Hãy xin, sẽ được

ask-seek-knock
7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.

8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?
(Ma-thi-ơ 7:7-11)

 

Đoạn Kinh thánh này từ đầu năm 1994 đã giúp chúng tôi dám xin, dám tìm, dám gõ cửa, và đã được.

Tôi muốn động viên các bạn lúc này đang khó khăn, tưởng như trong ngõ cụt, hãy xin, hãy tìm, và hãy kiên trì gõ cửa. Để ý là xin xong thì phải tìm (tìm ý tưởng, tìm cơ hội), rồi gõ cửa, nhé :) Đừng chỉ ngồi nhà, cầu nguyện không thay thế được việc làm đâu.

Mà lúc đi tìm, rồi gõ cửa, đừng có nản chí. Đầu tiên thế gian bao giờ cũng nói "Không", nhưng nhớ rằng Cha trên trời luôn nói "Có", thì tìm mãi sẽ ra được, gõ mãi cũng sẽ đúng cửa được.

Đủ đức tin để dám xin, đủ động lực để dám đi tìm, đủ kiên trì để dám gõ cửa!

Cha chúng ta ở trên trời há lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

 

Ms Quốc Hùng

Ngày 26.02.2013© 1999-2017 Tinlanh.Ru