Tin là tốt hơn cả.

Đức tin - không chỉ đơn giản là một ý tưởng tốt lành.

Đức tin - không chỉ đơn giản là một bài giảng.

Đức tin - không chỉ đơn giản là sự chuyển động.

Đức tin - là lối sống, như trong Thánh Kinh có nói: "người công bình sẽ sống bởi đức tin."

Điều đó nghĩa là gì? Có thể lấy thân thể của bạn làm ví dụ. Nó cần phải có khí ô-xy để sống, và bạn có thể nói là khí ô-xy cho bạn sự sống. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên bạn cách đó, để mà bạn phải thở. Bạn cứ ngừng thở mà xem, thân thể bạn sẽ chết. Sẽ là một sự điên dại nếu một buổi sáng thức dậy và bạn nói rằng đã chán mệt không muốn thở nữa. Sẽ là không bình thường nếu nói rằng đối với thân thể còn có cái gì khác thay thế tốt hơn. Cũng giống hệt như vậy, con người tâm linh được Đức Chúa Trời tạo dựng nên theo cách như vậy, để mà sống bởi những lời nói chứa đầy đức tin. Lời đức tin từ môi miệng bạn. Không có đức tin thì bạn không có sự sống thuộc linh.

Làm sao bạn có thể xác định được con người có đức tin?

Giống hệt như cách bạn xác định là trong bếp cái bếp điện đang được bật, vì có đèn báo hiệu sáng và cái bếp thì nóng, thì cũng có đèn báo hiệu báo rằng đức tin của bạn đang được "bật lên". Đó là nụ cười trên khuôn mặt và những lời nói chiến thắng trên môi miệng.

Bạn bắt đầu từ điều gì? Trước tiên, đó là bạn tin vào là có Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, và Đức Chúa Trời là tốt lành. Ngài là Đấng ban thưởng! (Hê-bơ-rơ 11:6)

Thứ hai, bạn cần phải tin vào mình. Bạn không cần đến cho thế gian, một khi mà bạn không cần đến cho chính bản thân mình. Hãy nhìn vào gương và nói rằng con người mà bạn thấy trong đó là người chiến thắng cùng với Đức Chúa Trời. Bạn không thể thật sự yêu thương người khác bằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nếu mà bạn không yêu thương chính bản thân mình.

Thứ ba, bạn phải tin vào những người khác. Điều này thật sự không dễ dàng, bởi vì chúng ta nhìn thấy những sa ngã và thiếu sót của họ, nhưng chúng ta không nên chỉ nhìn vào xác thịt, mà phải nhìn thấy tiềm năng của Chúa Trời trong mỗi con người. Tôi tin chắc rằng tốt hơn cả là thà chết trong đức tin còn hơn là sống cả đời và nghi ngờ. Hãy tin vào Đức Chúa Trời, hãy tin vào bản thân và hãy tin vào những người khác.

 

T.L. Osborn

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn- ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )© 1999-2017 Tinlanh.Ru