sau đó ông tặng cho mỗi một cơ-đốc nhân một bông hoa và nói: "các bạn sẽ là thầy (gu-ru) của tôi." Thế gian này đang chờ ai đó để mà đi theo, là người có thể nói: "Đây là Đường Đi."

 

T.L. Osborn
(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn - ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru)© 1999-2017 Tinlanh.Ru