Đừng nhầm lẫn giữa hiểu biết luật pháp và khát vọng sống.

Chúa Jê-sus đã nói: "các ngươi dò xem Kinh-Thánh tưởng tìm được sự sống, nhưng cả Kinh-Thánh nói về Ta. Nhưng các ngươi không muốn đến với Ta để được sự sống." Chúng ta có thể có những lời nói đúng đắn, nhưng lại không hiểu ý nghĩa của chúng. ý nghĩa của chúng kêu gọi chúng ta đến miền đất hứa của cuộc sống thực thụ.

Áp-ra-ham được kêu gọi ra khỏi U-rơ để đến miền đất hứa.

Dân Y-sơ-ra-ên được kêu gọi ra khỏi Ê-díp-tô để vào miền đất hứa.

Những kẻ tội nhân được kêu gọi ra khỏi sự chết mà đến miền đất hứa.

Thiên sứ đã hiện ra cho Phi-e-rơ trong ngục và phán bảo đi đến đền thờ và rao giảng những lời sự sống.

Sự sống mới đã trở nên vừa tầm tay của con người, nhưng để nếm trải được nó họ cần phải được nghe về nó đã, cho nên Đức Chúa Trời không muốn để cho sự sống đó bị giam cầm trong ngục. Ngài cũng sẽ không để cho nó bị giam cầm trong một hệ thống tôn giáo hay là nền văn hoá nào đó. Sự sống bao giờ cũng sẽ tìm được cách bứt ra ngoài tự do. Sự sống được định sẵn để nhân lên và sản sinh ra những kẻ giống mình.

Chúa Jê-sus đã phán: "những lời của ta là thần linh và sự sống." Chúa Jê-sus phán với loài người. Chúa Jê-sus đã đến để chúng ta được sự sống, và sự sống dư dật. Đó chính là Miền Đất Hứa, đã sắn sàng để cả loài người nếm trải nó. Những tìm kiếm của trí tuệ có thể cho tâm trí được thoả mãn, nhưng không phải chúng là cần thiết nhất. Điều mà sẽ chiến thắng không phải là trí khôn con người, mà là đức tin trong lòng.

Tôn giáo, với mọi hình thức mà tôi được thấy trong nhiều đất nước, chính là sự từ chối mọi biểu hiện của sự sống để cố giữ mình ra vẻ sùng kính: một sự xám đơn điệu, chết chóc. Nhưng Đấng đã tạo ra con mắt không tạo ra nó chỉ để cho nhìn màu đen và màu trắng, mà để được nhìn toàn bộ quang phổ.

 

T.L. Osborne

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn - ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )© 1999-2017 Tinlanh.Ru