Ăn năn là gì?

Khi bắt đầu của công vụ Mình và khi kết thúc công vụ của Mình trên đất, Chúa Jê-sus phán với mọi người rằng họ cần phải ăn năn.

Kinh Thánh kể rằng trước khi Chúa Jê-sus bắt đầu công vụ của Mình, Đức Chúa Trời đã sai Giăng đi dọn đường trước:

"Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp-têm về sự ăn năn để được tha tội."

Và sau khi Jê-sus sống lại, "Ngài phán ... và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem..." (Lu-ca 24:47).

Ăn năn là một từ ngữ tuyệt vời, nó có nghĩa là bước ngoặt quay khỏi cuộc sống trống rỗng về với cuộc sống đầy hứng khởi từ Đức Chúa Trời. Nhưng nhiều người sử dụng nó như gánh nặng để họ đeo lên trên vai người khác, bắt người ta phải sống luồn cúi. Cách hiểu thông thường về sự ăn năn là cầu cạnh, van nài và nói về sự không xứng đáng của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Jê-sus đã nói: "Hãy ăn năn và tin vào Tin lành." Chúa Jê-sus đã giảng Tin lành cho một nhóm người "thánh", lúc nào cũng nghĩ về Đấng Mê-si như là chuyện của tương lai. Ngài nói với họ về việc nhất thiết phải thay đổi giáo điều của mình. Hãy thay đổi tôn giáo của mình, hãy thay đổi các truyền thống của mình. Tất cả cái gì mà các ngươi nhất thiết phải có bây giờ - chỉ tin mà thôi. Đối với một trí óc sùng đạo thì đó thật là một quan niệm không đơn giản.

Ăn năn - đó là thay đổi tâm trí, thay đổi suy nghĩ. Hãy biết những gì Kinh Thánh nói về Jê-sus và về chính bạn, và sau đó hãy nói cho mọi người về con đường mới đến với Đức Chúa Trời. Bạn không cần phải đến với Ngài bằng con đường cũ bởi những cố gắng nặng nề. Hãy hiểu rằng trong Giao ước Mới (Tân ước) có sự tha tội. Chúng (tội lỗi) không phải là chỉ được che phủ, như chuyện của thời kỳ trước, mà bị tiêu huỷ hoàn toàn.

Tất nhiên, để thay đổi suy nghĩ cần có thời gian. Các nhà tâm lý học nói rằng để thay đổi một tư tưởng đã tồn tại trong trí óc, thì cần phải được nghe về tư tưởng mới hơn 30 lần. Hãy bắt tay vào việc thôi! Hãy ăn năn!

 

T.L. Osborn

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn- ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )© 1999-2017 Tinlanh.Ru