Jê-sus hằng sống hay là tôn giáo - quyền lựa chọn thuộc về bạn.

Chúng ta đã được ban cho một trách nhiệm thật lớn lao, là tự mình làm những quyết định trong đời, và Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta để dẫn dắt chúng ta. chúng ta có thể rao giảng Jê-sus hay là một hình thức triết lý, học thuyết hay là phong tục tập quán, nhưng khi chúng ta rao giảng Jê-sus hằng sống, thì có điều gì đó thay đổi. Phao-lô đã nói rằng nếu Jê-sus không sống lại từ kẻ chết thì lời giảng của chúng ta là vô nghĩa. Nó trống rỗng, vô ích và vô nghĩa, không sản sinh ra sự thay đổi chân thật nào. Nhưng nếu Jê-sus sống, thì chúng ta hãy hành động theo cách xứng đáng. 

Tại sao người ta lại có thể thoả mãn với việc hát vài bài thánh ca, những hương khói có mùi thơm, vài lời cầu nguyện cũ kỹ và những dòng chữ khắc trên tường, khi mà Ngài mong muốn sống trong chúng ta, ở trong chúng ta và làm các công việc kỳ diệu của Ngài qua chúng ta?

Tôn giáo cho chúng ta vỏ cam thay vì quả cam. Nó đề nghị treo hình Jê-sus lên trên tường, khi mà chỗ của Ngài là trong tim chúng ta. Tất cả Kinh Thánh có thể tổng kết bằng một từ: Jê-sus, al-pha và ô-mê-ga, đấng cứu chuộc loài người. Tôn giáo chỉ là những lời nói trống rỗng, những hình thức trống rỗng và những truyền thống trống rỗng. Tôn giáo là tất cả những cái gì mà không có trong mình sự sống của Jê-sus. Chúng ta thì khác với thế giới tôn giáo. chúng ta trông đợi những mối quan hệ sống động với Đấng Sống lại, là Đấng ấn chứng những gì chúng ta nói. Không có bất cứ một tôn giáo nào dám khẳng định một điều tương tự.

 

T.L. Osborn

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn - ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru)© 1999-2017 Tinlanh.Ru